Tampereen meluhaitat on selvitetty – Keskustasta löytyy yllättäen myös hiljaisia paikkoja

Viitekuva

Juuri valmistuneen meluselvityksen mukaan merkittävin meluhaitta Tampereen alueella aiheutuu tie- ja katuliikenteestä. Uudistuneen laskentamallin mukaan yli 55 desibelin (Lden) tieliikennemelulle altistuu noin 15 prosenttia asukkaista.

Tampereelta löytyy yhä hiljaisiakin alueita niin kaupungin reunamilta kuin tiiviin kaupunkirakenteen sisältä.

Kovalle melulle, yli 65 desibelin, altistuu noin 2 prosenttia asukkaista. Raideliikenteen yli 55 desibelin melulle altistuu Tampereen alueella 5 prosenttia asukkaista ja kovalle yli 65 desibelin melulle noin 1,4 prosenttia. Teollisuuden meluhaitta on liikenteeseen verrattuna pientä.

Eniten päiväaikaista liikennemelua on pääkatujen, -teiden ja ratojen varsilla, sekä risteysalueilla. Vesistön ääntä heijastava vaikutus näkyy paikoin jopa voimistuvana meluna kauempana tiestä. Yöaikainen melu painottuu erityisesti raideliikenneväylien läheisyyteen. Paikoin raideliikenteen melu on voimakkainta yöllä, koska huomattava osa tavarajunakuljetuksista ajetaan öisin.

Kansallisen ohjearvon ylittävät melualueet ovat laajentuneet mallinnuksen mukaan asuinalueilla mm. Kalevassa, Amurissa, Hyhkyssä, Kaarilassa, Raholassa, Härmälässä, Rautaharkossa, Ristinarkussa, Hankkiolla ja Vehmaisissa. Osa muutoksesta selittyy kuitenkin mallinnustavan eroilla.

Suuret liikennehankkeet ovat myös parantaneet melutilannetta monin paikoin. Esimerkiksi Rantaväylän tunneli on pienentänyt selkeästi Naistenlahden, Ranta-Tampellan ja Mustanlahden alueiden meluvyöhykkeitä. Ydinkeskustassa melualue on pienentynyt, osasyynä on mahdollisesti ollut Hämeenkadun itäpään rauhoitus henkilöautoliikenteeltä. Hatanpään, Ratinan ja Viinikanlahden alueilla sekä Teiskontien VT12-osuudella näkyy myös melualueiden pienentymistä, josta osa johtuu rakentamisesta, osa nopeusrajoituksista ja osa mahdollisesti myös maastomallin kehittymisestä.

Merkittävimmät keskustan hiljaiset alueet ovat liikenteeltä rauhoitettuja puistoalueita Ratinassa, Näsinkalliolla, paikoin Koskipuistossa ja erityisesti Pyynikin harjulla. Keskustassa löytyy myös lähes hiljaisia alueita esim. umpikortteleiden sisältä. Tampellan alueella on Rantatunnelin ansiosta nyt aiempaa suurempi hiljainen alue.

Meluselvityksen tulosten pohjalta laaditaan meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018–2022. Seuraavan kerran koko kaupunkia koskeva meluselvitys tehdään vuonna 2022.

Written by:

Marjo Rämö

Ota yhteyttä