"Vanhoista stereotypioista eroon" – Ylioppilaskuntien hynttyyt yhteen

Sonja Sivonen

OPISKELU Tampere3:n rinnalla myös Tampereen korkeakoulujen ylioppilaskuntien yhdistyminen etenee.

Tampereen korkeakoulujen yhdistyminen vuoteen 2019 mennessä tarkoittaa myös ylioppilaskuntien yhdistymistä. Ylioppilaskunnan toiminta alkaa 1.1.2019.

– Suomen toiseksi suurimmaksi ylioppilaskunnaksi muodostuva järjestö on kohdannut syntymisprosessinsa aikana useita haasteita, ja mittava hanke on kehittynyt vastoinkäymisistään, uskoo Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Tiina Mikkonen.

Hankkeen kaatuminen näytti viime syksynä selvältä, ja yliopistotasolla käytiin keskusteluja uudella tavalla. Ylioppilaskunnat ovat antaneet panoksensa myös uudelle nousulle.

– Yhdistymiseen liittyvät lait ovat eduskuntakäsittelyssä, säätiö perustettu ja sen hallitus järjestäytynyt kesän aikana. Olemme ottaneet jo yhteyttä hallitukseen ja odotamme innolla, että pääsemme keskustelemaan seuraavista askelmerkeistä, kertoo Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Mikko Lampo.

Lampon mukaan etenee seuraavaksi vaiheeseen, jossa haetaan suuntaviivoja uuden korkeakoulukonsernin ensimmäisille vuosille.

– Strategia- ja johtosääntötyö määrittävät paljon sitä, minkälaisin periaattein tulevaisuudessa toimitaan, hän toteaa.

Ylioppilaskuntien tavoitteena on luoda Suomen paras ylioppilaskunta.

– Jo vuosia valmistelussa ollut hanke on muuttunut vaadittujen tarpeiden mukaisesti. Pidämme tärkeänä esimerkiksi henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemista, Mikkonen toteaa.

Hänen mukaansa nykyisten ylioppilaskuntien yhteistyössä on noussut esiin avoimuus, joka luo tasa-arvoista korkeakouluyhteisöä.

– On tärkeää huomioida kaikki nykyiset osapuolet ja hyödyntää tulevaisuudessakin ylioppilaskuntien hyväksi todettuja toimintatapoja. Olemme kuitenkin luomassa uutta ylioppilaskuntaa, joten käynnissä on uutta luova suunnittelutyö, Mikkonen selvittää.

Korkeakouluyhteisöt ovat tehneet Tampereella tiivistä yhteistyötä jo aikaisemminkin.

– Esimerkiksi TOAS, Juvenes ja Opiskelijan Tampere ry ovat tamperelaisten opiskelijoiden yhteistyön tulosta, Lampo kertoo.

Lampo painottaa, että yhteisön on tarjottava kolmella kampuksella monipuolisesti palveluja, tukea ja edunvalvontaa.

– Tamyn ja TTYY:n muodostaman uuden ylioppilaskunnan ja omaksi toimijakseen jäävän Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon on tärkeää löytää entistä tiiviimpiä yhteistyön muotoja, Lampo toteaa.

Lampon mukaan on myös säilytettävä aine-, tiedekunta- ja harrastejärjestöjen toimintaedellytykset ja luoda eri aloja yhteen liittävää kulttuuria, jotta vältetään poteroituminen.

– Vanhoista stereotypioista eroon pääseminen on tässä olennaista, Lampo korostaa.

Written by:

Sonja Sivonen

Ota yhteyttä