Tampereen Akateemiset Naiset

Tampereen Akateemisten Naisten gradupalkinnot 2015

Stipendin saaja Eija Eronen (oik.) ja TANRYn puheenjohtaja Helena Karento

Hely Raivola

Tampereen Akateemiset Naiset ry myönsi hallituksensa kokouksessa tammikuussa 2015 kolme 300 euron stipendiä ansiokkaalle pro gradu -tutkielmalle. Perusteena on, että pro gradu -tutkielma on ajankohtainen ja yhdistyksemme keskeisen tavoitteen - sukupuolten tasa-arvon edistämisen - kannalta tärkeä.

Stipendin (300 euroa) saajat ovat

Eija Eronen: "Kaksoisuhriutumisen kokemuksia ja katteettomia lupauksia. Kokemukset parisuhdeväkivallasta ja ulkopuolisten reaktioista suhteessa valtiollisiin lupauksiin". Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipolitiikka, marraskuu 2014.

Pieta Hyvärinen: "Tasa-arvotoimijuus tekstityössä Suomen kehityspolitiikassa". Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sukupuolentutkimus, joulukuu 2013.

Mirka Ukkonen: "Ylistetty yhteiskunnallisuus, vieroksuttu viihteellisyys. Journalismin sisäiset hierarkiat ja naistenlehtijournalismin arvostus nuorten toimittajien silmin". Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, tiedotusoppi, marraskuu 2014.

Tampereen Akateemiset Naiset

Aikaisempia kirjoituksia

Tampereen Akateemiset Naiset

Tampereen Akateemiset Naiset ry saattaa eri-ikäiset ja eri aloille valmistuneet naiset kohtaamaan toisensa. Vuonna 1949 perustetussa ja nyt maan kolmanneksi suurimmassa akateemisten naisten yhdistyksessä on runsas 90 jäsentä.

Yhdistyksen keskeinen toiminta on kuukausittaisissa jäsentapaamisissa ja teemana on tänäkin vuonna akateemisten naisten muuttunut toimintaympäristö ja uralla eteneminen.

Katso lisää http://tampereenakateemisetnaiset.fi/

Uusimmat mielipiteet