LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tavara-aseman purkaminen sujuvoittaisi liikennettä

Rantatunneli maanpäällisine liittymineen on valmis. Tunnelia käyttävä liikenne kulkee sujuvasti kaupungin itäosista länteen ja länsiosista itään. Kun Naistenlahden liittymä saatiin valmiiksi, odotettiin helpotusta myös etelästa pohjoiseen ja pohjoisesta etelään kulkevan liikenteen sujuvuuteen.

Paitsi rantatunnelin liittymineen myös väliaikaisin ratkaisuin avatun Ratapihankadun uskottiin tuovan lisää apuja. Toisin kävi. Uusi pullonkaula syntyi Tammelaan vanhan tavara-aseman kiertävän Ratapihankadun ja Vellamonkadun risteykseen.

Rongankadun alikulun kautta Tammelaan kulkevat pyöräilijät ja jalankulkijat joutuvat ylämäkeen tullessaan väkisinkin kulkemaan hiljaa, jolloin yllättäviä vaaratilanteita ei synny.

Tammelasta Wellamonkatua pitkin tulevat pyöräijät sen sijaan saattavat laskea alikulkuun niin lujaa, ettei autoilijoilla pakollisista pysähtymisistä huolimatta ole aina aikaa reagoida. Näin jo siksi, että silmien pitäisi olla samanaikaisesti suunnattuna ainakin kahteen-kolmeen eri suuntaan. Se ei ole mahdollista.

Risteys on vaikea myös pelastusajoneuvoille. Ambulanssien, palo- ja poliisiautojen on päästävä liikkumaan sujuvasti. Kyseessä on usein ihmisten henki ja elämä!

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että tienoon asukkaatkin kärsivät ”homepesäksi” nimittämänsä rakennuksen aiheuttamista ongelmista.

Aiemmin tehdyt suunnitelmat tavara-aseman siirtämisestä tien toiselle puolelle ovat osoittautuneet liian kalliiiksi.

Jotta Ratapihankatu saataisiin toimimaan, vanha tavara-asema on purettava. Sen siirtäminen olisi maksanut kolmesta neljään miljoonaa euroa. Rahalle on parempaakin käyttöä.

Yhdyskuntalautakunta voi kiirehtiä kaavoitusta. Liikennevaloilla asiaa ei korjata. Mahdollisten valitusten käsittelystä voi hyvän hallintotavan mukaan neuvotella eri oikeusasteiden kanssa.

Ymmärrän hyvin vanhan tavara-aseman purkamisen aiheuttamat ongelmat. Rakennus edustaa Tampereella arkkitehtuurin historiaa - kaupungille tyypillistä jugend -tyyliä. Tavara-asemaan liittyy myös paljon muuta historiaa. Rakennus on esimerkiksi osa tamperelaisen työväenlikkeen aikoinaan kokemia menetyksiä ja uhrauksia.

Mahdollisiin valituksiin puolestaan pitäisi varautua niin, että kulloinkin kysessä olevien oikeusasteiden kanssa neuvoteltaisiin asian käsittelyn mahdollisesta nopeuttamisesta. Tämä on hyvän hallintotavan mukaista keskustelua.

Kaupungissa on tekeillä suuria rakennushankkeita. Tässä vaiheessa on hedelmätöntä pohtia sitä, miten tähän on tultu. Järkevintä on katsoa tulevaisuuteen ja hakea kaikille sopivia ratkaisuja.

Kenenkään edun mukaista ei ole se, että vanha tavara-asema aiheuttaa vielä vuosia ongelmia kaupunkilaisille heidän kiirehtiessään töihin ja töistä perheidensä pariin kotiin.

Atanas Aleksovski

puheenjohtaja

SDP:n valtuustoryhmä

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet