Piilota X Palauta

Koulujen uskonnonopetus ja lapsikastetradition yhteys?

3 Kommentoi

Aika ajoittain näkee lehdissä mielipiteitä ja keskusteluja koulujen uskonnonopetuksen tarpeellisuudesta.

Puoltajat sanovat luterilaisen muunnelman kristinuskosta kuuluvan suomalaiseen perinteeseen ja kulttuuriin. Vastustajat sanovat sen vievän lapsilta pois valinnanmahdollisuuksia ja opetuksen ylipäätänsä olevan koulun piiriin kuulumatonta. He haluaisivat luterilaisuuteen perustuvan uskonnonopetuksen tilalle kaikkien mahdollisten uskontojen ja maailmankatsomusten neutraalia esittelyä, joista nuoret voivat aikoinaan sitten tehdä valintansa kun ovat siihen kypsiä.

Uskonnon opetus kouluissa lienee saaneen alkunsa ajoilta joilloin kaikkien ihmisten odotettiin ilman muuta liittyvän kirkkoon ja omaksuvan sen opetukset ja näkemykset. Sen merkiksi vastasyntyneet lapset kastettiin siihen kuuluvaksi ja oletettiin näiden ilman muuta omaksuvan uskon. Tällöin kirkolla oli myös osansa kouluopetuksen järjestämisessä.

Nykyisinkin vielä, ainakin joitakin vuosia sitten noin 80 % lasten vanhemmista järjesti vastasyntyneille lapsilleen kirkon toimittaman kasteen. Määrä lienee alentunut ja oleman edelleen alentumaan päin siitä.

Kastehan kristinuskossa ja sen oppikirjana pidetyssä Raamatussa tarkoittaa ja symbolisoi yksilön sitoutumista Jumalan alaisuuteen ja lupausta ehdoitta tehdä hänen tahtonsa. Näin ollen  nämä lasten vanhemmat omalta osaltaan rajoittavat lastensa valinnanvapautta, vaikka toimitus useimmille lapsen saaneille onkin vain perinnäistapa ja rituaali.

 

Jostain syystä muutoin niin kovasti tasa-arvoa, vapautta ja oikeudenmukaisuutta tavoittelevat ja monissa asioissa vanhoja käsityksiä kumota haluavat naiset ovat erityisen kovasti kiintyneet tähän kyseiseen traditioon.

 

Kristinuskon opetusten mukaan kaste on siis lupaus Jumalalle ja sitoutumista häneen. Useimmat lapsena kastetut kuitenkin irtaantuvat tästä sitoumuksesta ja lupauksesta aikuistuttuaan, jonka heidän vanhempansa ovat tehneet heidän puolestaan heidän ollessaan vielä ilman kykyä osoittaa omaa tahtoa. Tekevät tämän joko mielipiteidensä tai käytöksensä kautta tai suoraan eroamalla kirkosta.

Voidaan kuitenkin eräällä tavoin myös sanoa, että kasteen lapsilleen perinnäistapana järjestävät vanhemmat antavat argumentit koulujen uskonnon opetuksen puolustajille. Kirkolliset piirit vetoavat aivan ilmeisesti siihen, että enemmistö lapsista on kastettu kirkkoon ja ovat näin ollen uskovia. Eivät ilmeisesti halua nähdä tai tunnustaa asioiden todellista tilaa. Erikoinen tämän ns. maallistuneen ajan ilmiö.

Kristinuskon oppikirja Pyhä Raamattu ei kerro missään paikoin pienille lapsille suoritetusta kasteesta. Sen mukaan ihmisen täytyy ensin omaksua usko ja olla asiasta vakuuttunut ja vasta sen jälkeen kastetoimituksella vertauskuvata halukkuutensa ja antatumuksensa Jumalan tahtoon.

Vanhempien aikojen kirkkohistorioitsija August Neander kirjoitti laajoissa kirkkohistoria teoksissaan, että ensimmäisen vuosisadan kristityt eivät tätä tätä lapsikastetta harjoittaneet.

Merkkejä siitä löytyy vasta toisen vuosisadan puolivälin paikkeilta lähtien, siis yli sata vuotta Jeesuksen ja apostolien päivien jälkeen. Vasta kolmannella vuosisadalla se sitten julistettiin sitten ns. apostoliseksi perinteeksi, siis aikakautena jolloin ns. pakanaopetukset ja tavat olivat jo tunkeutuneet alkukristillisyyteen 

3 kommenttia Kommentoi

Kommentit

5.4.2012 11:52

Perusopetuslaki määrittelee koulun uskonnon opetusta seuraavasti:

13 § (6.6.2003/454)

"Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus
Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu. Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen."

Mahtanee kasvavista ja vielä maailmankuvaansa muodostavista nuorista tuntua hieman erikoiselta ja hämmentävältä kun yhdellä opetustunnilla puhutaan "taivaan Isästä" ja kaikkivaltiaasta Jumalasta, toisella tunnilla taas kerrotaan kaikkeuden ja ihmisen olevan ainoastaan evoluution seurausta ja tulosta. Kenties tarvittaisiin jonkinlaista opetuksen sisällön "koordinointiakin."

6.4.2012 14:51

Nimim. Ihmettelevä: "Mahtanee kasvavista ja vielä maailmankuvaansa muodostavista nuorista tuntua hieman erikoiselta ja hämmentävältä kun yhdellä opetustunnilla puhutaan "taivaan Isästä" ja kaikkivaltiaasta Jumalasta, toisella tunnilla taas kerrotaan kaikkeuden ja ihmisen olevan ainoastaan evoluution seurausta ja tulosta."

Todennäköisesti ainakin jotkut ovat hieman ja hämmentyneitä aikuisten toisinaan hieman sekavilta vaikuttavista "koukeroista ja kiemuroista."

7.4.2012 13:57

Wikipediasta löytyy myös seuraavanlainen määritelmä asiasta: "Uskonnondidaktiikan lehtori Jyri Komulaisen mukaan Suomessa perusopetus on määrätty uskonnollisesti tunnustuksettomaksi, mutta uskonnonopetus tämän määräyksen suhteen poikkeus, koska se on kytketty oppilaan uskontoperinteeseen. Esimerkiksi luterilaisille oppilaille opetetaan evankelisluterilaista uskontoa."

Lapsikasterituaalilla ja koulujen uskonnon opetuksella vaikuttaa siis olevan selvä yhteys. Eipä taida silti enemmistöstä näihin osallistuvista tulla uskon omaavia. Kyse siinä vaikuttaakin siis olevan aivan jostain muusta.

Osallistu keskusteluun

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
  • Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.
  • Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia.
  • Älä levitä huhuja tai valheita.
  • Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
  • Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan.
  • Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
  • Älä mainosta.
  • Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde.