Piilota X Palauta

Tutkija: Yhä useampi sinkkumies ei löydä koskaan naista

Paikalliset 345 Kommentoi

Joka viides suomalainen asuu yksin.

Eniten sinkkuja on suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi turkulaisista ja helsinkiläisistä joka neljäs on naimaton, leski, eronnut tai ei elä rekisteröidyssä parisuhteessa tai avoliitossa.

Nopeimmin kasvaa lapsettomien sinkkunaisten määrä.

EU:n tilastolaitos Eurostatin keväällä julkaiseman vertailun mukaan lapsettomien sinkkunaisten osuus on Suomessa suhteellisesti EU-maiden suurin: toissa vuonna jo lähes 23 prosentissa suomalaistalouksista asui lapseton nainen.

Myös sinkkumiesten kotitalouksia (16,5 %) on Suomessa selvästi EU-keskiarvoa (13 %) enemmän. Sinkkumiesten osuus on Suomea korkeampi vain Saksassa.

Osa yksin asuvista ei kaipaa parisuhdetta tai yhdessä asumista.

Silti joukkoon mahtuu myös niitä, jotka seurustelisivat mielellään, jos sopiva kumppani löytyisi. Kun Think If Laboratories Oy selvitti asiaa parisen vuotta sitten, yksinasujista 57 prosenttia nimeää kumppanin löytämisen suurimmaksi toiveekseen.

Aikaisemmin riitti, että miehellä on säännöllinen työ ja hän kykenee huolehtimaan itsestään ja perheestään.”

Sukupuolijärjestelmän tutkija Henry Laasasta tulos ei yllätä. Kaipuu parisuhteeseen ja seksiin on ihmisen perustarpeita, vaikka se ei johtaisikaan enää perinteisen perheen perustamiseen.

Mutta jos parisuhdetta – ja seksiä – kaipaavia sinkkuja on näin paljon, miksi etsivät eivät löydä toisiaan? Koska naisten potentiaalia kumppania koskevat kriteerit ovat kasvaneet, sanoo Laasanen ja kärjistää:

Markkina-arvoteorian perusteesejä

Markkina-arvo kuvaa henkilöön kohdistuvaa potentiaalista kysyntää pariutumismarkkinoilla. Mitä enemmän potentiaalista kysyntää henkilöön kohdistuu, sitä korkeampi on hänen markkina-arvonsa ja sitä enemmän seksuaalista palkitsemisvaltaa hänellä on.

Markkina-arvo ennustaa, kuinka tasokkaan partnerin henkilö kykenee hankkimaan.

Mitä lähempänä partnereiden markkina-arvot ovat toisiaan, sitä todennäköisemmin suhde kestää.

Naisten markkina-arvot ovat keskimäärin miesten markkina-arvoja korkeammat, koska naisiin kohdistuu suurempi kysyntä pariutumismarkkinoilla.

Naisten seksisuhdemarkkina-arvot ovat selvästi heidän parisuhdemarkkina-arvojaan korkeammat.

Naiset saavuttavat markkina-arvohuippunsa nuorempina kuin miehet.

Miesten markkina-arvoissa on enemmän hajontaa kuin naisilla.

Lähde: Henry Laasanen

Lisää Laasasen ajatuksia voit lukea täältä http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

– Aikaisemmin riitti, että miehellä on säännöllinen työ ja hän kykenee huolehtimaan itsestään ja perheestään. Enää tämä ei takaa menestystä parisuhdemarkkinoilla, mutta se ei välttämättä riitä mihinkään seksisuhdemarkkinoillakaan, koska sielläkin vaatimukset ovat koventuneet.

Laasasen mukaan yhä useampi ”kunnon mies” jää yksin, osa pysyvästi – eikä kaikille naisillekaan riitä sellaisia kumppaneja, joita nämä etsivät, koska etsintä keskittyy ”parhaaseen A-ryhmään”.

Erityisen huolissaan Laasanen on miehistä, sillä sekä seksi- että parisuhdemarkkinoilla valta on tutkijan mukaan naisilla.

–  Nainen löytää esimerkiksi seksikumppanin käytännössä koska tahansa; kyse on pikemminkin siitä, millaisen kumppanin hän hyväksyy. Sen sijaan on olemassa miehiä, joille kävisi melkein kuka tahansa, mutta he eivät saa edes sitä, hän kärjistää.

Tutkijan mielestä on helppo sanoa, että kyse on henkilökohtaisesta ongelmasta – että ainahan on ollut miehiä, jotka eivät saa naista.

Mutta jos tämä joukko edelleen kasvaa, ongelma on nähtävä myös yhteiskunnalliseksi, Laasanen sanoo.

Hänen mukaansa suhdemarkkinoilta ulosjääminen lisää riskiä syrjäytyä ja vetäytyä myös muuten. Kun yksi merkittävä perustarve ei täyty, mies voi helposti ajatella, ettei hän onnistu muillakaan elämänalueilla. Se lisää paitsi yksinäisyyttä, myös päihteiden käytön riskiä, Laasanen muistuttaa.

Nainen löytää seksikumppanin käytännössä koska tahansa – kyse on pikemminkin siitä, millaisen kumppanin hän hyväksyy.”

Laasanen on tutkinut parisuhdemarkkinoiden markkina-arvoa muun muassa pro gradussaan. Sen pohjalta syntyi myös kirja Naisten seksuaalinen valta (2008).

Markkina-arvoteorian peruslähtökohtana on, että parisuhdemarkkinoilla menestyvät parhaiten miehekkäät miehet ja naiselliset naiset. Epäsuhta syntyy tilanteesta, jossa naiset tavoittelevat vähintään itsensä tasoista, mutta mielellään ”miesten huippua” edustavaa miestä, mutta miehille kelpaisi myös omantasoinen partneri.

Yksittäisellä nuorella miehellä on tässä tilanteessa vähän keinoja murtaa kierre, Laasanen sanoo.

– Mies voi toki muuttaa elämäänsä investoimalla markkina-arvoonsa tai naissuhteiden hankinnassa tarvittaviin taitoihin. Mutta aika monella on edessä vetäytyminen suosiolla pariutumismarkkinoilta, koska osallistumisen vaihtoehtoiskustannukset ovat liian suuret.

Naisten tavoittelun lopettaminen ja keskittyminen naisettoman poikamieselämän hyviin puoliin voi olla jonkin aikaa toimiva vaihtoehto, mutta se ei ratkaise ongelmaa pidemmällä aikavälillä, hän muistuttaa.

– Pidemmän tähtäyksen investointi on tietysti pariutumisen toiselle kierrokselle. Kun ikää kertyy, alkaa pariutumisen toinen kierros, jossa naisten preferenssit ovat muuttuneet vakautta arvostavaan suuntaan. Pidemmän tähtäyksen strategian ongelma piilee siinä, että keskeisimmät pariutumisen ja nuoruuden vuodet menevät ”hukkaan” yksinäisyydessä.

Mutta miten ongelma pitäisi sitten ratkaista? Laasanen ei ota asiaan kantaa, vaan vastakysyy: miksi ongelmaa ei tunnusteta ja tunnisteta?

– Vasta sitten parisuhdemarkkinakeskustelussa puhuttaisiin myös miehistä, miesten kielellä.

Netti loi miehille seksuaaliset kategoriat

Markkina-arvoteoriasta on keskusteltu jo vuosia netissä.  Netistä on peräisin myös miesten seksuaalinen tasa-arvoluokittelu.

Luokittelussa miehet jaetaan kolmeen kategoriaan: ylempitasoisiin miehiin (YTM), keskitasoisiin miehiin (KTM) ja alempitasoisiin miehiin (ATM).

Luokittelun tarkoituksena on kuvata naisten tarjoaman seksin epätasaista jakaantumista miesten kesken. Henry Laasasen mukaan miesten asettuminen tasoluokkiin on siis perimmiltään seurausta naisten valikoivuudesta partnerien suhteen.

– Luokitus ei siis kerro miesten käsityksistä itsestään, vaan naisten tavasta arvottaa heitä. Mitä enemmän naiset ovat kiinnostuneita miehestä, sitä korkeammalla hän on.

Laasasen mukaan yksittäisen miehen menestys naissuhteissa on seurausta miehen markkina-arvosta ja kyvyistä hankkia naissuhteita.

– Ylempitasoisilla miehillä on paljon naisten arvostamia ominaisuuksia tai kykyjä naissuhteiden hankkimiseksi, minkä seurauksena heillä on usein lukuisia seksuaalisia naissuhteita. Keskitasoisilla miehillä naisten arvostamia ominaisuuksia tai kykyjä seksuaalisten naissuhteiden hankkimiseksi on keskimääräisen paljon, ja he ovat useimmiten yksiavioisessa parisuhteessa. Alempitasoisilla miehillä on vain vähän naisten arvostamia ominaisuuksia tai kykyjä naissuhteisiin pääsemiseksi, ja heidän elämäänsä luonnehtivat pitkät vastentahtoiset selibaatin jaksot tai täydellinen seksuaalisten naissuhteiden puute.

Miehen tasoluokitus ei ole pysyvä, vaan se voi vaihtua elämänkaaren aikana. Silti osa miehistä on jatkuvasti ilman naista:

– Naisten valikoivuuden ja ylempitasoisten miesten lukuisten naissuhteiden seurauksena miesten seksuaalisen hierarkian alapäähän syntyy toistuvasti naisvaje. Jos esimerkiksi jollakin rocktähdellä on kymmenen bändäriä, miesten seksuaalisen hierarkian alapäähän syntyy vastaavan suuruinen naisvaje, jossa yhdeksän miestä jää ilman yhtään naista.

Naisvaje on havaittavissa ilmeisenä esimerkiksi netin deittisivustoilla:
– Niillä partneria hakevien miesten ilmoituksia on usein 2–5 kertaa naisten ilmoituksia enemmän.

 

Päteekö Laasasen teoria vielä vuonna 2011? Keskustele aiheesta tässä.

”Rakkaus on aina laskelmoitua”

Parisuhteen markkina-arvoteoria on saanut vastakaikua nimenomaan nuorilta miehiltä. Henry Laasasta tämä ei yllätä: ilmiö on juuri heille tuttu, mutta myös tapa analysoida vallitsevaa tilannetta puhuttelee tutkijan mukaan ”insinööriaivoista miestä”.

– Parisuhdemarkkinoista puhumisessahan on vallalla feminiininen jargon, jossa keskitytään siihen, miten asioiden tulisi olla, ei siihen, miten ne ovat. Sama pätee tutkimukseen. Esimerkiksi naistutkimuksessa keskitytään tutkimaan ihannetilannetta; sitä, millainen yhteiskunnan pitäisi olla, jotta se olisi tasa-arvoinen – naiselle.

Laasasen mukaan tässä on osasyy siihen, miksi markkina-arvoteoria myös herättää niin voimakasta vastustusta.

Argumentaatio ei tutkijan mukaan keskity siihen, onko teoria väärä, vaan siihen, millaisia tunteita se herättää.

–  Varsinkin naisten on vaikea hyväksyä, että jotkut ominaisuudet selvästi lisäävät naisellisuutta ja toiset vähentävät. Se koetaan leimaavaksi ja sovinistiseksi.

Naiset myös reagoivat miehiä voimakkaammin ajatukseen siitä, että rakkaus perustuisi tavalla tai toisella panos-tuotos -ajatteluun, Laasanen arvioi.

– Näin kuitenkin on. Sopivaa partneria etsivä voi etsiä tunteella, järjellä tai molemmilla. Joka tapauksessa laskelmoimme, vaikka emme haluaisi sitä myöntää.

– Nainen voi valita miehen, joka on varakas ja hyvässä asemassa ja maksimoida näin instrumentaalisen hyötynsä. Mutta aivan yhtä hyvin nainen voi rakastua renttuun, koska tämä on naiselle psykologisesti tyydyttävin vaihtoehto. Silloin nainen maksimoi subjektiivisen hyötynsä, vaikka ei saisikaan samalla taloudellista turvaa tai statusta. Silti molemmat valinnat perustuvat aivojen suorittamiin laskelmiin siitä, mikä on minulle parasta, hän muistuttaa ja lisää:

– Siksi markkina-arvosta puhuminen avoimesti on niin vaikeaa; siihen suhtaudutaan tunteenomaisesti, vaikka kyse on pikemminkin vallitsevasta tosiasiasta, ei siitä, miten vaikkapa minä toivoisin asioiden olevan.

Laasasen mukaan keskustelu sukupuolien välisistä eroista onkin monella tapaa ”mennyt överiksi”.

– On sovinismia sanoa, että nuori ja kaunis nainen on useimpien miehien mielestä naisellisempi kuin vanha ja vähemmän kaunis, vaikka kyse on tosiasiasta. Jos sen sijaan sanon, että pieni, arka ja kunnianhimoton mies ei ole erityisen miehekäs, yksikään mies ei loukkaannu ja väitä, että olen väärässä, hän kärjistää.

345 kommenttia Kommentoi
Käyttäjän Silja Tenhunen kuva
Silja Tenhunen

Kommentit

18.7.2011 21:52

Olen pian 27-vuotias mies. Minä olen luoteeltani vakiintuva, mutta minulla on ollut vain yksi hyvin lyhyt seurustelukokoilu ja yksi yhdenillansuhde. Elämäni on ainaista masennuksen lievityksen etsintää. Yritän löytää elämän hyviä asioita, jätskistä, aikuisviihteestä, ruuista, musiikista, kirjoista ja elokuvista. Mikään ei kuitenkaan korjaa sitä puutetta, että tahtoisin tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Elän ainaisessa apatiassa ja tuijottelen yksiöni kattoon. En osaa iskeä naisia, mutta olen taiteellisesti lahjakas ja älykäs, pärjään ulkomailla, olen kiinnostunut monista erilaisista asioista. Näillä näkymin kuitenkin kuolen yksin ja onnettomana. Ei ilman naista kiinnosta raha, ura tai juuri mitkään muutkaan saavutukset. Mitä niillä yksin tekee... Monet asiat joita haluaisin tehdä, ovat sellaisia joita tehdään yhdessä rakkaan kanssa ja joihin meneminen yksin on todella yksinäistä ja ehkä jopa hieman outoa. En kaipaa sääliä, mutta ymmärrystä kaipaan. Ja on hyvä tietää, että yhdenkään ihmisen pahoinvointi ei koskaan pysähdy siihen ihmiseen, se koskee koko hänen lähipiiriään.

18.7.2011 21:58

Tunnistin itseni tekstistäsi. Suurimpina eroina se, että olen 34v ja en ole taiteellisesti lahjakas, mutta muilla aloilla lahjakas ja töissä hyvin menestynyt kuitenkin.

18.7.2011 23:20

Hei. Itselläni on useita tuttuja joiden kynästä kyseinen teksti olisi voinut olla. Heitä yhdistää se että tällä hetkellä jokainen on ollut hyvän tovin parisuhteessa, osa naimissa ja on lapsia, jne. Apu siihen, ettei sopivaa henkilöä ole arkielämästä löytynyt, on saatu netistä treffipalveluiden kautta noin kolmen kympin korvilla, kun sinne vihdoin uskaltautui. Olethan kokeillut niitä? Joskus 90-luvun puolella niissä ehkä oli jokin typerä stigma, mutta nykyisin tuo nettideittailu tuntuu olevan ihan tavallista kauraa, jolle ei enää kukaan kolmekymppinen paljoa kulmiaan nosta.

Laasanen kumppaneineen on sikäli vastenmielinen ilmiö, että markkina-arvoteoria ATM-kitinöineen on itseään toteuttava profetia. Markkina-arvoteoriamiehistä tulee ihmeellisiä kitisijöitä ja pimpanpuutteensa tieteeksi tekijöitä, jotka ovat todella ärsyttävää kuunneltavaa jo miehenkin mielestä - en ihmettele että sillä asenteella ei käy flaksi naismarkkinoilla. Älkää hyvät ihmiset siihen sortuko...

19.7.2011 00:35

Olen kokeillut ja sen todella haastavaksi ja hankalaksi todennut. Itseasiassa juuri netistä ovat nämä ainokaiset kosketukset naisiin tulleet. Ja heistäkin vain toinen oli suomalainen. Ensinäkin netissä on vaikea saada nykyään kontaktia, koska kilpailua on niin paljon. Toiseksi tulee se ongelma, että kun mahdollisuuksia on niin vähän ei kemiat välttämättä kohtaa lainkaan. Ja silloinkin kun kemiat voisivat ehkä kohdata, nainen laskelmoi ja siirtyy etsimään sitä isompaa kalaa. Tällainen syö itse tuntoa, eikä nettideittailua siksi jaksa kauan jatkaa. Myös häpeä oman naaman roikkumisesta jollakin treffipalstalla käy voimille.

19.7.2011 09:43

Tosi kurjaa että on käynyt sen suhteen huono flaksi. En itse voi oikein tuohon muuta sanoa kuin että kannattaa ehkä jatkaa yrittämistä, sen verran näitä onnellisia törmäämisiä omastakin tuttavapiiristä löytyy. Mä en suoraan sanoen jaksa uskoa tuota "etsimään isompaa kalaa" -ilmiötä siinä mielessä, että menisivät etsimään rikkaampaa tapausta tms. Kun kemiat eivät kohtaa niin eivät, kurjaahan se on...

Ja eihän nettideittailu nykyään ole mikään häpeä. Joskus tuossa kymmenen vuotta sitten siinä oli jonkinlainen pölhö luuserileima, mutta kyllä se on jo kadonnut. "Missä tapasitte?" "Nettideittipalstalla" alkaa olla melkoisen yleinen kuvio.

Aina tietysti löytyy typeriä kitiseviä juntteja mutta niistä ei kannata välittää - eikä ennen kaikkea jäädä tuleen makaamaan siitä pelosta, että entä jos joku juntti naureskelee että "öhö oot nettideittipalstalla". Mitä sitten, helvetti.

19.7.2011 10:18

"En itse voi oikein tuohon muuta sanoa kuin että kannattaa ehkä jatkaa yrittämistä, sen verran näitä onnellisia törmäämisiä omastakin tuttavapiiristä löytyy."

Niin. Laasasella ja Internetin kalsarisankareilla valitettavasti on parempia neuvoja kuin tämä. Ja vähemmän tökkimistä henkilökohtaisesta epäonnistumisesta :(.

Valitettavasti ne ainoat edes vähän toimivat neuvot (laihdu, treenaa, paranna itseäsi, opettele huijaamaan jne.) on aika epäeettisiä.

19.7.2011 12:06

Monet naiset vastustavat kuoleman tuomioita, mutta täälläkin on sellasia viestejä, että voisi melkein kuvitella heidän olevan valmiita antamaan "ruikuttajalle" piikin koska tahansa. Naiset vihaavat sitä, että joutuvat kohtaamaan miehet ihmisinä ja yksilöinä, joilla on tunteita ja unelmia.

21.7.2011 13:42

ei se ihan näin ole. tuskin naisilla mitään miehiä vastaan on. mutta ruikuttamalla ei onnistu säväyttämään naista halutulla tavalla. yleensä miehet jotka pärjää jo nuoresta alkaen naisten kanssa, on niitä jotka on kokenut vähän kovempia kolhuja lapsuudessaan ja on sosiaalisten suhteiden kannalta "kovaksi keitettyjä". ylihuolehtivien ja muutenkin hyvistä lähtökohdista olevien vanhempien poikalapset sen sijaan voi odottaa isoja ongelmia pariutumisessaan. vapaakasvatus ja naisvalta on ilmiöinä kastroineet miehen arvokkuutta yhteiskunnassa.

sitten on nämä trendi-ilmiöt ja ennakkoasenteet jotka komplisoi tilannetta. tummaihoiset ja latinot on hollywoodin, musateollisuuden ja jenkkimedian avulla saaneet lähes astraalisen aseman deittikulttuurissa. jenkeissä juutalaisuus on trendikkääksi koettua (tälle ei taida olla muuta syytä kuin että leffoissa on runsaasti juutalaisprotagonistihahmoja). lähi-idästä jos on taustat niin lähinnä herättää pelkoa ja niskakarvat pystyyn. kiinalaisilla on liian pienet jormat jne. cosmopolitan ja vastaavat lehdet on kovia ruokkimaan tällaisia uskomuksia.

21.7.2011 11:18

"Valitettavasti ne ainoat edes vähän toimivat neuvot (laihdu, treenaa, paranna itseäsi, opettele huijaamaan jne.) on aika epäeettisiä."

Sitähän me naiset teemme koko ajan ja jatkuvasti, syytäen loputtomasti rahaa painonhallintaan, liikuntaan, kauneudenhoitoon, kampaajoihin, vaatteisiin, tekokynsiin, hiuslisäkkeisiin, hampaiden valkaisuun, korkokenkiin, itseruskettaviin voiteisiin, silikonitäytettyihin rintaliiveihin...näyttääksemme naisellisemmilta ja kauniimmilta ja nuoremmilta miesten silmissä. Ja näin ollen nostaaksemme markkina-arvoamme. Tätähän meiltä odotetaan, miksei siis samaa voida mieheltä odottaa? Miksi on normaalia että nainen käyttää puolet elämästään ulkonäkönsä viilaamiseen mutta mies ei saisi yrittää keinotekoisesti tai tarkoituksellisesti nostaa markkina-arvoaan??

2.8.2011 17:01

"Tätähän meiltä odotetaan, miksei siis samaa voida mieheltä odottaa?"
Siksi, koska miehet eivät tuota teiltä odota. Sitä paitsi tehän itse olette sanoneet, että meikkaatte ja laihdutatte jne. itsenne takia ei miesten.

11.8.2011 13:52

Miten painonhallintaan menee rahaa? Luulisi että rahaa säästyy, kun ostaa vähemmän ruokaa.

Toisekseen, haluatte näyttää naisellisimmilta, kauniimmilta ja nuoremmilta toisten naisten silmissä.

11.8.2011 15:50

Nokkela ja omaan oivalluskykyynsä tyytyväinen äyskähdys pienen paikallislehden pakinatyyliin. Ikään kuin haastaa edellisen puhujan uudella näkökulmalla mutta ei kuitenkaan jätä mitään kiinnostavia suuntia jatkaa keskustelua jotta näkisi mistä tämä mies on tehty. Tuttua tosi elämästä?

2.5.2013 23:10

Terveellinen ruoka on huomattavasti mättömössöä kalliimpaa.

23.7.2011 09:03

En usko, ettei sinua vielä onnistaisi parisuhdemarkkinoilla. Itse lähtisin kuvauksesi perusteella kanssani treffeille heti, ellen jo olisi varattu! :) Netistä muuten löytyi minunkin kumppanini, ettei kannata menettää toivoaan treffipalstojen suhteen.

17.8.2011 22:33

HEH! sepä se! tässä on juuri se ongelma! Se on tuhat kertaa kuultu että "Lähtisin sun kanssa kyllä trefeille jos en olisi varattu!"

Arvaa vaan, sitten kun ko. naiset on vapailla markkinoilla jonkin ajan päästä olleet... Onko treffeillä käyty? No ei tasan tarkkaan ole!

23.8.2011 08:36

Heh, kerroit juuri sen helpoimman tavan valehdella ja pelastaa itsensä tukalasta tilanteesta naisena. Sanoo vaan, että mulla on poikakaveri. Toki naamalle tunkeva treffeille haluava mies voi herättää ensin vastareaktion kun tilanne tulee äkkiä. Mutta jos kysyjä on komea, hyvinpuettu mies jolla on oikeanlaiset kengät, niin treffeille lähdetään poikaystävästä huolimatta. Myös jos sinusta uhkuu itsevarmuutta ja on pilkettä silmäkulmassa, niin olet korkealla naisten silmissä.

23.8.2011 11:24

Niin, ja siitähän meillä ikisinkuilla on puute. Ei ole pelisilmää, ei tyylitajua eikä itsevarmuutta tarpeeksi. Viinaan ei viitsi kaatua... sitä ei kulu yhtään. Toisaalta se olisi kait se ainoa keino saada kielenkannattimet liikkeelle -->

kävin viikonloppuna kokeilemassa miten ravintolasta onnistuu löytämään seuralaista alkoholin vaikutuksen alaisena... Noh, nyt voin sanoa että nimimerkkini on vanhentunut. Tää oli aika mahtava viikonloppu! Näemmä se auronkokin on tähän risukasaan alkanut paistamaan.

23.8.2011 14:04

Löysit ilmeisesti naisen - ongelma ratkaistu?

15.8.2011 00:49

Aasiassa on miljoonittain kivoja kauniita uskollisia sinkkunaisia joille riittää tavallinen mies, ja jotka ovat loistavia äitejä ja kodin hengettäriä. Kannattaakin jättää median luomat virheelliset mielikuvat romukoppaan ja lähteä rohkeasti katsomaan mitä löytää.
Suosittelen Filippiinejä, kristitty avioliitto on aina hyvä ja vakaa valinta, katoliset naiset etsivät "sitä oikeaa" loppuelämäksi. Vietnam ja Thaimaa hyviä, pientä buddhismin eksotiikkaa.

17.8.2011 22:38

No minua ei ainakaan viehätä yhtään muiden mantereiden natiivi valikoima. Eurooppa ja euroopan alusmaat sekä ymmärrettävä kulttuuri ja kielitaito rajana.

Mielummin yksin kuin epäsuhtainen kumppani. Ja epäsuhdalla tarkoitan sitä että jonkinasteinen kultuurillinen alistuminen miehen palvelusväeksi ei ole kiinnostavaa. Mielummin haluaisin vahvan itsenäisen euro-naisen kuin puoli-orjattaren.

22.8.2011 18:36

Niin, ne vahvat euro-naiset jotka cosmon ja sinkkusarjojen opein dumppaa uskollisen ukkonsa kun eka näyttelijä tai rokkari pyytää niitä pari kertaa esitykseen...

7.11.2013 18:36

Oma vaimo on Kaakkois-Aasiasta ja hanen kanssaan naimisiin meno on ollut paras teko elamassani. Kaksi lasta meilla on ja vaimon liikeyritys on tehnyt meista taloudellisesti riippumattomia. Suomalaisen naisen kanssa olisin todennakoisesti tyottomyytta ja perheen hajoamista pelkaava 'Nokian insinoori'. Nyt ei ole huolen haivaa.

20.6.2012 21:28

Kuule sinä olet vielä nuori, et tiedä minkä "kulman " takaa se oikea ilmestyy, kun on ilmestyäkseen. Olet lahjakas sekä sinulla on kiinnostusta taiteisiin, käy konserteissa ota itsellesi jonkin pitämäsi taiteen parista harrastus, matkusta niin sitä ei tiedä jonakin päivänä, kun et yhtään osaa odottaa, siellä hän tulee!
Tai mene opiskelemaan jotain mikä kiinnostaa. Kuule sieltä se löytyy. Hiljaa hyvä tulee.
Tsemppiä!

20.6.2012 22:05

En elää ole kovin nuori, enkä välttämättä haluaisi nurkkiini ketään pölyttymään. Olen itseni paras ystävä, joten minulla on nyt parasta mahdollista seuraa. En käsitä, miksi minun pitäisi pariutua. Jälkeläiseni olen jo maailmaan saattanut, he ovat lähes yhtä lahjakkaita kuin itsekin ja heistä on paljon iloa. Ottaisinko kaupunkiporsaan tai undulaatin? Ja miksi, for heaven's sake?

7.7.2012 13:09

Ä lä ota ainakaan mitään eläintä nurkkiisi, ne voivat olla itseäsi lahjakkaampia, niin menee elämäsi sekaisin.
Parasta olla, vaan ihan itsensä kanssa joka on paras ystäväsi.
Mikä pakko se nyt on nurkkiinsa ottaa itseään tyhmempiä, koska viisaampia ei löydy.

15.10.2013 03:07

Hei,

Ymmärrän täysin nuo tunteesi. On vaikea alkaa tekemään mitään, kun pelkästään kotona oleminen ahdistaa. Varmasti ihmismieli hakee sitä turvaa tiedostamattaan kotoansa.
Minulla oli hetken samanlaisia tuntemuksia parisuhteen jälkeen, ja voin vannoa, että kotona istuskeleminen ja asioiden ajattelu ei sitä paranna - päinvastoin.

Uskon, että suurin ongelmasi on juurikin se, että sinulla on sellainen tunne, että et pysty olemaan onnellinen, ellei joku täytä sitä paikkaa sydämmessäsi - eli parisuhde. Vinkkini: Älä ajattele pakonomaisesti, että sinun on päästävä parisuhteeseen mahdollisimman pian, tai että et löydä ketään. Varmasti löydät jonkun, mutta ensiksi sinun on oltava sinut itsesi kanssa.

Selväähän on nyt se, että tarvitset nyt itsellesi uuden strategian ja ajattelutavan jotta pääset tästä masennuksesta eroon. On suuri mahdollisuus, että jos et ole onnellinen itsesi kanssa, tulevaisuuden parisuhde ei pääty myöskään onnellisesti. Anna itsellesi aikaa parantua ja kehittyä.

Näin minä tekisin:

Liiku:
Paras terapia kautta historian on liikunta. Osta kuntosalikortti ja mene ohjattuihin juttuihin, esim. bodycombat. Tällä saat nostettua vireystasoasi ja kuntosi kohenee kuukaudessa aivan uusiin lukemiin. Kuukauden päästä voisit aloittaa myös kuntosalitreenin. Höyryjä on päästettävä pihalle, vaikka tuntuu että mikään ei huvita. Usko pois, kyllä ensimmäisen 10 minuutin jälkeen alkaa hymy olemaan herkässä. Voit ja jaksat paremmin, ja tuskin hyvämuotoinen kroppa naisia myöskään pois ajaa :)

Syö terveellisesti:
Epäsäännölliset ateria ja epäterveellinen ruoka saa vireystasoa laskemaan. Googlettamalla vaikka "sali ruokavalio" saat paljon vinkkejä ja huomaat voivasi paremmin jo seuraavana päivänä. Muista myöskin vitamiinit, mieluiten orgaanisia esim. Lifen myymälästä (maksaa vähän enemmän).

Sosialisoidu:
Kenellä meistä olisi kivaa yksin? Ei kenelläkään. Mene kavereiden kanssa ulos "go-with-the-flow" -meiningillä, eli "tulee jos on tullakseen". Oletko töissä ja nautitko siitä? Oletko ajatellut esimerkiksi opiskelua? Jos sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa, suosittelen sen hyppäämistä ja mene esim. avoin AMK. Sielä teet uusia tuttavuuksia sadoittain. Viihdytkö paikkakunnallasi?

Pukeutuminen:
Tyylikäs/Trendikäs, etsi oma tyylisi.

Tiedä heikkoutesi:
Kerroit tuossa, että et osaa iskeä naista. Kukapa meistä osaisi? Voit kysellä naispuolisilta kavereiltasi, mitä osa-alueita sinun tulisi kehittää itsessäsi. Nyrkkisääntöhän on se, että 12-sekunnissa sinun täytyy tehdä se ensivaikutelma - ja sen voi tehdä vain kerran. Tyhmät repliikit on jo historiaa. Hymy ja ilo tarttuu! Kunhan muistat, että keskustelet jostain muusta kuin itsestäsi - mielellään puheenaihe siinä toisessa osapuolessa. Ja tärkein vinkki: Älä ikinä sekaannu varattuun naiseen!

Alkoholi:
Jos alkoholi baarissa saa estoja pois ja paremman fiiliksen, ota muutama. Jos taas päinvastoin, älä juo. Masennuksen oireet yleensä vahvistuvat varsinkin krapulapäivänä ja sitä seuraavana. Muista kohtuus kaikessa. Sama pätee esimerkiksi salitreeniin ja syömiseen.

Loppusanat:
Suosittelen, että yrität muistella ja tehdä niitä asioita, jotka teki sinut onnelliseksi aikaisemmin. Asioiden tekeminen varmasti tuntuu alussa vastahakoiselta, ja ehkä jopa keksit itsellesi tekosyitä miksi sinun ei tarvitse tehdä sitä asiaa juuri tänään - tee se kuitenkin. Nautit siitä joka kerta enemmän. Se tunne, että kotona kaatuu seinät päälle lähtee kyllä pois. Pyydä apua kavereiltasi, että tulevat vaikka niskasta repimään alussa jos siltä tuntuu.

Masennukseen ei ole hoitovasteaikaa. Kaikki on sinusta itsestä kiinni. Suosittelen myöskin, että kävisit jollakin ammattiauttajalla juttelemassa pari kertaa ja tekisitte suunnitelman arkipäivän touhuista :). Sielä voi taustalla olla myös muitakin mörköjä, jotka ovat laukaisseet masennuksen mutta oireet tulleet vasta myöhemmin.

Ja muista, että tämä oli vain minun vinkkini. En ole ammattilainen, mutta opiskelen sairaanhoitajaksi. Suosittelen kokeilemaan, jos et ole jo itse apua tähän ongelmaasi löytänyt :).

Lue myös tämä kirja! : Jossakin on ilo. Ben Furman & Jussi Valtonen ISBN: 952-5174-12-3

18.7.2011 21:53

Tuo on aivan täysin totta. Eri asia onko se pro gradun väärti asia, sillä sen pitäisi olla kaikille itsestäänselvää. Mutta hetken aikaa asiaa pohdittuani, olen melko varma että suurin osa ihmisistä ei tätä ymmärrä tai tiedosta. Joten olisi erittäin hyvä, että tästä puhuttaisiin enemmän.

18.7.2011 21:56

Tahtoisin vain... ;___;

18.7.2011 21:57

Hieman outo tämä Laasanen. Säästän energiaani ja pyydän teitä lukemaan oheisen linkin ja miettimään sen avulla uudestaan Laasasen teorioita: http://tyyligurunmuotiblogi.tumblr.com/post/3086095760/atm-ja-markkina-arvoteoria-nyt-vittu-oikeesti
Ottaen huomioon, että naissinkkujen osuus on paljon suurempi kuin miessinkkujen, miten ihmeessä tämä sinkkuus on lähinnä muka miesten ongelma. Tuskin jokainen nainenkaan saa aina kun haluaa, varsinkaan sitä mitä haluaa. Se on urbaanilegenda. Naiset eivät myöskään saa välttämättä yhtään vastausta ihan asiallisiin nettideitti-ilmoihinsa, jos ikää on yli 30. Koska kaikki miehet komeasta adoniksesta surkeimpaan ruippanaan vonkaavat sitä samaa parikymppistä misukkaa.

18.7.2011 22:31

Tyyligurunmuotiblogia taitaa pitää joku teini, joka ei osaa edes kirjoittaa. En ole Laasasen teoriaan tätä uutista enempää tutustunut, mutta ymmärtääkseni siinä on kyse vain ihmisten erilaisista markkina-arvoista. Uutisen kirjoittaja oli taas jotenkin päätynyt siihen että yhä useampi mies ei löydä naista. Varmaan myös yhä useampi nainen ei löydä miestä, mutta siihen Laasanen ei ymmärtääkseni ota mitään kantaa. Ja vielä tuohon "naiset eivät saa välttämättä yhtään vastausta...", niin ei saa miehetkään ja sehän menee tasan tarkkaan Laasasen markkina-arvoteorian mukaan.

18.7.2011 23:50

Väkisin heattua tasapäistämistä. Naiset, jotka eivät saa miestä tai seksiä ovat yleensä poikkeuksetta joko sairaalloisen ( siis oikeasti lääketieteellisesti sairaan lihavia ) lihavia naisia tai todellisuudesta jollakin tavalla pahasti irallaan. Naisen ei tarvitse olla kuin TERVE, lisääntymiskykyinen ja sen verran sosiaalinen, että päästää miehen lähelle, niin hän saa tasan taatusti Suomessa seksiä ja pari suhteen.

Tämän näkee deitti-saiteilla. Ihan kuka tahansa nainen, joka ei ole SAIRAS, saa kymmeniä ellei satoja vastauksia ja ehdotuksia. Tätä voi jokainen sukupuolesta riippumatta kokeilla. Kun taas hyvännäköinenkin normaali mies joutuu vonkaamaan, jotta saa deittilaariinsa edes yhden vastauksen.

Ja markkinoiden tilanteen näkee myös siitä, että naisten ilmoitusviestit ovat lähes miehiä halveksivia ja ilkeämielisiä. Kuten yhden toisen tutkimuksen tehnyt asiaa valaisia, naiset uskovat istuvansa kultakasan päällä. He määräävät kuka saa harrastaa seksiä ja kuka ei.

Ja jos joku nyt valittaa, että miksei sovinistille kelpaa lihava nainen, niin en voi kuin vastata, että biologia määrittää meidän miestenkin halujen kohteet, ei järki. On miehiä, jotka pitävät nimen omaan lihavista, mutta ilmeisesti heitä ei riitä kaikille.

20.6.2012 18:27

Jaa, no eiks naisen haluja määrää sitten biologia;)

20.6.2012 20:56

Kun miestä/ miehen suuntautumista määrittää biologia - ok, luonnollinen juttu.
Kun naista, nainen on "pilallinen", oikullinen, ronkeli, "emansipoitu" tms.
Naurattaa. Ja itkettää.

19.7.2011 11:53

Toivottavast ei ole oma blogisi. Ei ainakaan itse sivustossa ole mitään tyyliä, lähinnä sattuu silmään. Ei tuollaselta yksisarvisen yrjöltä näyttävältä sivulta pystynyt edes mitään lukemaan.

13.8.2011 17:05

"Ottaen huomioon, että naissinkkujen osuus on paljon suurempi kuin miessinkkujen, miten ihmeessä tämä sinkkuus on lähinnä muka miesten ongelma."

Et vissiin lukenut kovin tarkkaan tai et vain muuten ymmärrä? Jos on kymmenen miestä ja kymmenen naista. Kaikista kymmenestä naisista kymmenen on kiinnostunut kolmesta miehestä. Joten nämä 3 miestä voivat olla parhaaksi katsomiensa naisten kanssa tai kuksia kaikkia kymmentä(, jonka jälkeen kaikki 10 eivät ehkä enää halua näitä kolmea mutta se on nyt sivuseikka). Jäljellä olevat 7 miestä olisivat valmiita ottamaan jonkun näistä jäljellä olevasta 7 naisesta mutta heistä vain kaksi tyytyy valitsemaan miehensä jäljellä olevien miesten ryhmästä. Jäljellä on siis 5 miestä, jotka olisivat valmiita valitsemaan kenet tahansa näistä jäljellä olevista miehistä mutta jäljellä olevat naiset ovat vain kiinnostuneet niistä 3 alfaurosmiehestä, joilla on heidän toivomansa ominaisuudet. Voihan sitä tietenkin ajatella, että naisilla on ongelma, koska täydellisiä miehiä ei ole tarpeeksi, mutta tiivistettynä ajatus on siis se, että miehillä on ongelma, koska tarjonta on suurempi kuin kysyntä. Mies tarjoaa Ladaa, nainen tahtoo mersun. Onko selvä?

Minä en sano, että asia on niin kuin Laasanen sanoo. Jos aletaan ihan palikkamatematiikalla laskea, että miksi naissinkkuja on enemmän kuin miessinkkuja, syy on varmastikin siinä, että A) naisia on enemmän kuin miehiä tai B) joillakin miehillä on useampi nainen, joka on mielestäni epätodennäköisempää. Kysymys onkin seuraava: miksi nämä vähät miehet eivät ole varattuja, jos heitä on vähemmän kuin naisia? Jos Laasasta uskotaan, nämä miehet eivät kelpaa naisille, mutta mahdollisuushan on myös se, että nämä naiset eivät kelpaa miehille. Itse miehenä ja suurimman osan elämästäni sinkkuna oltuani, olisin taipuvaisempi uskomaan Laasasta mutta toisaalta mielipiteeni subjektiivinen, ja jos tarkkaan ajattelen, voisin mahdollisesti olla parisuhteessa, jos kelpuuttaisin kenet tahansa. Se on varma, että kriteerit eivät ole samat läpi elämän. Ja seksikumppanin haussa ei päde aivan samat kriteerit kuin elämänkumppanin haussa.

"Naiset eivät myöskään saa välttämättä yhtään vastausta ihan asiallisiin nettideitti-ilmoihinsa, jos ikää on yli 30. Koska kaikki miehet komeasta adoniksesta surkeimpaan ruippanaan vonkaavat sitä samaa parikymppistä misukkaa." Melko raskas olettamus. Jos tämä pitää paikkansa, olettaisin kuitenkin, että motiivit ovat vähän erilaiset +30-vuotiaalla naisella ja näillä miehillä. Em. nainen todennäköisesti hakee seuraa ja miehet seksiä. Ja ihan oikeasti ne deittipalstoilla roikkujat tuskin ovat kattava otos koko väestöstä.

16.8.2011 15:54

Kun vanhenet, huomaat, että elämää on 30.n jälkeenkin.
Ja että kirjoittamasi oli vain kokemattoman nuoren harhakuvitelmaa.

18.7.2011 21:59

Ei oo naisia pyörimässä jaloissa kun ei ole rahaa riittävästi. Enkä viitsi naisten saannin takia kouluttautua lisää/yrittää vaihtaa parempipalkkaiseen.

18.7.2011 23:48

Rahalla en ole ensimmäistäkään seurustelusuhdetta saanut käyntiin ja samanlaisia alle keskituloisia pätkätyöläisiä on jokainen seurusteleva tuttukin. Ei kelpaa tekosyyksi.

23.7.2011 08:45

Näin se menee omassa tuttavapiirissänikin. Itse olen nainen, eikä minulle ainakaan ole koskaan ollut tärkeää, paljonko mies tienaa. Tienaan itse rahani, eikä miehen tarvitse minua elättää. Ei tässä enää missään 50-luvulla eletä!

28.7.2011 10:20

Jotain symboliikkaa löytyy vaikkapa missihistoriasta: markkina-arvo kasvaa tittelin myötä => vanha "arkinen" poikaystävä saa kenkää ja tilalle tulee jollain tavalla hohdokkaampi uusi, yllättävän usein esim. jääkiekkoilija. Tämä prosessi on huomattavasti lähempänä sääntöä kuin poikkeusta.
Tottakai tämä on vain ääriesimerkki, mutta osoittaa suuntauksen: mitä kauempana missistä, sitä pienempi valinnanvara "markkinoilla". Sama pätee luonnollisesti myös miehenpuoliin. Jos ulkonäkö on lähempänä Quasimodoa kuin George Clooneya, on valinnanvara aika rajattu, ellei peräti olematon. Paksu lompakko tosin auttaa merkittävästi. Tästähän löytyy pilvin pimein esimerkkejä.
Olemme kovin raadollisia/pinnallisia,me ihmiset, suurimmalta osin.
Oma markkina-arvoni on (ja on ollut) melko vaatimaton, joten olen tietoisesti valinnut yksinäisyyden. Huono itsetunto, fyysisten ongelmien lisänä, on avittanut päätöstä. Se, mitä olen olettanut ihmisten puhuvan "selän takana" on ollut määräävin tekijä harvoissa suhteissani, jotka olen itse katkaissut juuri tästä syystä. Jos tyttöystävää ei kehtaa viedä työpaikan pikkujouluihin, on suhde tuomittu epäonnistumaan.

28.7.2011 12:25

Mielikuvittelen jääkiekkoilijan parisuhde-elämää: kiekkoilija säntää kotiovesta sisään treenikassi olalla ja huikkaa missille: "jumalauta oot hyvän näköinen, pesetkö treenivaatteeni, laita mulle tasapainoinen protskulounas ja sit mä nukun kaksi tuntia ennen iltatreenejä. Heippa!"

18.7.2011 22:02

Tilastot "vääristelevät" hiphei, iso osa naissinkuista ovat jo "liian" kypsällä iällä. En sano, että vanhuksille ei kuulu seksi, mutta nuoria naissinkkuja on selvästi vähemmän kuin vastaavia miehiä.

18.7.2011 22:17

Artikkelista pisti pahasti silmään väite, että seksi kuuluu ihmisen perustarpeisiin, siinä missä vesi tai ruoka? Ehkä jos on evoluutiossa eläimen tasolla eikä kykene hallitsemaan vaistojaan. Tosin BigBrother -tason ajattelumallilla ei yllätä.

Itse näen asian niin, että seksin harrastaminen on ylin luottamuksen taso miehen ja naisen välisessä suhteessa. Ne jotka asiaa kiirehtivät, tai eivät sitä näin näe, eivät ole kykeneviä järkeviin, rakkautta ja läheisyyttä vaaliviin ihmissuhteisiin.

Ja ikävä kyllä se näkyy, tai sitten näyttää siltä että ihmiset luottavat toisiinsa aivan liikaa ja aivan liian helposti. Vahinkoja sattuu, sille ei voi mitään.. Mutta virhearvioinnit ovat täysin vältettävissä jos vain itsekunnioitusta löytyy. Harvalta sitä näemmä löytyy, sillä maailma on täynnä yksinhuoltajia, pelimiehiä&naisia ja avioeroja.

Jokainen tosin elää tavallaan, tämä on vain minun elämänkatsomukseni... Ehkä ainakin osa näistä ikisinkuista elää elämäänsä normaalisti, toivoen kohtaavansa jotain aitoa, jotain jota ei baareista löydä.

Olen hänet jo onnellisesti löytänyt.

18.7.2011 23:25

Veka:

Seksin ja sukupuolisuuden merkittävyyttä ihmiselle päivittelevät ja kyseenalaistavat useimmiten ne henkilöt, jotka ovat itse sen aidon ja ihanan jo löytäneet... Kyllä se on elävällä olennolla yksi tärkeimmistä haluista, halusi sitä itselleen myöntää eli ei, tai mystifioi sen minkälaiseksi hengellis-sielulliseksi kokemukseksi tahansa. Tietysti libido hyrrää eri ihmisillä eri tahdilla, sekin on yksilöllistä - ja hyvin pieni vähemmistö on aseksuaalisia, eli ei hyrrää ollenkaan.

Todella mainiota, että osaat noin kertoa, kuka on soveltuva parisuhteeseen ja kuka ei. Ilmeisesti mielestäsi esimerkiksi sellaiset pariskunnat eivät ole soveltuvia läheisyyttä ja rakkautta vaaliviin ihmissuhteisiin, joissa toinen osapuoli ei halua seksiä yhtään tai haluaa tosi vähän, toinen tarvitsee sitä paljon, mutta käy luvan kanssa luotettujen henkilöiden luona puolisonsa tieten. Parisuhde on kunnossa, kukaan ei ole mustasukkainen ja suhde on kolmannella vuosikymmenellään kasassa.

Mjoo. On se mystinen kokemus, tuo seksi.

20.7.2011 18:18

Komppaan VEKAa täysin rinnoin! Ihme juttu, että seksi on irrallistettu vakituisesta parisuhteesta. Menkööt seksinvonkaaja-at-ämmät maksullisiin, jos moraali ja lompakko antaa myöten. Viimeisellä tuomiolla saavat kuulla kunniansa.

Todella lapsellista ikään kuin syyllistää naisia siitä, etteivät rupea (edes) seksisuhteisiin näiden nyhverö-at-ämmien kanssa.
Kunnon miehille on aina kysyntää, toistan : AINA.

21.7.2011 13:51

ei tässä maassa löydy ketään joka ymmärtää parisuhteen merkityksen päälle, niin kuin sinä olet näköjään asian hiffannut =) tai harvassa ainakin ovat. itse koko nuoruuteni haaveilin siitä oikeasta, parisuhteesta jossa luottamus ja yhdessäolo tekee hyvää, jossa saa iloa olemalla toisen takia läsnä ja tietää saavansa vastapalvelusta ihan tunnepohjalta. tällaista ei tunnu löytyvän. ihmiset on liian katkeria. ihmiset haluaa pelata. se on nykypäivän meno ja elämäntyyli. jos ei siihen virtaan suostu jäämään, jää jalkoihin ja jää kans lopullisesti. vaihtoehtona sille on 3-4 väkisin tai alkoholin turvin saatua yhden illan seikkailua, jotka kaikessa puhtaassa seksuaalisessa ja täysin tunteettomassa merkityksessäänkin on paljon parempi vaihtoehto allekirjoittaneelle kuin yksin oleminen.

18.7.2011 22:26

Tuo on täysin miesten oma valinta jos eivät työskentele "haluttujen" ominaisuuksien eteen. Me naiset voimme tehdä valintamme ja niinhän me myös teemme, ei ole meidän vika jos jokin ylipainoinen, katkeroitunut "mies" ei tule valituksi.

18.7.2011 22:36

Kerroppas miten voin kasvattaa lisää vartalon pituutta(rahalla tai ilman), kun pituutta on kertynyt vähemmän kuin lähes jokaisen naisen ihannemiehen 180 cm? Naisilla pituus tai tissien pienuus ei ole mikään este. Naisen pituus ei merkkaa suurimmalle osalle miehistä mitään ja tissejä saa isommaksi rahalla.

18.7.2011 23:51

Itse olen 170-senttinen, nuorempana olin ihan narukäsi ja nykyisin lievästi ylipainoinen, naama on niin keskitasoa kun olla ja voi ja tulot alle keskitason. Siitä huolimatta, kun ei käyttäydy kuin ruikuttava ääliö, seurustelusuhteita on ollut useampia, vuodesta yli kymmeneen. Ei se mistään yksittäisestä seikasta ole kiinni, ne on tekosyitä.

24.7.2011 02:27

No itse olen 164 senttinen,että kyllä se pituus alkaa vaikuttamaan naismarkkinoilla,kun tarpeeksi alas mennään.
Ei ole koskaan ollut suhteita,tosin kyllähän tuo elämä on muutenkin mennyt päin helvettiä.

21.7.2011 11:26

"Naisen pituus ei merkkaa suurimmalle osalle miehistä mitään ja tissejä saa isommaksi rahalla."

Kiinassa ja muissa Aasian maissa tehdään jalkojen pidennysleikkauksia joilla lyhyt aasialaiset tytöt saavat jalkoihinsa n. 5 cm lisää pituutta. Kokeile sinäkin. Ei se kuule niin mene että kaikki on ratkaistavissa kirurgin veitsellä. Silikonit ovat kallis operaatio, jossa on aina omat riskinsä. Entäs jos nukutuksessa menee jotain vikaan ja päätyykin ruumiiksi. Se on iso riski, moni fiksu nainen jättää sen ottamatta.

Ja mitä tulee miesten pituuteen, maailma on täynnä meitä lyhyitä naisia jotka mielellämme päädymme yhteen lyhyen miehen kanssa sillä jatkuva taivaisiin tähyäminen on hankalaa ja jos pusun antamiseksi tarvitsee jakkaran alleen, ei sekään kovin kivaa ole. Minä olen lyhyt nainen ja minua on aina viehättäneet lyhyet miehet. Ovat yksinkertaisesti söpömpiä. Eli kuten huomaat, kaikki naiset eivät todellakaan halaja pitkiä miehiä.

18.7.2011 23:56

Joo, enpä ole ylipainosta koskaan kärsinyt. Valitkaa vaan. Onneksi meidän yksin jääneiden luusereidenkin äidit ovat näitä valikoivia naisihmisiä. Kun ympäri käydään, yhteen tullaan. Omaa poikaansa kun ei voi nainenkaan valita, oli luuseri tai ei.

19.7.2011 14:27

Tuo epäsuhta tässä onkin juuri ongelma, koska naisilla on ylivalta partnerin valinnan ja vaatimusten suhteen. Mies pärjää vain, jos on ominaisuuksiltaan naisten arvostama tai on tarpeeksi kykyjä hankkimaan, ja jos ei ole kumpaakaan, niin on hänen korjattava puutteelliset puitteensa, jotta olisi "riittävä". Naisilla on taas tässä kulttuurissa varaa valita ja usein käykin niin, ettei "riittävän hyviä" ehdokkaita ole enää jäljellä. Feministien mielestä naisen ei tule tarvita olla "tarpeeksi feminiininen" ominaisuuksiltaan ollakseen kelvollinen, mutta meillä ei ole tarpeeksi "maskulinistejä", jotka puolustaisivat miehen oikeutta olla riittävä omana itsenään.
Koska naisella on suurempi seksuaalinen valta, miesten ja naisten välinen suhde ei ole tasa-arvoinen.

20.7.2011 16:02

Kaikista tähän otsikkoon vastanneista naisista sinä olet ainoa, jonka kanssa en ikinä lähtisi ulos.

Toivon, että et koska löydä pysyvää miestä itsellesi.

Eli sinun mielestä miehen kuuluu täyttää vaikka mitä kriteereitä, mutta naisen ei ilmeisesti tarvitse muuta tehdä kuin olla suht normaalin ihmisen näköinen?

9.4.2012 15:12

Voittehan te tehdä valintojanne, mutta rima se meillä kunnon miehilläkin on. Luonne eniten ratkaisee. Luonteensi perusteella karkotat kaikki kunnon miehet, ja jäljelle jää vain sakka. Nykyisin olen naimisissa, tuntuu että ravintoloissa sormuksen nähdessään akat alkavat ruikuttaa perään enemmän, kuin ennen. Kait se naisten perusluonne on, jos joku asia on haluttu, alkaa haluta sitä itsekin.

18.7.2011 22:45

Eipä tuohon ylipainoa vaadita, riittää kun olet kunnollinen, etkä perseilemällä hae huomiota. Ainakin nuoremmalla iällä.

18.7.2011 22:46

Naiset ovat pilanneet maailman.

18.7.2011 22:46

Tämä maailma on sairas, irtisanoudun kaikesta. Parisuhteetkin nähtävästi jonkinsortin huutokauppaa. Hei hei.

18.7.2011 23:53

Ainoastaan näiden Laasasen insinöörifanipoikien mielestä. Todellisen maailman kanssa tällä on aika vähän tekemistä, kunhan asperger-logiikalla pitää saada selitys sille, miksei irtoa.

19.7.2011 14:49

Voinet kertoa, miltä osin laasaslainen maailmanselitys on mielestäsi virheellinen.

18.7.2011 22:51

Parikymppisenä sinkkunaisena kaipaisin kyllä kovasti kumppania. Kelpuuttaisin sellaisen itselleni melko heppoisin perustein vailla kovia kriteerejä; tahtoisin vain, että mies olisi samanlainen ja -tasoinen kuin minä itse. Eli naamasti ihan kivan näköinen, kropaltaan hyvässä timmissä kunnossa, elämäntavoiltaan terveellinen, korkeasti koulututettu tai korkeakoulussa opiskeleva, sosiaalinen, ulkonäöstään huolta pitävä ja myös mieleltään terve... Hetkinen, vaatimukseni taitavat sittenkin olla aika kovia. Ainakin keskivertojen ikäisteni suomalaismiesten tason huomioon ottaen. Liekö syy miesten epätoivoiseen sinkkuuteen siinä, että nuoret naiset ovat niin paljon "parempia"? Eikö ole ihan ymmärrettävää, etteivät nykypäivän aktiivista elämää viettävät, ulkonäköönsä reilusti rahaa laittavat ja koulutetut citynaiset mielellään ota kaljamahaista, alkoholiongelmaista suomalaisjunttia riesakseen? Etenkin kaupungeissa nuorten naisten keskimääräinen taso on huomattavasti miehiä korkeampi, ainakin jos mittarina käytetään esimerkiksi juuri terveyttä, itsestään huolehtimista ja koultusta.

19.7.2011 00:05

Itseasiassa.. en ole koskaan nähnyt miestä, jonka koulutus, kaljamaha tai junttius olisi ollut naisen saamisen este. Mikemminkin asia on päin vastoin. Kun eteen tulee kilttimies, vasta sitten vedetään esille se raadollinen virheiden tarkistuslista, mutta renttu kaljamaha menee tarkistamattakin.

Esim. yliopistonainen saattaisi pitää minua insinööriopiskelijaa alikoulutettuna itselleen, huolimatta siitä kuinka fiksu tai tyhmä olen oikeasti. Ei hän sitä viitsi edes tarkistaa, kun häntä vaivaa statuksellinen mielikuva AMK:sta oppilaitoksena.

Sen sijaan, naisten kanssa hyvin lipevä luokkatoverini, joka vaihtaa naista kuin paitaa, kaataa siinä kiltin yliopistotytön kuin vaihtaoppilaankin. Hänellä voi olla kierroksessa useampi yhtä aikaa, eikä tyttöystävän pettäminen ole mikään ongelma. Koskaan se kaveri ei ole yksin, eikä hän siksi koskaan viihdykään samassa suhteessa kauan. Pitäähän kaikki kokeilla läpi.

19.7.2011 10:35

"Hetkinen, vaatimukseni taitavat sittenkin olla aika kovia. Ainakin keskivertojen ikäisteni suomalaismiesten tason huomioon ottaen. Liekö syy miesten epätoivoiseen sinkkuuteen siinä, että nuoret naiset ovat niin paljon "parempia"? "

No siis juuri tästä on markkina-arvoteoriassa kysymys. Naisten keskimääräisellä seksuaalisuudella on paljon miesten keskimääräistä seksuaalisuutta korkeampi arvo. Tämä korostuu juuri parikymppisten nuorien kohdalla äärimmilleen. Naisia tavoittelevat kaikki omasta ikäsegmentistä pari kolme sukupolvea ylöspäin, kun taas kouluja käyviä, epätoivoisesti erottautumista (usein tyhmästi viinalla läträämällä, päihtymällä jne.) yrittävät junnut jäävät rannalle.

Kannattaa vain olla tarkkana, että osaa sitten pitää sen alfakoiraan kun sellaisen löytää. Todennäköisesti hänellä on vielä itseäsi enemmän vaihtoehtoja (tosiaan suurin osa naisista on "kelvollisia"); eikä nyt itselläsikään se ikä tainnut olla kriteerinä? ;) Aika on paljon armottomampi alfanaaraille, kun taas Hugh Grantille tai George Clooneylle löytyy aina opiskelijatyttöjä kainaloon.

19.7.2011 14:51

Miksi mittarina käytettäisiin koulutusta? Toisaalta ymmärrän, että parikymppinen nainen luulee korkean koulutuksen tekevän hänestä yli-ihmisen, mutta parisuhteen toimivuuden kannalta sillä on aika vähän merkitystä. Naiset vaan ovat liian tittelinkipeitä.

Miesten silmissä naisen koulutustaso on melko yhdentekevä juttu. Ei se sinun "tasoasi" nosta kovinkaan paljoa, vaikka itse sitä palvoisitkin.

23.7.2011 08:57

Puhut täyttä asiaa! Ei naisen tarvitse ketä tahansa huolia ja on tosiasia, että naiset yleensä ottaen pitävät paljon tarkempaa huolta ulkonäöstään, painostaan ja elämäntavoistaan.

Sekin on totta, että monilla sinkkunaisilla on kumppanin suhteen kohtuuttomia vaatimuksia, mutta minusta ei ole kohtuutonta vaatia, että eläisi terveellisesti, ei kasvattaisi kaljamahaa ja pukeutuisi siististi.

29.12.2011 15:36

kaksi huomiota:
1. "Ei naisen tarvitse ketä tahansa huolia" - asia on todellakin näin päin eikä "Ei miehen tarvitse ketä tahansa huolia". Eli naiset valitsevat tarjokkaista.
2. "naiset yleensä ottaen pitävät paljon tarkempaa huolta ulkonäöstään, painostaan ja elämäntavoistaan." On mahdollisesti totta, mutta miehelle kelpaa samantasoinen tai jopa huonompi, mutta nainen haluaa itseään paremman.

24.7.2011 00:44

Jos olet hirveä ihmistä arvostamaton nipottaja, joka henkihieverissä juoksee aerobikissä ja opiskelee, eikä ota muita ihmisiä huomioon, minä itse, minä itse jne vain, niin sinussa voi olla jotain vikaa paremmalle miehelle. Tuohon luettelemaasi ei tarvita älykkyyttä eikä fiksuutta, ne voivat olla asia, jota mies kaipaisi naisessa. Voit olla kuolettavan tylsä tosikko, josta ei ole keskustelukumppaniksi eikä huumorin jakajaksi, ja itsesi pönkittäjä.

18.7.2011 23:16

On mielenkiintoista, että kun naiset olivat keskimäärin selvästi huonommin koulutettuja kuin miehet, ottivat koulutetut miehet mieluusti heikommin koulutetun naisen puolisokseen. Nyt kun naiset ovat keskimäärin miehiä koulutetumpia, ei naisille kuitenkaan kelpaa heikommin koulutettu mies puolisoksi.

18.7.2011 23:28

Totuus paljastuu rivien välistä:

Olisiko niin, että noissa kuvaamissasi entisajan suhteissa se nainen jäi kotiin lapsia hoitamaan, ja nyt sen korkeammin koulutetun pitäisi laittaa oma elämänsä ja uransa katkolle ja jättää vähän heikommin koulutettu ja luultavasti pienituloisempi miehensä huolehtimaan perheen taloudesta, vaikka homman pitäisi kaiken järjen mukaan mennä toisin päin. Ei taida monen luonto kestää olla koti-isänä ja vaimon elättinä?

19.7.2011 14:53

Korkeasti koulutetuista naisista suuri osa on humanisteja ja muita huonosti palkattuja maailmanhalaajia, jotka tienaavat käytännössä duunareitakin huonommin.

23.7.2011 09:00

Minua ei haittaisi miehen huonompi tulotaso, mutta sen sijaan monen miehen itsetunnolle se varmasti kävisi, jos tienaisi vähemmän kuin tyttöystävä.

18.7.2011 23:33

En ymmärrä tuollaisia luokitteluperusteita. Ja miksi pitää vaatia edes ns. "oman tasoista", ollaanko vähän narsisteja, häh, täh? Mielestäni riittävää on, että kumppani on henkisesti samalla aaltopituudella, kaikki muu on sitten jo bonusta.

Nyky-yhteiskunta on kyllä mennyt säälittävään tilaan. Arvot menneet perseelleen.

Itse onneksi löysin mukavan ja järjellisen kumppanin, ja ulkonäkökin ihan silmää miellyttävä, vaikka ei se niin tärkeää ole.

30.12.2011 16:23

Honey kysyy hölmösti:
"Miksi pitää vaatia edes ns. "oman tasoista", ollaanko vähän narsisteja, häh, täh?",
ja vastaa itse, viisaasti:
"Mielestäni riittävää on, että kumppani on henkisesti samalla aaltopituudella."

Jos halutaan puhua "tasosta", minä miellän sen juurikin henkisenä kohtaamisena.

18.7.2011 23:40

eläkööt naiset yksin jos niin haluavat, vapaa maa.

19.7.2011 01:14

Tähän astisessa keskustelussa on oletettu, että miehet ja naiset kelpuuttavat itsellensä vain kaksi vaihtoehtoa:
Parisuhde tai haaveilu parisuhteesta.

Mutta tällainen jako on osuvampi:
- Ensisijaisesti rakkaussuhde
- Ensisijaisesti seksisuhde
- Ensisijaisesti perhesuhde (siis lapset ja vanhemmuus)

Moni on sinkku (lue: ei ole parisuhteessa), koska haluaa mielummin tilapäisiä rakkaus- tai seksisuhteita. - Onhan sinkkuus parempi vaihtoehto kuin elää virallisesti parisuhteessa ja harrastaa puolisoltansa salaa rakkaus- tai seksisuhteita.

19.7.2011 01:37

Nauti tyhjästä muovielämästäsi.

19.7.2011 03:19

Minä olen sinkkunainen edelleen 30+. Mistä löytää komean ja mukavan miehen.

19.7.2011 07:13

Mikset ottanut 5-10 v sitten?

19.7.2011 12:45

Kokemuksieni mukaan nainen saa ihan vapaasti etsiä "komeaa, lihaksikasta ja hyväkroppaista" tai jopa "hyvin varustettua" miestä, ilman että kukaan siitä pahastuu.

Mutta arvaas millaiseksi sovinistiksi mies leimautuu, jos etsii "kaunista, hoikkaa ja seksikästä" tai jopa "isotissistä" naista. Siinä on feministeillä jo herneet nenussa.

2.4.2012 12:29

Totta! Ja lisäisin siihen vielä yhden seikan: Jos se nainen on vielä miestään huomattavasti nuorempi. Siinähän sitä feministeillä on sukset sekasin!

17.8.2011 22:36

Täällähän minä... Mutkun en käy kapakoissa, minua ei näy ostareissa enkä juokse krääsän perässä. Päijänteen aalloilta, marjastamasta, lapinreissuilta, kirjastosta, joskus seurakunnan tilaisuudesta... Sieltä minut löytää. Sääli vain kun savuton, kunnollinen, naista kunnioittava mies ei kelpaa. Pitäisi olla extremeä, jännitystä; sellaisen perään haaveillaan.

18.8.2011 18:25

Peukut tavismiehelle! Tosi sympaattinen kommentti, uskon jttä löydät oman ihanan tavisnaisesi jota et vaihtaisi mihinkään. Olen ihan varma siitä, itse asiassa. Kyllä kelpaat, pysyt vain ihmisten ilmoilla ja kuuntelet intuitiotasi kun tapaat ihmisiä tai ehkä luet myös netti-ilmoituksia. Tavismies on maailman paras kumppani ja tarjoaa naiselleen suuria seikkailuja arjessa. Olen sen nähnyt. Ja millaisia maailmoja tämäkin ylläkirjoittava tavismies hallitsee: merimies, metsästäjä, filosofi ja ajattelija samassa persoonassa. Olet varmasti ihana kumppani oikealle viisaalle naiselle. Älä muita huolikaan. Onnea etsinnälle ja usko tulevaisuuteen! Juuri sinun kaltaisesi miehet kulkevat kadulla onnellisina naisensa kanssa. Sinäkin kohta?

23.8.2011 08:54

Miksi sen täytyy olla komea? Eikö normaalin näköinen mies kelpaa? Miehet on mukavia jos olet itsekin mukava, yleensä metsä vastaa niinkuin sinne huudat.

19.7.2011 03:37

Naisen ei tarvitse olla muuta kuin siedettävän näköinen. Miehen pitää olla sen lisäksi hyvätuloinen, sosiaalisesti taitava ja suosittu. Jos on jollain tapaa poikkeava niin kannattaa suosiolla sopeutoa viettämään loppuikä yksin

21.7.2011 11:37

"Naisen ei tarvitse olla muuta kuin siedettävän näköinen. "

Jaa, onkohan tämäkään nyt totta? Kyllä jokainen mies mieluiten ottaisi sen seksikkään parikymppisen kisun ja niitä tuolla terasseilla kuolataan ja kytätään. Ei kukaan vislaile "siedettävän näköisen" naisen perään tai liehittele tätä baarissa. "Ja sitten kun mies ei loppujen lopuksi saakaan seksiä siltä seksikkäältä misukalta, hän pilkun aikaan epätoivoissaan yrittää vongata seksiä niiltä rumemmilta naisilta. Tämä on realismia.

Ja kaiken huipuksi, sitten kun on tämä mies on saanut napattua itselleen edes sen tavallisen persjalkaisen riipputissisen naisen, elättelee hän jatkuvasti edelleen haaveita seksikkäiden misujen perään salavaivihkaa näitä kyyläämällä aina kaupungilla kun rouvan silmä välttää. Kaikista kuvottavinta on naisensa kanssa kulkevat miehet jotka selkeästi riisuvat katseillaan nuorempia hyvännäköisiä naisia kadulla vastaan tulleessaan. Että ei taida miehillekään "riittää" se siedettävän nainen loppujen lopuksi.

23.7.2011 09:10

Samaa mieltä. Laasasen mielestä monet naiset jahtaavat vain niitä A-luokan uroksia, mutta kyllä monet miehetkin toimivat juuri kuvaamallasi tavalla etsien A-luokan naisia, jotka ovat kaukana oman tason yläpuolella.

30.12.2011 16:31

Oi, niin totta, niin surullista! Näitä jopa oman naisensa seurassa muita naisia tiiraavia hannukoita pidän koko miessukukuntaa tahraavina nilkiöinä.

19.7.2011 05:53

Ensiviikonvaihteessa on Tampere Pride-tapahtuma. Hämeenkatua marssi viime vuonna satapäinen sukupuolivähemmistöihin kuuluva ja välttämättä tosiasiassa vain " kaljottelu- ym yhteisen juomakulttuurin tapoihin vinksahtaneet " .

Tv-ohjelmassa englantilaiset pantiin kokeilemaan intialaista " järjestetyn avioliiton kaavaa " eli pantiin lähipiiri auttamaan kumppanin etsinnässä: se toimi ihmeesti.

Näissä parisuhdekuvioissa tehdään varmasti ennen kaikkea virhe siinä että etsitään elokuvien ja tv:n luomia ihannekuvia ei totuudenmukaisia ihmisiä.

Mutta ne tv-ohjelmat jotka auttavat ihmisiä löytämään oman asiantuntijoiden stailaaman oman itsensä ovat oikeassa eli siis kannttaa puku- ja asusteliikkeessä kysyä asiantuntijamyyjältä neuvoa samoin parturissa ja kampaamossa ja käydä kosmetologilla hoidattamassa itseään eli nähdä vaivaa eikä edetä irtopistein.

Kekustelussa mainitaan muuten luokkatoverit: miten saataisiin aikaan että kouluyhteisö ja ennen kaikkea luokkatoverit auttaisivat kumppanin löytämisessä.
Pitäisin sitä hyvänä kaveruutena myös muissa yhteyksissä.

19.7.2011 06:47

Laasasen esiintuoma tabuluontoinen ongelma on vakava, mutta
vaikeasti käsiteltävä teema, koska käsitys, joka meillä on yleensä elämästä johtaa
eläinbiologiaan. Naisten parinvalintapreferenssien kritisointi tuntuu ikävältä, kun muodostuneissa eliittipiireissä on totuttu tietynlaiseen tasoon.

Painottaisin nyt kuitenkin, ettei naisen saaminen ole monelle miehelle edes todellinen ongelma, vaan se sukupuolisuhteen tunne, eli voiko naisen kanssa esim. olla luontevasti oma itsensä, millaisia paineita siihen liittyy jne. Onko eronuhkaa ilmassa jne. Järkevän, tasapainoisen naisen löytäminen on minun nähdäkseni (yleisesti) vaikeampaa, kuin jonkun naisen. Alempitasoisen miehen (ATM) kannalta kenen tahansa naisen kosketus voi olla jumalainen.

Sinkkumiehet eivät ole yleensä sinkkuja omasta tahdostaan ja ovat panneet
merkille itseensä, tai miehiin kohdistuvan arvioinnin ja varsinkin sitten yksin jäädessään voivat protestoida karsimalla työelämässä, vähentäen kulutustaan tai toisinaan siirtäen sitä maihin, joissa pystyy ainakin perustarpeensa kohtuuhintaan tyydyttämään (eli matkustetaan Thaimaaseen jne. tuodaan kodinkoneetkin laivalla Puolasta jne., vältetään oman sosiaalisektorin rahoittamista) Osa menettää kokonaan työkykynsä ja elää vammaisen statuksella. Käytännössä Suomesta ja sosiaalisektorilta tulee katoamaan vielä lähivuosina paljon rahaa, ja on nyttenkin kadonnut. Ellei syitä tunnusteta tai siitä haluta keskustella, jää monille helposti käsitys, että esim. Arkadianmäen herrat, kreikkalaiset tai maahanmuuttajat kahmivat valtion rahoja, eikä kansalle jää mitään, vaikka kyse olisi kuinka pienistä summista kansantaloudellisesti katsoen.

Jossain vaiheessa joudutaan myöntämään, että naiset elämäntyylinsä vaikutuksilla, kuten nihilistisillä ja tiukentuvilla seksuaalivalinnoilla tyhjentävät valtion, yhteisen hyvinvoinnin, länsimaisen valtion ja sivistysyhteiskunnan kirstua enemmän aiemmin. Heikon robottiteknologian puitteissa ei riitä, että pelkästään alfaurokset tekevät työt ja naiset jotain pientä siistiä sisätyötä siinä ohessa. Se onko se väärin tai oikein, kuuluuko luonnossa taaplata siten jne. on oma kysymyksensä, mutta yhtälailla on turha valittaa jos joku ei halua pyörittää itselle toimimatonta
järjestelmää.

Oma näkemykseni tietenkin on, että naisilla on paljon opittavaa tasa-arvon vastuupuolessa. Tasa-arvo ei ole minun nähdäkseni sitä, että saa äänestää, meikata ulos lähtiessään ja toteuttaa jotain sukupuolista ideologiaa. Minun mielestäni jokainen mies yhteiskunnan osana on ansainnut läheisyyden ja kosketuksen, jonkinlaisen oikeuden siihen. Jos jollakin miehellä on ongelmia häntä on tuettava. Jos joku mies on kaikkien naisten mielestä liian ruma, yhteiskunnan on maksettava hänelle kauneusleikkaukset, hammasimplantit, hiussiirteet ja silmien laseroinnit.

19.7.2011 11:36

"Alempitasoisen miehen (ATM) kannalta kenen tahansa naisen kosketus voi olla jumalainen."

Oliskin.. mutta kun tosiasia on se, että naisen kanssa seksi on juuri niin huonoa tai hyvää kuin se olisi joka tapauksessa. Se vain on niin, että edes hinta/laatu-suhde ei millään tavalla kohtaa mitä tulee naisiin.

Se onkin juuri sellaista, että sitten kun sitä seksiä vihdoin saa, se onkin suuri pettymys.

19.7.2011 07:22

Olen kolmikymppinen mies ja sinkku. Kumppania en ole löytänyt ja jatkuvat pakit ja epäonnistumiset ovat saaneet minut luopumaan yrittämisestä. Olen koittanut löytää niitä poikamieselämän hyviä puolia, mutta kovin tyhjältä elämä tuntuu. Yksinäisyys kalvaa eikä ole kerta kaikkiaan mitään syytä elää.

Sinkkumiehillä tuntuu iskevän ennen pitkää päihde- ja mielenterveysongelmat. Kun tämä kierre alkaa, ymmärrän kyllä että sen jälkeen ei naisia enää taatusti kiinnosta. Yli 35 v mies joka ei ole koskaan seurustellut onkin melko varmasti pilalla.

Tällaiset ovat tulevaisuudennäkymät yhä useammalla miehellä. Koen oloni turhaksi ja hyväksikäytetyksi. Harkitsen työelämästä pois jättäytymistä, miksi maksaisin muiden lapsilisiä?

19.7.2011 07:26

Lisähuomio vielä: näyttäisi siltä, että naiset pystyvät miehiä paremmin sopeutumaan sinkkuelämään. Elämässä säilyy mielekkyys eivät he ratkea juomaan siinä määrin missä miehet.

23.7.2011 09:16

Tästä olen samaa mieltä, moni nainen on mieluummin yksin kuin huonossa parisuhteessa ja vieläpä aivan tyytyväinen yksin ollessaan. On oma vapaus ja omat säännöt.

19.7.2011 07:47

Tottapuhuen, jos parisuhteeni yllättäen loppuisi, voisin luopua leikistä kokonaan, jolloin jollekulle jäisi se ylimääräinen nainen. Loppunut mielenkiinto koko hommaan. Voisin loppuelämän keskittyä olennaisuuksiin ja huolehtia taloudellisesti vaikka sukulaisten lapsista, jolloin kannan korteni kekoon myös sillä saralla.

19.7.2011 08:05

Itse hylkäsin deittisivut, en jaksa vokotella naisia toistaiseksi enää.
Naiset ei tee aloitteita juuri koskaan vaikka laittaisin että saat 100 euroa jos
teet aloitteen. Ei voi muuta sanoa että naisia ei kiinnosta niin sitten ei kiinnosta.
Sinkkuna elämisessä on kyllä paljon hyviäkin puolia, voit elää tasan juuri
niin kuin haluat, se toki tuo tullessaan huonotkin puolet.

Kyllä siellä on paljon naisten ilmoituksia missä ei ole miehelle
asetettu hirveitä kriteerejä. TEHKÄÄ naiset aloitteita, kun se menee
tosiaan niin että nainen saa miehen koska haluaa mutta miehelle
se on hiton paljon vaikeampaa. Asia toki vielä erikseen se että
jos haluaa tasapainoista suhdetta/pysyvyyttä niin en tiedä kuinka helppoa
tai vaikeaa sellainen löytyminen on.

Ehkä joskus taas katotaan uudestaan.

30.12.2011 16:37

"...jos haluaa tasapainoista suhdetta/pysyvyyttä niin en tiedä kuinka helppoa
tai vaikeaa sellainen löytyminen on."

Vaikeaa.

19.7.2011 08:13

En ymmärrä, miksi naisten vastuulla pitäisi olla sen lisäksi, että naisethan synnyttävät myös kaikki miehetkin, myös miesten seksitarpeiden tyydyttäminen.
Jos mies ei saa seksiä naisen kanssa, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä se tarkoittaa, ettei hän ole evoluutiossa ns. jatkavaa sukua. Niinhän se vain yksiselitteisesti on, muidenkin paljon meitä ihmisiä vanhempien eläinlajien parissa. Hyväksykää se.

Lisäksi on mielestäni syytä huomata, että homoseksuaalit miehethän eivät ole edes kiinnostuneita naisista seksikumppaneina (ja päinvastoin), mutta heillä on monesti aktiivinen seksielämä. Usein homoseksuaalit miehet ja naiset päätyvät rakkaansa kanssa muodostamaan perheen, jossa on lapsia.
"Seksin puutteessa syrjäytyvien miesten" osalta sanoisin, että itseäni asia ei kiinnosta millään muotoa. Masturbaatio on keksitty, joten miksi he eivät tyydyttäisi itseään, kuten tähänkin asti.

19.7.2011 11:56

Aivan.. minä en saa koskaan lasta, enkä lapsenlapsia. Minä kuolen yksin surullisena ja hyljättynä. Voi kumpa olisin syntynyt naiseksi, saisi seksiä, parisuhteen, lapsia ja lapsenlapsia, eikä tarvitsisi pelätä kuolevansa yksin johonkin pieneen vuokraluukkuun.

Voin kyllä ymmärtää, mutta hyväksyä en, että se tapahtuu juuri minulle. Että juuri minun elämäni on määrätty onnettomaksi. Ja kuten sanoin, jokaisella luuserimiehellä on äiti, joka joutuu poikansa tuhon vierestä seuraamaan. Ehkä hän ymmärtää silloin tuon evoluutiollisen seikan....

Hassu vaan.. huonogeenisiä naisia mikään ei estä lisääntymästä.

19.7.2011 15:15

"jokaisella luuserimiehellä on äiti, joka joutuu poikansa tuhon vierestä seuraamaan. Ehkä hän ymmärtää silloin tuon evoluutiollisen seikan...."

Tokihan äiti itse sen parhaiten tietää, että yksi on huoltajamiehen siittämä ja toinen evolutiivista jatkuvuutta edustavan eliittimiehen salaa siittämä.

19.7.2011 15:10

"Jos mies ei saa seksiä naisen kanssa, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä se tarkoittaa, ettei hän ole evoluutiossa ns. jatkavaa sukua. Niinhän se vain yksiselitteisesti on, muidenkin paljon meitä ihmisiä vanhempien eläinlajien parissa. Hyväksykää se."

Hienoa, Hanna! Tässä puhuu nainen, joka on ainakin hetkellisesti saanut tiedostavan kosketuksen ytimeensä.

Yhteiskuntamme on valinnan edessä: Taannummeko esi-inhimilliseen järjestelmään, jossa vain eliittimiehet kantavat kortensa yhteiseen kekoon? Vai palautammeko sen yhteiskuntajärjestyksen, joka motivoi melkein jokaisen miehen talkoisiin, kunkin kykynsä mukaan?

22.7.2011 00:54

"Jos mies ei saa seksiä naisen kanssa, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä se tarkoittaa, ettei hän ole evoluutiossa ns. jatkavaa sukua. Niinhän se vain yksiselitteisesti on, muidenkin paljon meitä ihmisiä vanhempien eläinlajien parissa. Hyväksykää se."

Hannan kannattais tsekata ketkä lisääntyy yleensä eniten länsimaissa, ne on juuri niitä vähän koulutettuja juntteja. Mun mielestä evoluutio on siitä kaukana.

28.7.2011 14:23

"Masturbaatio on keksitty, joten miksi he eivät tyydyttäisi itseään, kuten tähänkin asti."

Mielenkiintoinen näkemys sinulla miesten seksuaalisuudesta. Miehenä uskallan kuitenkin väittää, että harva mies etsii seksiltä vain ja ainoastaan ejakulaatiota. Seksi on miehelle paljon enemmän. Se on yhteistä aikaa naisen kanssa, kosketuksia, suukkoja, toisen tuoksun haistelemista ja tapa osoittaa rakkautta. Paljon enemmän kuin pelkkä masturbaatio.

13.8.2011 17:36

Tämähän on mielenkiintoista! Jos näin on kuin Mies 24 väittää, miesten kannattaa tuoda sitä esiin hieman enemmän ensikohtaamisissa. Minun kokemukseni on se, että miehet haluavat vain seksiä ejakulaation tähden ja vielä mahdollisimman nopeasti.

Jos baareista hakee vain yhden yön suhteita niin sitä saa mitä tilaa, jos vain on tarjolla. Parisuhteet vaatii vähän enemmän, lähinnä aikaa.

16.9.2011 20:21

"Jos mies ei saa seksiä naisen kanssa, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä se tarkoittaa, ettei hän ole evoluutiossa ns. jatkavaa sukua. Niinhän se vain yksiselitteisesti on, muidenkin paljon meitä ihmisiä vanhempien eläinlajien parissa. Hyväksykää se."

Hanna kulta! Huomaathan, että evoluution ansiosta rumakin mies on yleensä naista vahvempi. Jos mies lyö ulkona yksin kulkevalta naiselta tajun kankaalle, raahaa lähimpään puskaan ja raiskaa, niin ei se meitä kiinnosta. Niinhän se vain yksiselitteisesti on, muidenkin paljon meitä ihmisiä vanhempien eläinlajien parissa. Hyväksytään se, eikös niin?

Luonto on antanut kaikille miehille hyvin tehokkaat keinot jatkaa sukua. Nyky-yhteiskunta vain on luonut keinotekoiset säännöt, jotka ovat kääntäneet miehen ja naisen luonnollisen aseman päälaelleen.

30.12.2011 16:45

Hanna, sinulleko parillinen elämä on ennenkaikkea seksiä ja suvunjatkamista? Ja miehen, joka ei "ole evoluutiossa ns. jatkavaa sukua", tulee tyytyä omaan käteen?

Tuostahan näkyy se, että näet miehet VAIN seksiä kaipaavina eliöinä, aivan kuin mies ei lainkaan tarvitsisi läheisyyttä ja luottamusta, turvaa (jotka myös seksiin parhaimmillaan sisältyvät). Jos sinä elät miehen kanssa parisuhteessa, mahtaa olla kylmää kyytiä.

19.7.2011 08:48

"Tällaiset ovat tulevaisuudennäkymät yhä useammalla miehellä. Koen oloni turhaksi ja hyväksikäytetyksi. Harkitsen työelämästä pois jättäytymistä, miksi maksaisin muiden lapsilisiä?"

On sinällään aika mielenkiintoista, että voit ylipäätään tehdä palkkatyötä
siitä huolimatta siitä mikä asemasi muutoin on. Melkeinpä voisi kuvitella, että sinulla voisi teettää orjatöitäkin.

No, työpaikat on täynnään alitehoisia puurtavia miehiä, joiden elämästä puuttuu muut asiat. 50-vuotiaan ikisinkun ei kannata enää työskennellä maansa eteen, koska on viimeistään siinä vaiheessa kaikki veronsa oma saamapuoli huomioiden maksanut.

Masentuneita, alitehoisia miehiä erotetaan firmoista päivittäin tai he itse
eroavat ja mahdollisesti tilalle ei saada nopeasti ketään (riippuen vähän alasta). Useimmissa firmoissa tulehtunut tilanne nakertaa henkilöstöä ja johtoporrasta vuodesta toiseen. Kuitenkin pidetään mekkalaa ja yritetään kaataa Euroopan yhtenäistymiseen perustuvia järjestelmiä. Päivitellään sitä, kuinka kansakunnan yhteiset kolikot kulkeutuu maahanmuuttajille, arkadianmäelle tai ulkolaisille järjestelmille (jotka ovat nekin aiemmin toimineet paljon paremmin). Kymmenien miljardien potti, joka menetetään kotimaan menetetyssä innovaatiossa, kasvavissa yksinäistymiseen liittyvissä mielenterveysongelmissa ja epäterveessä yhteisöllisyydessä jää paljastamatta, koska naiset loukkaantuisivat siitä. Maailman on ennenpitkää tultava yksilöä tukevaksi, oikeasti sivistyneeksi, innovatiiviseksi ja toisaalta luontoa säästävämmäksi paikaksi. Fysiikan lait kyllä pyyhkii kartalta ihmiskunnan, joka elää päättömästi pelkkää sosiaalista hyväksyntää ja valtion etua ajatellen, vääriä ihanteita varten, eikä toisinpäin.

Huono maailma. :D

19.7.2011 09:03

"En ymmärrä, miksi naisten vastuulla pitäisi olla sen lisäksi, että naisethan synnyttävät myös kaikki miehetkin, myös miesten seksitarpeiden tyydyttäminen."

Suoranainen vastuukysymys se ei ole. Se, että naiset synnyttävät
kaikkien näiden vuosien ja eläinkuntien vaiheiden tällaisia miehiä, joiden seksitarpeita ei kannata tyydyttää onkin toinen juttu. Naisethan saavat menetellä asian kanssa miten haluavat.

Mutta se on eri asia, kuinka kauan pantataan sitä tosiasiaa, että nykynaiset kaatavat tämän yhteiskunnan sivistysjärjestelmänä. Ja että sekin on tosiasia, ettei syrjäytyneen miehen kannata elättää yhteiskuntaa. Ja ettei se ole edes mikään velvollisuus.

"Jos mies ei saa seksiä naisen kanssa, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä se tarkoittaa, ettei hän ole evoluutiossa ns. jatkavaa sukua."

Kyllä sukua on jatkettu jo miljoonia vuosia ennen, kuin nämä lukuisat suvunjatkamiseen soveltumattomat henkilöt ovat tänne tulleet [mistäköhän?]. Itselläni on muuten tyttöystävä, enkä aio jatkaa sukua.

"Niinhän se vain yksiselitteisesti on, muidenkin paljon meitä ihmisiä vanhempien eläinlajien parissa. Hyväksykää se."

On myös eläinlajeja, jotka syövät toisensa aktin jälkeen. Hyväksy se.

"Lisäksi on mielestäni syytä huomata, että homoseksuaalit miehethän eivät ole edes kiinnostuneita naisista seksikumppaneina (ja päinvastoin), mutta heillä on monesti aktiivinen seksielämä."

Niin on, koska miehillä ei ole toisiaan kohtaan yhtä voimakasta rodunjalostusjärjestelmää.

"Usein homoseksuaalit miehet ja naiset päätyvät rakkaansa kanssa muodostamaan perheen, jossa on lapsia."

Ja sekö on sitä terveyttä, että ihaillaan tai lisätään homoilua. Suosittelisin ennemmin sadomasokismin lisäämistä. Saadaan paremmin tätä ihmisten valtapuoli tutkinnan alle.

"Seksin puutteessa syrjäytyvien miesten" osalta sanoisin, että itseäni asia ei kiinnosta millään muotoa."

No minäpä sanon, etten halua osallistua sinun terveydenhoitokustannuksiisi.

"Masturbaatio on keksitty, joten miksi he eivät tyydyttäisi itseään, kuten tähänkin asti."

Voit kokeilla elämäntapaa sitä ihan itsekin.

19.7.2011 09:10

Eihän eläinmaailmassakaan jokainen uros saa pariutua. Urokset kisaavat keskenään siitä kuka on alfa ja saa naaraan.

19.7.2011 13:28

Mutta eläinmaailmassa on sallittua käyttää kisassa enemmän konsteja. Urokset tappavat toisiaan soidinmenoissa ihan arkipäiväisesti. Ihmisellä on tähän niin paljon pitkään ja hartaudella kehitettyjä apuvälineitä, että matseissa tulisi tahattomia ruumiita oikein urakalla.

Tiikeri taas tappaa naaraan pennut, jotta pääsisi mahdollisimman pian siittämään uusia.

Haluammeko me ihan oikeasti hakea toimintamallit luonnosta?

19.7.2011 09:38

"TEHKÄÄ naiset aloitteita, kun se menee
tosiaan niin että nainen saa miehen koska haluaa mutta miehelle
se on hiton paljon vaikeampaa. "

Aloitevastuu on kieltämättä siirtynyt naisille, koska he tekevät niin paljon torjuntoja suurimmalle osalle miehiä. Itse nykyisin oikeastaan mittaan naisen arvoa siinä tuleeko juttelemaan minulle ilman että itse teen aloitteen. Kun on päässyt aloitteen kohteeksi kyllä sitten suhtaudun hyvin ystävällisesti, niihin tavoiteltuimpiin miehiin kun en kuulu. Murrosiässä tein itsekin joitain aloitteita, mutta yleensä minut torjuttiin. Hauskin muisto kuitenkin jäi kun tein kerran aloitteen mökkireissusta 2:lle naiselle. Kaikki kieltäytyivät heti, mutta mietittyään asiaa 3 päivää he ilmoittautuivatkin mukaan tulijoiksi. Sanoin, että "ei nyt enää ehdi". :)

19.7.2011 09:42

"Eihän eläinmaailmassakaan jokainen uros saa pariutua. Urokset kisaavat keskenään siitä kuka on alfa ja saa naaraan."

Tasa-arvoisessa maailmassa ei ole mahdollista toimia siten, että naaraat pyörittävät parinvalintaa. Eläinmaailmassa on itseasiassa hyvin monenlaisia malleja, joita ihmiset eivät ikinä sulattaisi, eikä sivistyneessä mallissa tällaistakaan pitäisi. Lisäksi esim. ihmisten yleisesti kehuma "homoilu" ei ole niinkään yleistä eläinmaailmassa. Mutta nyt täytyy lähteä yksityislääkärille. Onkohan eläinmaailmassa sellaisiakaan. :)

19.7.2011 09:43

"Hauskin muisto kuitenkin jäi kun tein kerran aloitteen mökkireissusta 2:lle naiselle. "

Korjaus: 3 lle :D

19.7.2011 09:57

Rakkaus on kaupankäyntiä siinä missä kaikki muukin elämässä - miksi se on niin vaikeata myöntää?
Jos olette rehellisiä itsellenne - miehet sekä naiset - niin toteatte, että tottakai teillä on kriteereitä ja toiveita parisuhteenne toista osapuolta kohtaan...muutenhan maailma ja elämän kulku olisi täysin hallitsematonta - olemmehan eläimiä vaatteet päällä.

