Koulu alkoi uusin säännöin: näin opettajien oikeudet laajenevat

Opettajilla on nyt oikeus poistaa oppilailta kiellettyjä, vaarallisia tai opetusta häiritseviä esineitä ja aineita. Jos tilanne on uhkaava ja oppilas hangoittelee vastaan, opettaja saa käyttää välttämättömiä voimakeinoja.

– Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja takavarikointi ovat asioita, jotka vaativat tarkkaa pohdintaa. Näistä varmasti keskustellaan vielä opettajien kanssa paljon. Me emme kuitenkaan ole mitään poliisiviranomaisia, arvioi Hatanpään koulun rehtori Arto Nieminen.

Koulukuria tiukentava laki tuli voimaan 1.1.2014. Lakia muutettiin entisen opetusministerin Jukka Gustafssonin (sd) aloitteesta.

Opettajalla on myös oikeus ottaa puhelin pois tunnin ajaksi, jos oppilas häiritsee sillä opetusta.

– Kännykkä ei kuitenkaan ole vaarallinen esine, joten sen poistamisessa ei tietenkään saa käyttää voimakeinoja, Gustafsson muistuttaa.

Gustafsson on tyytyväinen, että eduskunta hyväksyi muutokset lakiin.

– Opettajat ovat kaivanneet auktoriteettiaseman vahvistamista. Lakiin tehdyt muutokset muodostavat ehyen työkalupakin opetuksen turvaamiseksi, Gustafsson sanoo.

Lakiin on kirjattu nyt myös se, että opettajat voivat käskeä jälki-istunnossa olevia oppilaita tekemään kasvatusta tukevia kirjallisia ja suullisia tehtäviä.

– Jos oppilas on jäänyt kiinni esimerkiksi tupakoinnista, hänelle voidaan antaa tehtäväksi ottaa selvää tupakoinnin haitoista. Oppilas voi kirjoittaa aiheesta esimerkiksi tiivistelmän, Gustafsson sanoo.

Hatanpään koulun rehtori pitää erityisen onnistuneena parannuksena sitä, että lakiin on kirjattu kasvatuskeskustelut.

Oppilas voidaan määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun, joka saa kestää enintään kaksi tuntia.

– Tämä oli tervetullut muutos lakiin, Nieminen kertoo.

Hatanpään koulussa kasvatuskeskustelut ovat jo käytössä.

– Meillä luovuttiin jälki-istunnoista kokonaan, niiden sijasta järjestetään kasvatuskeskusteluja. Minusta asioiden pohtiminen on usein toimivampaa kuin paikallaan kököttäminen, Nieminen kertoo.

Esimerkkejä uudistuksista

Jos oppilas sotkee koulun tiloja, hänet voidaan määrätä siivoamaan aiheuttamansa sotkun.

Huonosti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Keskustelu voi kestää yhteensä enintään kaksi tuntia. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, joiden on oltava kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

Rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Myös voimakeinoja saa käyttää, mutta vain silloin, kun oppilaan oma tai muiden turvallisuus on vaarassa.

Opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Oppilaalle on ilmoitettava tarkastuksen syy etukäteen. Tarkastajan on oltava oppilaan kanssa samaa sukupuolta.

Kommentit

Näin se vaan väkivalta kouluissa lisääntyy.Ei väkivallalla tulla mitään voittamaan. Suvaitsevaisuus on ainoa tie pois väkivaltaisuudesta kouluissa.

JUNANI AHO

Olisikohan samaan lakiin kannatanut vähän päivittää myös koulunkäynninavustajan/ohjaajan asemaa koulutyössä. Kyseinen ammatti nykyisillä pelimerkeillä on täysin mitääntekemätön, ylimääräinen resurssinkuluttaja. Valtuudet riittää pingiksen peluuseen ja tyhjän puhumiseen. Avustaja, joka on käynyt alansa ammattitutkinnon eli on siis ammattilainen, ei voi edes valvoa ruokailua tai välituntia, kun se on vastuukysymys. Puhumattakaan mistään rangaistuksen antamisesta. Avustaja kuitenkin on hyvin usein tekemisissä niiden oppilaiden kanssa jotka sääntöjä rikkovat. Mitä sellaisella aikuisella työpaikalla tekee, jolla ei ole lain mukaan paukkuja yhtään mihinkään. Täysin syvältä!!!! Avustajan ammattihan on edelleen statukseltaan sellainen, että siihen voidaan palkata kuka tahansa pitkäaikaistyötön, ilman mitään koulutusta. Silti ne avustajat jotka ovat koulutettu ammattiinsa tekevät työtään samalla "nakkirahalla" kun joku työllistetty. Siinä nähdään mikä arvostus avustajalla on. Hommia saa vääntää ihan hulluuteen asti ja kuukausiansio on niin vähän, että on pakko tehdä toista työtä. Ei mikään ihme, että se muinainen ajatus auttamisen jaloudesta on karissut jo vuosia vuosia sitten.

Pelkkä housu

Koulunkäynninavustaja/ohjaaja on nimikkeensä mukainen avustava henkilö. Hän ei ole koulun työrauhasta vastaava. Siinä toimii opetusta antava opettaja, opettaja yleensä ja rehtori. Avustavalla henkilöllä ei ole kurinpidollisia oikeuksia ja hyvä näin. Hankalalla oppilaalla on hyvä olla yksi henkilö, jonka asema on "neutraali".
Tämä asian nykyinen tila estää tilannekohtaiset ristiriidat. Koulusta vastaavat vastaavat koulusta.

Tartees ensteks ajatell, vai kuin