Tampereen kaupunki vastaa työttömien painoindeksikohuun – "Kompassiin vastaaminen on vapaaehtoista"

Tampereen kaupunki vastaa Seura-lehden juttuun, jossa kaupunkia syytetään työttömien henkilökohtaisten tietojen utelusta. Tamperelaisen aiempi juttu aiheesta löytyy täältä.

Kyse on Kompassi-kyselystä, joka on ollut Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden käytössä vuodesta 2017. Seuran jutun mukaan Kompassissa kysytään mm. työttömän painoindeksiä. 

Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan Kompassi-kysely on irrotettu asiayhteydestään Seuran jutussa. Tampereen kaupungilta kerrotaan, että Kompassin avulla voidaan kartoittaa asiakkaan tilanne ja valita siihen parhaiten sopiva palvelu.

Kompassi on työntekijän ja asiakkaan yhteinen väline keskustelun avuksi ja sen käyttö on vapaaehtoista.

Kompassi käy asiakkaan tilannetta läpi kysymällä kysymyksiä seitsemästä eri elämänosa-alueesta: taloudesta, osallisuudesta ja sosiaalisesta tilanteesta, osaamisesta, psyykkisestä hyvinvoinnista ja toimintakyvystä, arjen sujumisesta, työllisyydestä ja terveydestä. Kompassi piirtää vastausten perusteella visuaalisen kuvan ja ehdottaa asiakkaan tilanteeseen sopivia palveluita.

Työllisyyspalveluissa työskentelee muun muassa OMA-valmentajia, sosiaalityöntekijöitä ja terveydenhoitajia.

Kun asiakas asioi eri työntekijöiden kanssa, hänen ei aina tarvitse kertoa tarinaansa alusta asti, sillä Kompassi auttaa niin asiakasta kuin työntekijääkin hahmottamaan tilanteen samalla tavalla. Tieto ei tallennu pelkästään virkailijan muistiinpanoihin, vaan kuva ja asiakkaan kanssa käyty keskustelu näkyy molemmille ja siihen on helppo palata myöhemmin. Kompassin ehdottamista palveluista asiakas voi työntekijän kanssa valita omaan elämän tilanteeseensa sopivimman.

Kompassin voi täyttää paperisena lomakkeena ja sähköisenä versiona. Jos asiakas kokee kysymyksen hankalana tai sopimattomana, siihen voi jättää vastaamatta. Halutessaan Kompassin voi jättää tekemättä tai sen voi tehdä täysin nimettömänä. Kyselyyn vastaamisella tai vastaamatta jättämisellä ei ole vaikutusta työllisyyspalvelussa asiointiin tai esimerkiksi työttömyysturvaan. Paperinen lomake tuhotaan silppurissa täytön jälkeen ja digitaalinen kysely säilytetään sähköisessä rekisterissä, joka on tietosuojattu.

Kompassi otettiin käyttöön työllisyyspalveluissa 2017, jolloin alueellisen työllisyyskokeilun myötä asiakkaina olivat KELA:lta työttömyysturvaa saavat tamperelaiset työnhakijat. Tällä hetkellä Kompassi on käytössä muun muassa lakisääteisessä työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP), jossa on mukana työvoimapalvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Kelan asiantuntijoita.

– Kun työttömyys pitkittyy, työllistymiseen vaikuttavia asioita voi esiintyä elämän eri osa-alueilla. Tehtävänämme on auttaa työnhakijoita työllistymään niin, että huomioimme asiakkaiden yksilölliset elämäntilanteet. Kompassi on yksi väline kartoittaa asiakkaan tilannetta. Sen avulla voi ottaa puheeksi työllistymiseen vaikuttavia seikkoja, jotka hän haluaa nostaa esiin ja hän toivoo saavansa apua ja tukea, kertoo palvelupäällikkö Sari Oksanen Tampereen kaupungilta.

Alueellista työllisyyskokeilua, jossa Kompassi oli jo mukana, pidettiin onnistuneena. Aiheestä lisää täällä:

Tampereella onnistuttiin jo ennen aktiivimallia – Pormestari: Aktivointiasteet ovat nousseet ilman keppiäkin 

Lisää aiheesta

Seura: Tampereen työvoimaviranomaiset haluavat tietää työttömän painoindeksin – Professori: "Nämä kysymykset tuntuvat oudoilta"25.1.2019 15.30

Etusivulla nyt

Uusimmat:

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat