Paikalliset

Koulu alkoi uusin säännöin: näin opettajien oikeudet laajenevat

Opettajilla on nyt oikeus poistaa oppilailta kiellettyjä, vaarallisia tai opetusta häiritseviä esineitä ja aineita. Jos tilanne on uhkaava ja oppilas hangoittelee vastaan, opettaja saa käyttää välttämättömiä voimakeinoja.

– Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja takavarikointi ovat asioita, jotka vaativat tarkkaa pohdintaa. Näistä varmasti keskustellaan vielä opettajien kanssa paljon. Me emme kuitenkaan ole mitään poliisiviranomaisia, arvioi Hatanpään koulun rehtori Arto Nieminen.

Koulukuria tiukentava laki tuli voimaan 1.1.2014. Lakia muutettiin entisen opetusministerin Jukka Gustafssonin (sd) aloitteesta.

Opettajalla on myös oikeus ottaa puhelin pois tunnin ajaksi, jos oppilas häiritsee sillä opetusta.

– Kännykkä ei kuitenkaan ole vaarallinen esine, joten sen poistamisessa ei tietenkään saa käyttää voimakeinoja, Gustafsson muistuttaa.

Gustafsson on tyytyväinen, että eduskunta hyväksyi muutokset lakiin.

– Opettajat ovat kaivanneet auktoriteettiaseman vahvistamista. Lakiin tehdyt muutokset muodostavat ehyen työkalupakin opetuksen turvaamiseksi, Gustafsson sanoo.

Lakiin on kirjattu nyt myös se, että opettajat voivat käskeä jälki-istunnossa olevia oppilaita tekemään kasvatusta tukevia kirjallisia ja suullisia tehtäviä.

– Jos oppilas on jäänyt kiinni esimerkiksi tupakoinnista, hänelle voidaan antaa tehtäväksi ottaa selvää tupakoinnin haitoista. Oppilas voi kirjoittaa aiheesta esimerkiksi tiivistelmän, Gustafsson sanoo.

Hatanpään koulun rehtori pitää erityisen onnistuneena parannuksena sitä, että lakiin on kirjattu kasvatuskeskustelut.

Oppilas voidaan määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun, joka saa kestää enintään kaksi tuntia.

– Tämä oli tervetullut muutos lakiin, Nieminen kertoo.

Hatanpään koulussa kasvatuskeskustelut ovat jo käytössä.

– Meillä luovuttiin jälki-istunnoista kokonaan, niiden sijasta järjestetään kasvatuskeskusteluja. Minusta asioiden pohtiminen on usein toimivampaa kuin paikallaan kököttäminen, Nieminen kertoo.

Esimerkkejä uudistuksista

Jos oppilas sotkee koulun tiloja, hänet voidaan määrätä siivoamaan aiheuttamansa sotkun.

Huonosti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Keskustelu voi kestää yhteensä enintään kaksi tuntia. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, joiden on oltava kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

Rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Myös voimakeinoja saa käyttää, mutta vain silloin, kun oppilaan oma tai muiden turvallisuus on vaarassa.

Opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Oppilaalle on ilmoitettava tarkastuksen syy etukäteen. Tarkastajan on oltava oppilaan kanssa samaa sukupuolta.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat