Rakentaminen helpottuu, normeja pois

Rakentaminen on pian nykyistä vapaampaa, kun uusi maankäyttö- ja rakennuslaki hyväksytään.

Maaseudulla on helpompaa rakentaa esimerkiksi maatilan lisärakennuksia ja kesämökkejä. Kaupungeissa odottavat kerrostalojen peruskorjaukset ja esteettömyyshankkeet. Normeja puretaan nyt urakalla. Lupa-asioissa ollaan siirtymässä yhden luukun palvelumalliin.

Kesämökin voi jatkossa muuttaa ympärivuotiseen asuinkäyttöön joustavammin. Näin annetaan ihmisille mahdollisuus asua siellä, missä he oikeasti haluavat asua, eikä hallinto määrää sitä heidän puolestaan.

Mökkien energiatehokkuudesta on turha olla huolissaan. Suomessa loma-asunnotkin ovat kokemukseni mukaan usein tiiviimpiä kuin Keski-Euroopassa asuintalot, puhumattakaan Britanniasta.

Yritysten toimintaedellytykset paranevat, rakentaminen vauhdittuu ja kunnat voivat sujuvammin kehittää aluettaan uudistuksen myötä. Valtion viranomaiset taas voivat keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin. Ely-keskusten, siis tulevaisuudessa maakuntien, rooli muuttuu konsultoivaksi. Ne eivät jatkossa enää ohjaa kuntien alueidenkäyttöä ja rakennustoimia.

Suomessa loma-asunnotkin ovat kokemukseni mukaan usein tiiviimpiä kuin Keski-Euroopassa asuintalot, puhumattakaan Britanniasta.”

Tälläkin hetkellä Pirkanmaalla on kuntia, joissa koko maaseutualue katsotaan lievealueeksi eli suunnittelutarvealueeksi. Maatilan lisärakentaminen helpottuu, kun suunnittelutarveratkaisu poistuu. Rakennus voi olla esimerkiksi tuotanto- ja varastorakennus tai eläinsuoja. Toivottavasti asenteet muuttuvat myönteisemmiksi maaseuturakentamista kohtaan.

Maisematyölupia on vaadittu maa- ja metsätalousmaaksi merkityltä alueelta. Tämä on haitannut varsinkin harvennushakkuita. Osa metsänomistajista on laittanut hanskat naulaan byrokratian ja hinnan vuoksi. Nämä vaatimukset onneksi tulevat poistumaan uusista kaavoista.

Lakiesityksen mukaan vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousee. Toivottavasti linjaus tulee osaltaan piristämään myös Tampereen ydinkeskustan liiketoimintaa, kun 4 000 kerrosneliömetriin asti kaupat eivät vaadi enää erityistä kaavamerkintää.

Jatkossakin pitää olla mahdollisuus valittaa rakennushankkeesta, jos naapurista ollaan viemässä vaikka puisto. Ammattivalittajien taholta tulevaa kiusan tekoa ja jarruttamista on kuitenkin syytä rajoittaa.

Mikko Alatalo

kansanedustaja (kesk)

Kommentit (1)

Kommentit

Mitenköhän ammattipoliitikko määrittelisi ammattivalittajan.
Jokaisen valituksen takana on jonkun ihmisen, ehkä äänestäjän, kokema vääryys tai väärinymmärrys.
Miten joidenkin ihmisten mielipide voidaan ohittaa leimalla ammattivalittaja.
Aktiivisia valittajia on varmaan joka pitäjässä, mutta he ovat niitä aktiivisia ihmisiä, joita esim. poliitikka kiinnostaa, katoavaa kansanperinnettä siis. Heidätkö pitäisi nuijia hiljaisiksi ammattivalittajina.
Toki monella on taustalla poliittisia tai henkilökohtaisia antipatioita joko kateudesta, ahneudesta tai muusta inhimillisestä syystä johtuen, mutta miten määritellään rajat kunkin ihmisen henkilökohtaisen kokemuksen rajaamiseksi.
Pitääkö päätösvalta antaa pollitikoille, joiden päätöksistä on valitettu, vai muodostetaanko valtakunnallinen ammattivalittaja inkvisitio?

Respanteri

Lukijalta

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tervetuloa Tamperelaisen blogeihin

Tamperelainen tarjoaa kaikille mahdollisuuden pitää omaa blogia. Blogistit ovat pääosin aktiivisia tamperelaisia, mutta joukkoon mahtuu myös kirjoittajia muualta.

Lue tältä sivulta uusimmat blogikirjoitukset tai klikkaa oikeasta palstasta tiettyyn blogiin.

Haluatko blogistiksi? Oletko aktiivinen kansalainen, joka haluaa tuoda mielipiteensä julki laajalle yleisölle? Ota yhteyttä toimitukseen.