LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Hervannan luonnonsuojelualueen hylkääminen oli suuri yllätys

Tampereen kaupunginhallitus hylkäsi 18.12. kokouksessaan Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustamisen.

Päätös oli erittäin poikkeuksellinen ja suuri yllätys monelle – myös meille yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenille, jotka olimme yksimielisesti mukana hyväksymässä asian esittämistä kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Jokainen uusi suojelualue on Tampereelle ja sen asukkaille merkityksellinen. Tampereen kaupungin uusimman ympäristökyselyn mukaan 75 prosenttia vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Tampereen luonnonsuojelualueiden sekä retkeilyalueiden määrää pitäisi lisätä.

Päätöstä tehdessämme oli tiedossa, että kyseinen luonnonsuojelualue oli hyväksytty myös Pirkanmaan maakuntakaavassa, Hervannan osayleiskaavassa sekä Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa. Siksi suojeluesitykselle ei ollut tiedossamme mitään todellista tai perusteltavissa olevaa estettä tai epävarmuustekijää.

Myös itse päätösehdotus oli hyvin valmisteltu ja siihen oli jo tähän mennessä käytetty merkittävä määrä työtunteja. Kattava esitys otti luontoarvojen lisäksi huomioon myös alueen tulevan virkistyskäytön. Rauhoitussuunnitelmassa oli erityisesti mahdollistettu se, että esimerkiksi alueen liikuntareittejä ja nuotiopaikkoja olisi lähitulevaisuudessa kehitetty tarkoituksenmukaisemmiksi ja paremmin alueen käyttäjiä palveleviksi.

Makkarajärvi-Viitastenperän suojelupäätös on osa Hervannan alueen pidempiaikaista kehittämissuunnitelmaa. Samalla se on osa koko kaupungin strategiaa, jossa huolehditaan myös kaupunkilaisia lähellä olevista, kaikkien saavutettavissa olevista luontoalueista.

Nyt tehty suojelupäätös mahdollistaisi alueen laajentamisen ympäristökuntien kanssa myös myöhemmin. Tämä ei ole kuitenkaan edes todennäköistä, sillä ympäristökunnat eivät omista merkittäviä määriä maa-alueita suunnitellun suojelualueen ympäriltä.

Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustaminen on saatava pikimmiten uudelleen vireille. Asia ei saa hautautua hylättyjen päätösten unholaan.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenet

Erik Lydén (vihr)

Katja Nisumaa-Saarela (vihr)

Kalle Hyötynen (vas)

Kari Lindbom (ps)

Reeta Ahonen (kok)

Ulla Kampman (sdp)

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet