Paikalliset

Tässä keinoja huumeongelman selättämiseksi – Työryhmä luovutti pitkän listansa pormestarille

Kuva raportin luovutustilaisuudesta.

Marjo Rämö

Pormestari Lauri Lyly (sd.) nimesi marraskuussa 2017 työryhmän selvittämään Tampereen huumeongelman tilannekuvaa ja toimenpiteitä ongelman aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Työryhmä sai selvityksensä valmiiksi ja luovutti loppuraportin pormestarille 18.6.2018.

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven (sd.) vetämä työryhmä koostui alan asiantuntijoista, mukana oli sekä päätöksentekijöitä että alan ammattilaisia. Työryhmä selvitti huumeongelman tilannekuvaa Tampereella sekä miten huumeiden käyttöön liittyvät ongelmat näyttäytyvät Tampereella. Lisäksi selvitettiin hoitoonohjausjärjestelmän vaikuttavuutta, keinoja huumeiden käytön ennaltaehkäisyyn sekä miten ongelmia voitaisiin vähentää.

Työryhmä esittää loppuraportissa huumehoidon palveluihin liittyviä toimenpidesuosituksia. Niiden tavoitteena on asiakkaiden kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen hoito, sujuva jatkohoito-ohjaus ja byrokratian vähentäminen hoitopäätöksiä tehtäessä. Tavoitteena on myös muuttaa hoitoonohjausprosessi vastaamaan uusia Käypä Hoito -suosituksia. Tavoitteena on nostaa ehkäisevän päihdetyön resursointia Aluehallintoviraston ja THL:n suosituksen mukaiseksi, mikä on 0,3–0,5 henkilötyövuotta 20 000 asukasta kohden. Tampereella tämä tarkoittaa 3,5 henkilötyövuotta.

Työryhmä tarkasteli huumeongelmaa lähinnä huumehoidon palveluiden ja niiden saatavuuden, huumeongelman ennaltaehkäisyn ja katuturvallisuuden näkökulmasta. Työryhmä suosittaa päihde- ja huumehoidon palveluiden parantamiseksi ja kehittämiseksi useita eri toimenpiteitä.

Loppuraportin mukaan hoitoonohjausta tulee sujuvoittaa entisestään ja hoitoon pääsyä helpottaa asiakasohjaus Loiston toimintakäytäntöjä kehittämällä ja hoitoon pääsyn kriteerejä tarkistamalla. Hoitavan tahon näkemykset tulee huomioida päätöksenteossa. Hoitavalla taholla tulee olla mahdollisuus suositella huumehoitoa tarvitsevalle tarjottavaa hoitopaikkaa.

Selviämishoitoaseman toimintaa tulee laajentaa koskemaan myös huumeidenkäyttäjiä. Tulevaisuudessa päihteidenkäyttäjiä tulisi voida hoitaa samassa paikassa ja näin turvata paras mahdollinen osaaminen ja hoitojen suunnittelu sekä jatkuvuus. Jotta tähän tilanteeseen päästään, tulee selviämishoitoaseman resursseja tarkistaa ja henkilöstöä lisätä. Acutan ja Selviämisaseman yhteistyötä ja konsultointiyhteyttä kehittämällä pystytään hoitamaan myös monipäihdeasiakkaita.

Nuorten päihdepalveluita tulee selkiyttää. Järjestelmä näyttäytyy osin sekavana, eikä kaikilla toimijoilla ole tietoa, mihin nuoria huumeidenkäyttäjiä jatko-ohjataan. Työryhmä edellyttää, että nuorille tulee olla helposti tavoitettavat matalan kynnyksen huumehoidon palvelut ja ne tulee olla erillään suonensisäisesti huumeita käyttävien palveluista. Ension ja päihdeklinikan hoitopolkua tulisikin kehittää paremmin sovellettavaksi nuorille ja Ension toimintaa tulisi resursoida paremmin.

Ennaltaehkäisevä päihdetyö tulee resursoida paremmin suositusta vastaavaksi. Ennaltaehkäisevä päihdetyö suunnataan erityisesti lapsiin ja nuoriin. Raskaana olevien huumehoidot tulisi keskittää kokonaan Päiväperhoon.

Työryhmässä mietittiin keinoja myös katuturvallisuuden parantamiseksi. Huumeiden käyttö ja myynti näkyy katukuvassa tällä hetkellä aikaisempaa enemmän. Tämä tuo osaltaan turvattomuutta erityisesti kaupungin keskusta-alueella liikkuville.

Poliisin yksi tulevan kesän 2018 painopiste on huumausainerikollisuuden torjuminen ja turvallisuuden parantaminen keskustassa ja taajamissa. Ongelmallista on, että kun joku alue yritetään tehdä turvalliseksi, levottomuudet siirtyvät muualle. Turvallisuuden edistäminen edellyttää keskeisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä.

Katuturvallisuuden parantamiseksi työryhmä suosittaa, että poliisi tehostaa yhteistyöverkoston kautta koulujen kanssa tehtävää ennalta ehkäisevää työtä ja lisää huumausainekenttävalvontaa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa keskustassa ja lähiöissä. Tapahtumaturvallisuutta tulee parantaa järjestämällä erilliset anniskelualueet ja lisäämällä järjestyksenvalvojien määrää. Kaupunki huolehtii turvallisuustiedottamisesta ja järjestää turvallisuusiltoja yhteistyössä poliisin kanssa. Lisäksi keskusta-alueella olevien kaupungin omistamien tilojen valvontakameroita tulisi lisätä.

Työryhmässä kiinnitettiin huomiota myös nuorten huumeidenkäytön aloittamisen ennaltaehkäisyyn sekä oppilaitosten keinoihin vähentää huumeista aiheutuneita ongelmia. Tavoitteena on parantaa henkilökunnan edellytyksiä tarjota tukea huumeongelmaisille nuorille ja heidän läheisilleen.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää lastensuojelun asiakkaisiin, jotka ovat vaarassa ajautua päihteiden käyttäjiksi tulevaisuudessa. Päihteitä käyttävien nuorten pitäisi päästä nopeammin myös nuorisopsykiatrian palveluihin.

Nuorten asenneilmastoon tulisi vaikuttaa ja tarjota heille laadukasta päihdekasvatusta. Aiheeseen liittyviä tapahtumia pitäisi järjestää jo alakoulusta alkaen. Koulusosionomeja, nuorisotyöntekijöitä tai päihdetyöntekijöitä tulisi lisätä peruskouluihin ja toiselle asteelle. Nuorille pitäisi tarjota lisää tukea sosiaalisissa tai opintoihin liittyvissä tilanteissa, arjen ja elämän taitojen oppimisessa sekä työllistymisessä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat