LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Ketään ei jätetä tänä jouluna!

Monet kokevat yksinäisyyttä, erityisesti ikäihmiset.

Jotkut haluavat vetäytyä omasta tahdostaan, joidenkin osaksi se tulee tahtomatta.

Joulu on perheiden yhdessäolon aikaa. Siksi yksinäisyys korostuu erityisesti näiden juhlapyhien aikana.

On tärkeätä miettiä, onko suvussa, ystävä tai naapurien piirissä henkilöitä, joiden luona ei koskaan käy ketään. Meillä kaikilla on mahdollisuus osoittaa tällaiselle henkilölle, että hän on meille tärkeä.

Kysymällä mitä kuuluu, miten voit, kertoo välittämisestä, siitä että joku on kiinnostunut juuri hänen hyvinvoinnistaan. Ystävällinen sana, lyhyt juttutuokio rapussa voi olla jollekin päivän ainoa hetki, jolloin hän voi keskustella jonkun kanssa.

Seurakunnat ja kolmas sektori järjestävät ikäihmisille erilaista harrastustoimintaa ja yhdessäoloa. On kuitenkin niin, että kaikki eivät kykene niihin kulkemaan tai ovat arkoja.

Siksi kannustan omien asuin-ja palvelutalojen tilojen hyödyntämistä kaikkeen yhteisölliseen toimintaan. Ikäihmisillä on monenlaisia kädentaitoja, omista asukkaista varmasti löytyy vetäjiä erilaisiin kerhoihin.

Uuteen suosioon on nyt nousseet erilaiset muistelukerhot, joissa ikäihmiset kertovat vanhoista ajoista. Suomi100-juhla nosti esiin nuorten kunnioituksen ja kiinnostuksen historiaan ja siihen, miten ennen elettiin ja miten pärjättiin kotirintamalla. Elintarvikepula ja ruuan säännöstely korttiannoksilla on nostanut monen nuoren kulmakarvoja. Oliko ruoka kortilla?

Ikäihmisten kokemusten siirtäminen nuoremmille sukupolville on tärkeää. Jokainen meistä toivoo, että uudet sukupolvet eivät joutuisi kokemaan sotia, nälkää ja pelkoa tulevaisuudesta.

Minulla on ollut mahdollisuus kuulla ikäihmisten omia kokemuksia näistä kovista ajoista. Tunnistan nämä tunteet, myös sen kun on joutunut pakon edessä jättämään kotiseutunsa. Arvostan myös sitä, että ikäihmiset ovat palautteessaan kuten myös muissa asioissa ehdottoman rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

Päätetään yhdessä perustaa Hyvän Joulun Toivotuskampanja tutuille ja tuntemattomille!

Atanas Aleksovski

kaupunginvaltuutettu (sd),

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet