Edunvalvontaa ja verkostoitumista

Tampereen kauppakamari

Tampereen kauppakamari saavutti yli 2 000 jäsenen rajan vuonna 2017. Se on edustava määrä pirkanmaalaisia yrityksiä, jotka tarjoavat työtä yli 50 000 ihmiselle. Toisin kuin monasti ajatellaan, kauppakamari edustaa niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä. Helposti meidät nähdään vain suurten yhtiöiden etujen ajajana. Jäsenistöstämme 53 prosenttia on 5–49 työntekijää työllistäviä pk-yrityksiä, 34 prosenttia alle 5 henkilön ja 13 prosenttia suomalaisittain suuria yrityksiä.

Edunvalvontatyön kannalta eri kokoluokan yritysten tarpeet eivät kovinkaan paljon poikkea toisistaan. Kaikille yrityksille on etua muun muassa helposta saavutettavuudesta ja hyvistä liikenneyhteyksistä. Kaikkiin yrityksiin on henkilöstön päästävä sujuvasti töihin ja asiakkaiden ja/tai toimittajien päästävä asioimaan tai kuljettamaan tavaraa; esimerkiksi kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaan nostetut liikenneyhteyksien kehittämiskeinot edistävät suurimman osan jäsenistön liiketoimintaedellytyksiä.

Liikenneyhteyksiä kannattaa katsoa riittävän laajasti. Jos Helsinki ja Tampere ovat tulevaisuudessa yhtä työssäkäyntialuetta ja työmatka taittuu tunnissa rautateitse, meidän on helpompi sekä houkutella työvoimaa pääkaupunkiseudulta kuin myös tarjota osaavaa ja asiantuntevaa henkilöstöä Helsingin seudun yrityksiin.

Tavoitteemme on myös osaamisen ja ammattitaidon nostaminen. Tampereella on eniten huomiota saanut yliopistojen ja ammattikorkeakoulun yhdistyminen. Itse ajattelen yritysjohtajana ja nuorten opiskelijoiden äitinä, että laadukasta tutkimusta, tasokasta ja houkuttelevaa opetusta sekä laajaa yhteiskunnallista yhteistyötä ja vaikuttamista tarjoava yksikkö on vetovoimatekijä Tampereen seudulle.

Pelkästään yliopisto- ja korkeakoulutasoisen opetuksen kehittäminen ei riitä. Meidän on onnistuttava ammatillisen koulutuksen reformin läpiviemisessä niin, että nuoret saavat valmiuksia työelämään ja yrityksillä on osaavaa ja erityisesti oppimishaluista työvoimaa.

Edunvalvontatehtävän lisäksi kauppakamari tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen yrityksille ja yrittäjille. Kauppakamarin järjestämissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa voi ajantasaistaa omaa osaamistaan ja vaihtaa ajatuksia eri alojen ja yritysten edustajien kanssa. Tapaamisilla on iso vaikutus työmaailmassa, jossa kommunikointi enenevässä määrin tuntuu menevän verkkoon.

On muistettava, että niin kauppakamarissa kuin muissakin yhdistyksissä työn merkityksellisyys muodostuu jäsenten aktiivisuudesta ja panoksesta. Meidän pitää luoda sitä varten toimiva alusta ja hyvät mahdollisuudet. Vaikuttaminen on yhteistyötä monen muun tahon kanssa yhdessä. Siksi avoin ja rakentava vuorovaikutus ovat tavoitteenamme edelleen juhlavuonna.

Toimitukselta

Tällä palstalla julkaistaan toimituksen kolumneja ja pääkirjoituksia.

Tervetuloa Tamperelaisen blogeihin

Tamperelainen tarjoaa kaikille mahdollisuuden pitää omaa blogia. Blogistit ovat pääosin aktiivisia tamperelaisia, mutta joukkoon mahtuu myös kirjoittajia muualta.

Lue tältä sivulta uusimmat blogikirjoitukset tai klikkaa oikeasta palstasta tiettyyn blogiin.

Haluatko blogistiksi? Oletko aktiivinen kansalainen, joka haluaa tuoda mielipiteensä julki laajalle yleisölle? Ota yhteyttä toimitukseen.