Ei niin ilmainen lukio

Digitalisaation myötä lukio-opiskelusta on tullut entistäkin kalliimpaa.

Suomen Lukiolaisten Liiton arvion mukaan keskivertolukiolaisen opinnot kustantavat kaikkiaan noin 2600 euroa uusilla kirjoilla.

Lukioissa pidetään itsestäänselvyytenä, että opiskelijalla on käytössään oma tietokone, mikä kasvattaa kustannuksia merkittävästi.

Oma tietokone on edellytys ylioppilastutkinnon suorittamiseen, sillä jokainen vuonna 2016 ja tämän jälkeen aloittanut opiskelija kirjoittaa jo kaikki tutkintoon kuuluvat aineet sähköisesti.

Opiskelijoiden rahat menevät suurimmaksi osaksi oppikirjoihin. Pari vuotta sitten markkinoille tulleiden sähköisten oppikirjojen ajateltiin laskevan kuluja, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä sähköiset kirjat maksavat lähes yhtä paljon kuin painetut.

Monet pyrkivät säästämään lukiokuluissaan ostamalla käytettyjä kirjoja sekä myymällä niitä eteenpäin, mutta sähköisten oppikirjojen kohdalla tällainen kierrättäminen ei ole mahdollista.

Sähköisissä oppikirjoissa ongelmaksi nousevat myös lisenssit, jotka rajoittavat kirjan käytön vain tietyksi ajaksi. Esimerkiksi Sanoma Pro tarjoaa biologian ensimmäisen kurssin oppikirjan Bios 1 kuuden tai 48 kuukauden ajaksi, jonka jälkeen kirjaa ei voi enää käyttää.

Oppikirjojen ostaminen on suuri taloudellinen panostus monelle perheelle, esimerkiksi yksinhuoltajille tai vanhemmille, joiden tulotaso on alhainen.

Koulutuksen järjestäjän tulisi tarjota rahallista tukea vähävaraisille opiskelijoille yhdenvertaisuuden turvaamiseksi ja huolehtia, että opiskelijat tietävät mahdollisuudesta saada tällaista tukea.

On ehdottoman tärkeää, että lukiokoulutus on kaikkien saatavilla, opiskelijan varallisuudesta tai lähtökohdista riippumatta.

Jenna Miettinen

Suomen Lukiolaisten Liiton Pirkanmaan piirin edunvalvontavastaava

Lukijalta

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tervetuloa Tamperelaisen blogeihin

Tamperelainen tarjoaa kaikille mahdollisuuden pitää omaa blogia. Blogistit ovat pääosin aktiivisia tamperelaisia, mutta joukkoon mahtuu myös kirjoittajia muualta.

Lue tältä sivulta uusimmat blogikirjoitukset tai klikkaa oikeasta palstasta tiettyyn blogiin.

Haluatko blogistiksi? Oletko aktiivinen kansalainen, joka haluaa tuoda mielipiteensä julki laajalle yleisölle? Ota yhteyttä toimitukseen.