LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Koukkuniemen lääkäripalvelut on siirretty Attendolle

Kirjoittaja on huolissaan siitä, etteivät omaiset saa enää helposti yhteyttä lääkäripalveluihin kuin aikaisemmin. Myös muutoksesta tiedottaminen on ontunut.

Tampereen Koukkuniemen vanhainkodissa on ollut aikaisemmin toimiva omalääkärijärjestelmä. Koukkuniemen vanhainkodissa on noin 460 asukasta ja alueella on 23 osastoa. Omalääkärijärjestelmä on pystytty vastaamaan monisairaiden iäkkäiden hoitoon hyvin.

Monisairaiden kohdalla on erityisen tärkeää, että asioita hoitaa lääkäri, joka tuntee asiakkaan historian ja nykytilanteen hyvin ja joka osaa arvioida oireita, tutkimuksen tarvetta, lääkemuutoksia sekä muuta hoidon tarvetta.

Jostain syystä nyt on päätetty siirtää lääkäripalvelut ostettavaksi Attendolta. Nykyisessä tilanteessa yksi lääkäri vastaa kuuleman mukaan 400 ikäihmisen asioista, eivätkä omaiset edes tiedä, keneen tarvittaessa tulisi ottaa yhteyttä.

Tehty päätös on tullut yllätyksenä omaisille sekä henkilökunnalle.

Tiedottaminen muutoksesta olisi todella tärkeää omaisille. Tarvittaessa omaisten pitää saada yhteys lääkäriin, sillä heillä voi olla tarve keskustella omaisensa tilanteesta.

Osa omaisista on pitkään kulkenut ikääntyneen hoidettavan rinnalla ja he tuntevat läheisensä parhaiten.

Omaisilla on usein paljon tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitosuunnitelmaa tehtäessä.

Muutoksia suunniteltaessa olisi tärkeää tehdä vaikuttavuusarviointia etenkin silloin, kun tehdään muutoksia, jotka koskevat asiakasryhmiä, jotka eivät kykene puoliaan pitämään.

Itseäni ihmetyttää, mihin tällä muutoksella pyritään? Miksi toimiva, asiakaslähtöinen järjestelmä on päätetty purkaa?

Sirpa Pursiainen, YTM

Sosiaali- ja terveysalan opettaja

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet