LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Virkamiehet tulevat kalliiksi!

Kaupin kannelle saataisiin 800 asuntoa, vakuuttaa Keijo Kivimäki.

-

Tamperelainen arkkitehtitiimi (Simo Kaarsalo, Kaarina Kivimäki ja Tiina Leppänen) ovat luoneet, ideoineet ja suunnitelleet niin sanotun Kaupin kansi -hankkeen, jossa uudessa luovassa ratkaisussa Paasikivi-Kekkosen tien ruhje korjataan ja hyödynnetään uutena rakennusmaana.

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa ”arvoton”, ruhjeinen viheralue, mutta rakentamalla kansi Tammelan kaupunginosan ja Kaupin välille Paasikivi-Kekkosen valtaväylän yli voidaan kallioille ja myös kannelle rakentaa kerrostaloja.

Kallioisen ja ruhjeisen ”viheralueen” arvo nousee noin 20 miljoonaa euroa. Kiinteistöjalostusta parhaimmillaan. Kaupin kansi -hankkeessa ei tarvitse tuhota arvokkaita luontokohteita tai kaupunkimiljöötä, kuten monissa vielä hankevaiheessa olevissa rakennuskohteissa tullee käymään!

Tampereen ydinkeskustaan voidaan rakentaa noin 800 uutta asuntoa yli 1000 asukkaalle. Tampereen kaupunki saisi rakennusoikeuden myynnistä noin 20–40 miljoonaa euroa. Kannen alle rakennettavat autopaikat peittäisivät myyntituloina kannen noin 12 miljoonan euron rakentamiskustannukset.

Kaupunki saisi säästöjä vähäisestä infrastruktuurin rakentamisesta ja alueen rakentamisen valmistelusta noin 18 miljoonaa. Kertatuotot ja saavutetut säästöt olisivat kaupungille noin 70–90 miljoonaa. Uudet hyvätuloiset asukkaat maksaisivat kuntaveroa lisäksi joka vuosi noin 17 miljoonaa.

Tampereen kaupunki tavoittelee kaupungin keskustaan vuoteen 2030 mennessä 15 000 uutta asukasta. Valtuuston hyväksymät tavoitteet velvoittavat kaupungin virkamiehiä. Kaupin kansi oli kaupungin 2015–2017 kaavoitusohjelmassa, mutta joistakin ”hämäristä” syistä alueen uusi asemakaavoitus on poistettu kaavoitusohjelmasta!

Hanke on esitelty kaupungille ja se on ollut valmiina kaavoitettavaksi jo kolme vuotta. Tämä viivästys tulee merkitsemään kuntaverojen menetyksinä Tampereen kaupungille jo noin 50 miljoonaa.

Kaupin kansi -hanke kuuluu akateemiseen jatkotutkintoon, joka on ”Vaativat paikat” -nimellä hakenut ratkaisuja rakennuskelvottomina pidettyjen maa-alueiden saamiseksi rakennuskäyttöön. Tiimi on tehnyt tutkimustyötä ja siihen liittyviä suunnitelmia omalla ajallaan, omissa työtiloissaan omilla tietokoneillaan ja tietokoneohjelmillaan, ulkopuolisella rahoituksella ja omalla riskillään. Kaupin kansi -hakkeen tekijänoikeus on kiistattomasti tiimillä.

Miksi kaupungin virkamiehet eivät halua edistää Tampereen kaupungille ja tamperelaisille veronmaksajille poikkeuksellisen kannattavaa hanketta? Vastaavatko johtavat virkamiehet ja poliitikot jo aiheuttamastaan taloudellisesta vahingosta Tampereen kaupungille ja meille veronmaksajille?

Keijo Kivimäki

dipl. ins.

Tampere

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet