Paikalliset

Korvaamattomien muumitöiden vieminen vanhaan tehtaaseen rikkoisi lahjoituksen ehtoja – Lue, mitä Tove Janssonin kanssa sovittiin

Tässä on nainen, jonka ansiosta muumit ovat Tampereella. Tampereen taidemuseon pitkäaikainen johtaja Anneli Ilmonen ehdotti Tove Janssonille ja Tuulikki Pietilälle, että Tampere voisi ottaa muumikokoelman. Ilmonen oli Janssonin ja ja Pietilän ystävä.

Marjo Rämö

Tampereella harkitaan Muumilaakson tilapäistä siirtämistä Onkiniemessä sijaitsevaan vanhaan tehdasrakennukseen. Se olisi vastoin lahjakirjaa, joka allekirjoitettiin Tove Janssonin kanssa vuonna 1986.

Muumimuseolle on tulossa lähtö pääkirjaston alakerrasta. Tampereella tehdään todennäköisesti jo tänä vuonna päätös, mihin Muumilaakso sijoitetaan pääkirjaston remontin alta.

Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju pitää todennäköisimpänä vaihtoehtona Onkiniemen Luovien alojen keskusta. Muumikokoelma sijoitettaisiin vanhaan tehdaskiinteistöön väliaikaisesti.

Muumien siirtäminen Onkiniemeen olisi vastoin lahjakirjaa, joka tehtiin kokoelman lahjoittajien eli Tove Janssonin, Tuulikki Pietilän ja Pentti Eistolan kanssa vuonna 1986. Kaupunki lupasi lahjakirjassa, että muumikokoelma sijoitetaan Metson alakertaan siksi ajaksi, kunnes ”kokoelmalle voidaan osoittaa vastaavantasoinen, sen arvon ja laadun edellyttämä pysyvä tila”.

Miksi Tampereella ei ole vieläkään ymmärretty muumikokoelman arvoa?”

Kolmikko lahjoitti noin 2 200 alkuperäistä muumiteosta Tampereen taidemuseolle siinä uskossa, että taidemuseon viereen tehdään uudisrakennus, johon kokoelma sijoitetaan. Uudisrakennus oli kirjattu Tampereen kaupungin kuntasuunnitelman toteuttamisosaan vuonna 1985.

Uudisrakennuksen rakentaminen oli myös ehtona, kun Tampereen taideyhdistys ry luovutti taidemuseon Tampereen kaupungin hallintaan vuonna 1985.

Kaupunginjohtaja Pekka Paavola oli uudisrakennushankkeen takana.

– Sitten kaupunginjohdossa tuli vaihdoksia, ja vuonna 1988 uudisrakennushanke poistettiin kuntasuunnitelmasta, Tampereen taidemuseon silloinen johtaja, museoneuvos Anneli Ilmonen kertoo.

Muumit jäivät pääkirjaston alakertaan odottelemaan uudisrakennusta. Kokoelma on ollut tässä väliaikaiseksi suunnitellussa paikassa 24 vuotta.

Ilmonen on tyrmistynyt siitä, että uudisrakennusta ei ole vieläkään tehty. Lisäksi hän on huolissaan siitä, että ainutlaatuiset muumiteokset saatetaan siirtää Onkiniemeen.

– Tampere rikkoo sopimuksia, hän sanoo.

Ilmonen pyysi vuonna 2001 Tampereen yliopiston kunnallisoikeuden professorilta Aimo Ryynäseltä lausunnon siitä, ovatko Tampereen kaupungin ja Tampereen taideyhdistys ry:n väliseen sopimukseen kirjatut ehdot sitovia.

Sopimus tehtiin vuonna 1985, kun taidemuseo siirtyi Tampereen kaupungin ylläpidettäväksi. Sopimuksessa sovittiin esimerkiksi henkilökunnan asemasta, johtokunnasta ja taidemuseon tulevan toiminnan kannalta tärkeiden tilojen rakentamisesta.

Ryynänen totesi lausunnossaan, että sopimus on kahden kauppa, eikä siitä poikkeaminen yksipuolisesti ole mahdollista. Näin ollen molemmat osapuolet ovat sitoutuneet ehtojen täyttämiseen.

– En ota kantaa Muumilaakson tämänhetkiseen tilanteeseen, sillä en tiedä, mitä siellä on tekeillä. Se on kuitenkin selvää, että tehdyistä sopimuksista on pidettävä kiinni. Se kuuluu länsimaisen oikeusjärjestyksen perusperiaatteisiin, Ryynänen toteaa.

Ilmonen näkee tilanteessa vain yhden vaihtoehdon: Tampereen on tehtävä uudisrakennus.

Ilmonen toivoo, että muumit saisivat olla Metson alakerrassa siihen asti, kunnes Tampereen museoiden tilatarpeet on selvitetty ja muumeille on löytynyt pysyvä tila taidemuseon uudisrakennuksesta.

– Ei ole mitään järkeä viedä muumeja väliaikaisesti vanhaan tehdasrakennukseen. Sen remontoiminen museaaliseen käyttöön maksaisi niin paljon, ettei kaupunki varmasti anna sellaisia rahoja, Ilmonen sanoo.

Onkiniemi ei ilahduta muitakaan. Muumien ystävät -yhdistyksen puheenjohtaja Lassi Saressalo pelkää, että Onkiniemen väliaikainen sijoituspaikka voisi hyvinkin muuttua pysyväksi.

– Rakennus on täysi röttelö, eikä se sovellu lopulliseksi paikaksi tämän tason kokoelmalle. En tajua, miksi Tampereella ei ole vieläkään ymmärretty muumikokoelman arvoa.

Tampereen taidemuseon ystävät ry:n varapuheenjohtajan Leena Silfverhuthin mielestä oikea paikka muumeille olisi Tampereen taidemuseon yhteyteen rakennettava uudisrakennus.

– Onkiniemi ei ole sopiva paikka muumikokoelmalle, sillä se sijaitsee liian lähellä Särkänniemeä. Tove Jansson toivoi nimenomaan, että kokoelmaa ei sijoiteta huvipuiston läheisyyteen.

Jansson ja Pietilä kirjasivat tämän toiveen myös kirjeeseen, jonka he lähettivät Tampereen kaupunginhallitukselle. Kirjeen allekirjoituspäivämäärä on 28. tammikuuta 1999.

Näin he kirjoittivat: ”...emme halua, että lahjoittamamme taideteokset sijoitetaan kaupallishenkiseen virtuaalimaailman yhteyteen.” Lisäksi he esittivät kirjeessä seuraavan toiveen: ”Parhaat näyttelytilat olisivat tulevaisuudessa Tampereen taidemuseon uudisrakennuksen tilat.”

Tove Jansson kuoli vuonna 2001 ja Tuulikki Pietilä vuonna 2009.

Janssonilla ja Pietilällä oli suunnitelmat taidemuseon uudisrakennukseen sijoitettavasta muumimuseosta. Ilmonen oli Janssonin ja Pietilän ystävä ja hän tietää, millaisia suunnitelmat olivat. Hän ei kuitenkaan kerro niitä julkisuuteen ennen kuin muumeille löytyy sovittu paikka.

– He pyysivät minua valvomaan, että muumikokoelmaa ei sijoiteta mihin tahansa. Minä olen kirjannut ja arkistoinut heidän suunnitelmansa, jos aika jättää minusta ennen kuin muumit saavat kunnon museon.

Jotain hän silti suostuu paljastamaan.

– Siitä tulisi Tampereen taidemuseon uudisrakennukseen fantastinen osa. Jos sitä markkinoitaisiin kunnolla, sillä olisi kaikki kuvataiteelliset mahdollisuudet menestyä.

Ilmonen muistuttaa, että muumit kiinnostavat myös kansainvälistä yleisöä. Iso osa Muumilaakson kävijöistä tulee ulkomailta.

– Japanilaiset pitävät muumeista erityisen paljon.

 

 

LAHJAKIRJA:

Lahjoittajat: Kirjailija, taidemaalari Tove Jansson, taidegraafikko Tuulikki Pietilä ja lääketieteen lisensiaatti Pentti Eistola.

Lahjan saaja: Tampereen kaupunki/Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo.

Lahjoituksen kohde: Lahjoittajien tuotantoon liittyvä yhtenäinen kokoelma, joka käsittää kesällä 1986 Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseossa näytteillä olleet Muumikirjojen ja muiden Tove Janssonin kuvittamien teosten alkuperäiskuvitukset sekä Muumikuvaelmat. Lisäksi siihen kuuluvat Muumikirjojen erikieliset käännökset. Tove Janssonin tuotannon tekijänoikeudet eivät kuulu lahjoituksen piiriin.

Lahjoituksen ehdot:

1 Kokoelma pidetään aina yhtenäisenä kokoelmana.

2 Omistusoikeus kokoelmaan siirtyy lahjan saajalle heti. Todetaan, että Muumikirjojen käännöksiä lukuun ottamatta kokoelma on jo Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseon hallinnassa. Käännösten siirtämisestä Tampereelle huolehtii Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo.

3 Kokoelma siirtyy lahjoituksen saajalle korvauksetta.

4 Lahjoittajat pyrkivät vastaisuudessakin kartuttamaan lahjoitettua kokoelmaa soveltuviksi katsomillaan alkuperäisteoksilla ja kolmiulotteisilla kuvaelmilla.

5 Muumikirjojen erikieliset käännökset sijoitetaan kokoelman yhteyteen tutkijoiden käytettäväksi.

6 Kokoelma sijoitetaan ja asetetaan näytteille Tampereen uuteen kaupunginkirjastoon kunnostettaviin noin 500 neliömetrin suuruisiin tiloihin kunnes kokoelmalle voidaan osoittaa vastaavantasoinen, sen arvon ja laadun edellyttämä pysyvä tila, jonka Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseon johtokunta hyväksyy.

7 Kokoelman on oltava aina hallinnollisesti Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseon johtokunnan hallinnon alaisuudessa. Kokoelmaan kuuluvia Tove Janssonin alkuperäispiirustuksia ja niihin kuuluvia kolmiulotteisia kuvaelmia (ei Muumitaloa) voidaan lainata sen vakinaisesta sijoituspaikasta asianmukaisissa tiloissa järjestettäviin korkeatasoisiin näyttelyihin.

8 Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo teetättää Tove Janssonin piirustuksiin hapottomat passepartout-pahvit ja kehykset sekä kuvaelmiin tarvittavat suojukset, sähkölaitteet ja jalustat.

9 Tampereen kaupunki osoittaa kokoelman hoitamista ja näytteilläpitoa varten tarvittavan henkilökunnan ja varat ja huolehtii siitä, että näyttelytila vastaa nykyaikaisia museaalisia vaatimuksia.

Tätä sopimusta on tehty neljä yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

Lahjoitus

Tampereen taidemuseo sai muumiteokset vuonna 1986 Tove Janssonilta, Tuulikki Pietilältä ja Pentti Eistolalta.

Kokoelmassa on noin 2 200 alkuperäistä muumitaideteosta, mm. piirustuksia, akvarelleja, luonnoksia ja kuvaelmia.

Melkein kaikki Tove Janssonin muumioriginaalit ovat Tampereella.

Kokoelma sijoitettiin Tampereen pääkirjaston alakertaan, jonne avattiin väliaikainen museo vuonna 1987.

Kokoelma piti sijoittaa myöhemmin Tampereen taidemuseon viereen rakennettavaan uudisrakennukseen. Sitä ei ole vieläkään rakennettu.

Metso on menossa remonttiin vuonna 2013. Muumeille olisi löydettävä koti ennen sitä.

Aiheesta muualla: 

http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/81040-paakirjoitus-ei-muumikatastrofia

Tilaa uutiskirjeemme

Saat joka päivä klo 14 sähköpostiisi koosteen päivän kiinnostavimmista jutuista!

Tilaa tästä

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat