LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Luontoa ei ole unohdettu Tampereella

Martti Tuure (Tamperelainen 1.2.) katsoi, että luonto ei ole näkynyt päätöksenteossa tällä valtuustokaudella, ja että luonto- ja viheralueita olisi järjestelmällisesti pienennetty. Hän on huolissaan siitä, että täydennysrakentaminen syö viheralueita.

Mielestäni luontoarvot on päätöksenteossa otettu monipuolisesti huomioon ja täydennysrakentamisen avulla luontoa on voitu säästää, koska rakentaminen ei kohdistu luonnontilaisille alueille, vaan kaupunkirakenteen sisälle.

Valtaosin täydennysrakentaminen on kohdistunut entisille tehdas- ja liikennealueille tai jo asuinkäytössä olleille alueille. Tällaisia ovat esimerkiksi Ranta-Tampella, Härmälänranta, Kalevanrinne, Hervannan keskusakseli ja Tesoman ja Kaukajärven keskustat.

Joskus täydennysrakennuskohteet vievät paikallisesti tärkeitä metsälöitä. Esimerkiksi raitiotielinjauksen alle on jäämässä muutama arvokas liito-oravan pesäpuu. Ymmärrän luonnonsuojelijoiden huolen näistä. Tällaisissa kohteissa kaupunki huolehtii siitä, että viheralueet eivät kokonaisuudessaan vähene ja menetyksiä kompensoidaan ennallistamalla ja rankentamalla pönttöjä liito-oraville lähimetsiin. Tätä kaupunki on tehnyt yhteistyössä luonnonsuojelijoiden kanssa.

Asuinalueiden lähimetsät ovat asukkaille tärkeitä virkistyspaikkoja ja niitä pyritään säilyttämään myös täydennysrakentamisessa. EHYT-hankkeessa on käyty kaupunginosien täydennysrakennuskohteita läpi ja etsitty sopivia kohteita yhdessä asukkaiden ja muiden osallisten kanssa.

Myös Eteläpuiston kaavaehdotuksessa on lähdetty siitä, että viheryhteydet Hämeenpuistosta ja Ratinan suvannon suunnasta Pyynikille säilyvät ja Pyhäjärven rantaan tehdään suunnilleen Koskipuiston laajuinen rantapuisto.

Luonnonsuojelualueita on lisätty tällä valtuustokaudella vuonna 2012 hyväksyn luonnonsuojeluohjelman mukaisesti. Neljän vuoden aikana on perustettu 19 uutta luonnonsuojelualuetta, joista 12 kaupungin maille. Valmisteilla on isoja kohteita, kuten Kintulammen, Iidesjärven ja Hervannan Viitastenperän-Makkarajärven suojelualueet. Kun niistä saadaan päätökset, on luonnonsuojelualueiden määrä kolminkertaistunut Tampereella.

Mikko Nurminen

johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue

Tampereen kaupunki

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet