Kenen valinnanvapaudesta puhutaan?

Sosiaali-ja terveysuudistuksen (Sote) myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista maakuntien hoidettavaiksi. Joidenkin näkemysten mukaan nyt ei siis ole tarvetta käydä sote-keskustelua. Olen tästä täysin eri mieltä. Juuri nyt pitää keskustella siitä mihin suuntaan uudistusta tulisi viedä – olettaen, että tavoitteena on tavallisten kuntalaisten oikeuksien turvaaminen.

Maakunnat aloittavat vasta vuonna 2019. Kunnilla on kuntavaalienkin vuoksi nyt hyvin läpinäkyvät ja demokraattiset mahdollisuudet linjata sitä minkä laatuisia ja miten hyvin tavoitettavia palveluiden pitäisi tulevaisuudessa olla. Lisäksi soten valinnanvapausosio on parhaillaan lausunnolla kunnissa. Etenkin tähän on otettava kantaa juuri nyt.

Valinnanvapaus on hyvä asia, mutta hallituksen esittämällä tavalla toteutettuna se herättää kysymyksen siitä kenen valinnanvapaudesta tässä puhutaan – kuntalaisten vai suurten kansainvälisten terveysjättienkö valinnanvapaudesta?

Vastoin alkuperäisiä tavoitteita sotesta näyttää tulevan kaikkien aikojen yksityistämisprojekti.”

On tärkeää kuunnella kokemuksia naapurimaastamme Ruotsista, jossa on jo useamman vuoden ollut käytössä Suomen hallituksen havittelemaa mallia muistuttava valinnanvapaus. Ruotsissa on todettu, että kun markkinaehtoiset palvelut edellyttävät yhtiöittämistä ja huomattavaa säätelyä, se on kaventanut demokratiaa ja lisännyt byrokratiaa koko terveydenhuollossa.

Julkinen sektori on joutunut ottamaan hoidettavakseen vaikeammat sairastapaukset ja yksityinen sektori on keskittynyt voittojensa kasvattamiseen hoitamalla terveempiä ihmisiä.

Myös sosiaalipalveluiden kohdalla yhtiöittäminen on pelottava tie. Paljon sosiaalipalveluita tarvitsevien, usein vähävaraisten ihmisten asema huolestuttaa. Vastoin alkuperäisiä tavoitteita sotesta näyttää tulevan kaikkien aikojen yksityistämisprojekti, josta myös Suomen arvostetuimmat sosiaali- ja terveysasiantuntijat ovat varottaneet. Heitä on syytä kuunnella. Ja kuntalaisia.

Ulla-Leena Alppi

kaupunginvaltuutettu,

kuntavaaliehdokas (vas)

Lukijalta

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tervetuloa Tamperelaisen blogeihin

Tamperelainen tarjoaa kaikille mahdollisuuden pitää omaa blogia. Blogistit ovat pääosin aktiivisia tamperelaisia, mutta joukkoon mahtuu myös kirjoittajia muualta.

Lue tältä sivulta uusimmat blogikirjoitukset tai klikkaa oikeasta palstasta tiettyyn blogiin.

Haluatko blogistiksi? Oletko aktiivinen kansalainen, joka haluaa tuoda mielipiteensä julki laajalle yleisölle? Ota yhteyttä toimitukseen.