Kauppa, junaseisake, kerrostaloja... – Tältä voisi näyttää Tesoman uusi rautatiekortteli

Tesoman rautatiekortteli kaava-aineiston havainnekuvassa. Radan varteen tulevaisuuden seisakkeen viereen tulisi kerrostaloja ja kauppa.

Havainnekuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

ASUMINEN Kaavaehdotus toisi Tesomalle kaupan suuryksikön, lähijunaseisakkeen ja asunnot noin 380 ihmiselle.

Tesoman keskusta-alue uudistuu.

Tuore asemakaavehdotus niin kutsutusta Tesoman rautatiekorttelista toisi Tesoman valtatien, Tesomankadun ja Porin radan rajaamalle alueelle muun muassa vähittäiskaupan suuryksikön, asuinkerrostaloja sekä lähijunaseisakkeen.

Kävelyn ja pyöräilyn väylä ja radan alikulku on tarkoitus siirtää. Asuinkerrosalan lisäys tuo noin 380 uutta asukasta alueelle.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,6 hehtaaria. Tällä hetkellä maa-alue on pääosin joutomaana. Alueella on myös polttoaineen jakelupiste.

Palautteen pohjalta on täydennetty Porin radan lisäraiteesta laadittua aluevaraussuunnitelmaa.

Asemakaavan tavoitteena on toteuttaa kortteliin Tesoman aluekeskusta vahvistava liike- ja asuinrakentamisen kokonaisuus, jossa on noin 3000 kerrosneliömetriä päivittäistavarakauppa sekä noin 14 000 kerrosneliömetriä asumista. Liikerakennukset tulevat kortteliin alueen länsiosaan ja asuinrakennukset länsiosaan.

Lähijunaseisakkeen rakentaminen on kaavamuutoksen myötä mahdollista. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ajoneuvoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn järjestelyjen toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöhäiriöiden hallintaan. Polttoaineenjakelupisteen säilyttämisestä alueella on luovuttu.

Radan alittava kevyen liikenteen väylä siirretään korttelien väliin ja nimetään Tesomanraitiksi. Uuden alikulun paikka osoitetaan rautatiealueelle ja nimetään Vanamon alikuluksi. Radanvarteen osoitetaan yleistä pysäköintialuetta ja autopaikkojen korttelialuetta asukaspysäköinnin tarpeisin.

Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Pirkanmaan Osuuskauppa omistamiensa kiinteistöyhtiöiden kanssa. Kaupunki omistaa osan alueesta.

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavaehdotus on nähtävillä saakka kaupungin verkkosivuilla, Palvelupiste Frenckellissä ja Tesoman kirjastossa 22. toukokuuta saakka. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen asetettavaksi nähtäville viime tiistaina. Nähtävillä olon jälkeen kaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Written by:

Petteri Mäkinen

Ota yhteyttä