Tuntuu myös, että hieman sekoitetaan vellit ja puurot kun puhutaan samaan aikaan seksin- ja parisuhteen saamisesta. Olisi kummankin sukupuolen terveellistä tehdä lista siitä mitä nyt ylipäänsä on hakemassa...tyydytystä seksin puutteeseen (kaava: olen riittävän hyvännäköinen ja sosiaalisesti taitava = saan nopeasti seksiä eli pikakaupat supermarketista) vai tyydytystä kumppanin puutteeseen (kaava = tutustun rauhassa monenlaisiin ihmisiin ystävinä, myös niihin jotka ensi näkemältä eivät laita sukkia pyörimään jaloissa...ja kun olen tsekannut, että kriteerit täyttyy (himon lisäksi samat linjat elämän suurissa asioissa) niin aloitamme sekä seksuaalisen että elämän muiden alueiden yhteisen seikkailun eli asiointi erikoiskaupassa ajan kanssa.

Ihmisen suurimpia tarpeita ravinnon ja lämpimän luolan jälkeen on suvun jatkaminen (aivoissa näin asiat kulkevat ollaan sitten kuinka lapsia vastustavia tahansa - itsellä ei yhtään lasta enkä ole koskaan niitä halunnutkaan...silti olen miestä kaivannut). Ihminen on vaatteiden lisäksi keksinyt myös sen, että suvun jatkamistoiminnot myös TUNTUVAT hyvältä ja että seksiä voi harrastaa "huvikseen"...Nainen voi synnyttää yhden lapsen kerrallaan noin kerran vuoteen ;D ja mies taas siittää uusia vaikka joka yö.

Edellämainitusta erosta johtuen (vaikka kuinka olemme muuten kehittyneitä yksilöitä) biologia ohjaa edelleen kriteereitämme. Tästä syystä miesten ja naisten parin suhteen laatimat kriteerit poikkeavat toisistaan niin paljon. Jos siis niin monen mielipiteensä sanoneen toive toteutuisi ja menisimme parisuhteeseen tunteella eikä järjellä/valituilla kriteereillä, niin tämä alfauros edelleenkin saisi kaikki naiset ja 99% miehistä jäisi ilman. Olkaa siis onnellisia, että emme mene pelkällä tunteella/vaistolla/hormooneilla vaan myös laskelmoimme paria valitessamme. Niin tekee sekä miehet että naiset.

Pitäisi vain uskaltaa olla rehellinen itselleen, että mitä haluaa ja mitä on itsellä tarjota. Jos lähden ostamaan farkkuja niin mietin minkälaiset haluan ja myös minkälaiset sopivat minulle parhaiten, niin, että minulla on niissä hyvä olla, mutta näytän myös hyvältä. No aivan samoin toimin kun valitsen kumppania. Mietin mitä hänessä täytyy olla, että minulla on hyvä olla ja näytän hänen kanssaan hyvältä :D On myös oltava itsekritiikkiä riittävästi...että jos haluan ne kalliit farkut jotka ovat tosi tiukat, niin onko minulla rahaa niihin ja toisaalta näytänkö hyvältä tiukoissa farkuissa :))) Jos minulla ei ole rahaa riittävästi, niin en toki varasta farkkuja vaan tsekkaan löytyykö halvemmista yhtä hyvän näköiset. Jos ei löydy niin olen ilman - täytyyhän elämässä olla muutakin sisältöä kuin sopivat kalliit farkut...näin ajattelen myös parisuhteesta. Minulla on oikeus ja velvollisuuskin valita kriteereideni mukainen puoliso, mutta jos sellaista ei löydy, niin en ryhdy inisemään - kaikkea ei voi saada!

Kyllä. Ehdottomasti tämä rakkaus on aivan samanlainen kauppatavara kuin mikä tahansa muukin. Jos miettisimme yhtä tarkasti kumppanin hankintaa kuin vaikkapa auton hankintaa, niin uskoisin avioeroja olevan paljon vähemmän. Kannattaa siis miettiä haluaako vain villin ja hauskan näköisen kesäauton vai läpi loskan vievän turvallisen farmarimallisen. Ei se kumppanin löytäminen ole todellakaan kiinni iästä, koulutuksesta, ulkonäöstä - kunhan kriteerit on omiin lähtökohtiin ajateltuna realistiset. Ja rehellisyyttä ja kunnioitusta sitä kauppatavaraa kohtaan - että uskaltaa kertoa mitä etsii ja haluaa. Tuntuu vain siltä, että rakkaudenkin suhteen nykyihminen haluaisi saada kaiken heti tässä ja nyt....mutta kompromisseja ei olla valmiita tekemään yhtään. Siinä suhteessa rakkaus on erilainen kauppatavara elottomaan verrattuna, että se vaatii sopeutumista, kompromisseja, omien kriteereiden säännöllistä tarkastamista, itsensä jatkuvaa kehittämistä. Oletteko siihen valmiita - te kaikki jotka itkette rakkauden perään.

19.7.2011 13:04

Hienoa, että ainakin joku naisista näkee asian näin. :)

Ongelma on siitä monimutkainen, että se herättää runsaasti sisäisiä tuntoja. On avautumista, vasta-avautumista, sisäisiä tuntoja sekä neuvoja, kuinka "nyhveröt" miehet parantavat tilannettaan parisuhdemarkkinoilla.

Nämä argumentit kuitenkin jättävät varsinaisen ongelman varjoonsa. Ongelma ei ole, että jokin miesryhmä jää vaille seksiä, vaan että ryhmä on suuri ja sitä ei ole tunnistettu. Voi myös olla, ettei sitä haluta tunnistaa yhteiskunnallisessa keskustelussa, koska sen argumentoinnissa nähdään sovinistisia piirteitä.

Kun ryhmä on riittävän suuri, on sillä myös yhteiskunnallinen vaikutus. Meillä ongelma on kuitenkin pieni esim. Kiinaan verrattuna. Suomalainen mies heittäytyy helposti aptatiaan, alkaa käyttää ongelmatilanteessa päihteitä ja lopulta yleensä juo itsensä hengiltä jättäen jälkeensä helvetillisen laskun yhteiskunnalle, jonka jokainen meistä maksaa. Kiinassa tilanne on kuitenkin 200 miljoonan nuoren turhautuneen miehen kanssa jo niin megalomaaninen, että kommunistinen puolue näkee tilanteen yhteiskunnallista vakautta uhkaavana asiana. 200 miljoonaa turhautunutta ja agressiivista nuorta miestä voi kaataa puolueen tai olla valtava sotilaallinen voimavara. Koska puolueella ei "ainakaan toivottavasti" ole pyrkimyksiä laajentaa valtapiiriään ja heittäytyä imperialistiseen politiikkaan, ovat turhautuneet nuoret miehet valtiollinen uhka. Siellä on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan prostituoitujen määrää pitäisi saada huomattavasti lisättyä, jotta kyseinen ihmisryhmä saataisiin pysymään jotenkin aisoissa.

Ongelmana ei siis yhteiskunnan kannalta olekaan se, että joku ei pääse nauttimaan parisuhteen iloista, vaan useimmat niistä, jotka eivät pääse tähän tilaan joko syrjäytyvät tai radikalisoituvat ja aiheuttavat ongelmia yhteiskunnalle. Vaikka asia tulee nyt esille, kyseistä ongelmaa on kautta aikain ratkottu mitä moninaisimmin konstein. Järjestetyt avioliitot, hedelmällisyysriitit, uskonnot, jotka ovat kahlinneet naisten valinnanvapautta pariutumismarkkinoilla jne.

Olemme nyt tilanteessa, jossa naisten valinnanvapaus pariutumismarkkinoilla on parantunut, mutta miesten kohdalla tätä ei ole tapahtunut olennaisesti (eikä vapautta lisäämällä tule paranemaankaan, ellei sallita absurdia tilannetta, jossa väkisin makaaminen tai raiskaus ei ole rangaistava teko (sillä rajoituksella, että kestää alfauroksen selkäsaunan)). Amerikan intiaaneilla oli vastaavaan ongelmaan mielestäni nerokas ratkaisu niin sivistyksellisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Nuoren aikuistumisriittiin kuului "tulilinnun" vastaanotolla käynti. Kyseinen suuressa arvossa pidetty naispuolinen shamaani kertoi ja näytti käytännössä nuorelle miehelle kuinka naista liehitellään, käsitellään "kun tilanne on käsillä" ja lopulta harrasti seksiä kyseisen nuoren miehen kanssa. Vastaavaan ideologiaan perustuen ryhmä naisia perusti avaramieliseen hollantiin firman, joka hoitaa maksua vastaan saman asian. Palveluun kuuluu harjoituksia ihan illallisesta naisen kanssa, hyväilyharjoituksiin sängyssä ja lopulta seksiä. Tulokset näiden ATM uroiden kanssa ovat ilmeisesti olleet melko hyviä, vaikka seassa onkin jonkin verran täysin toivottomia tapauksia.

Mielestäni olen itsekin joskus 5 - 10 vuotta sitten kuulunut tähän ATM ryhmään. Omalla kohdallani ongelma oli suuri mysteeri (joka nainen oli) yhdistettynä nyhveryyteeni. Ikonisoin naiset liiaksi pyhimuksen mentaliteetilla varustuiksi neitsyiksi. Kun lopulta mysteeri sitten purkautui ja tajusin kuinka samanlaisia naiset olivat seksuaalisine haluineen ja läheisyyden tarpeineen, ei ongelmia naisten kanssa ole ollut. Tämän mysteerin purkuun ei riittänyt nippu yhden yön suhteita, vaan yksi riittävän kokonaisvaltainen ilta johon liittyi tutustumista etkoilla, mukavaa yhdessä juhlimista baarissa ja suoraviivainen sänkyyn kellistäminen tytön suostuessa tulemaan luokseni yötä. Vastaava tilanne ei varmaan ole kaikilla ATM miehillä, mutta hollantilaisnaisten menestys bisneksessään osoittaa, että tämä on varmaan yksi innovatiivinen tapa pienentää ATM ryhmää suhteessa muihin ryhmiin.

Koska yhteiskunta oletti minun käyttävät 0,5 - 1 vuoden elämästäni sotilaalliseen kouluttautumiseen ja tarvittaessa kuolemaan isänmaan puolesta, olisin myös n. 10 vuotta sitten arvostanut yhteiskunnallista huolta pitävää eletteä, jossa KELA olisi antanut yhden ilmaisen käyntikerran em. palveluun, käytti sitä tai ei. Ehkä olisikin aika lopettaa seksityöläisten sekä seksiä ostavien kiristys tasa-arvon nimissä, ideoida sillekin osa-alueelle uusia toimintatapoja ja tuoda ilmiö yhteiskunnallisen suunnittelun piiriin.

P.S. Ja nyt seksityöläisillä en tarkoita ihmiskaupan uhreja..
Koska näkemykseni todennäköisesti tarkoittaa jurputusta prostituutiosta, niin sanon jo etukäteen, että ajatelkaa intiaaniyhteisön "tulilintua" - yhteisössään erittäin arvostettua henkilöä. Tämä tarkoittaa, ettei maksullinen seksi ja prostituutio tarkoita automaattisesti kaikkia sen lieveilmiöitä, elemme asenteillamme aja alaa sellaiseen asemaan, ettei sieltä löydy kuin epätoivoisia hyväksikäytettyjä sekä gangstereita, jotka aikovat saada maksimaalisen hyödyn tilanteesta.

19.7.2011 10:01

Ainakin siinä vaiheessa, kun mittariin tulee 40 v, naista on vaikka kuinka tarjolla. Ei tarvi olla kuin vähän tanssitaitoinen, osata hieman jutella ja katsoa silmiin, niin seuraa riittää. Tietenkin alkoholia pitää ottaa niin vähän, että myös selvinpäin olevan naisen kanssa kehtaa jutella.

Hyviä seurustelutarjouksia olisi koko ajan, mutta kun on kotona tuo oma puoliso, joka ei vaihtamalla taida parata.

19.7.2011 11:42

Itse kun totesin tilanteen että kun kotimaasta ei kumppania löydy, pakkasin kimpsuni ja kampsuni ja muutin maisemiin jossa miehelläkin on vara valita. Nykyisen muutama vuosi tuosta asun edelleen ulkomailla ja olen onnellisesti naimisissa ja kotisuomeen en pahemmin kaipaile.

Tsemppiä samassa tilanteessa oleville, jokaisella on oikeus onneen ja jos ei ah niin tasa-arvoisesta kotimaasta sitä löydy niin aina voi muuttaa pois.

19.7.2011 12:07

Parikymppisenä kuuluin tuohon alimpaan kastiin, ATM-miehiin ja seurustelukumppanin saaminen oli yhtä tuskaa.
Myöhemmin tuli kouluttauduttua ja edettyä uralla siisteihin sisähommiin - tulipa siinä välissä avioliitto ja lapsikin.
Kun sitten 40-villityksessä siirryin taas vapaille markkinoille niin rohkaistuin nettitreffeille. Tein sen kuitenkin harkiten panostamalla profiiliin ja kuvaan. Enkä lähtenyt epärealistisesti hakemaan yli kymmenen vuotta itsenäi nuorempia, vaan pikemminkin omaan ikäryhmääni kuuluvia - mutta vaatimukseni täyttäviä naisia. Ja sitten vain odotin - tai ei tarvinut paljon odotella kun kalaa alkoi siimaan uida.
Kerrassaan käsittämätöntä, että miten helposti olen ajautunut uusiin suhteisiin tekemättä itse oikeastaan mitään muuta kuin vastaamalla asiallisesti pyyntöihin ja käyttäytymällä treffeillä asiallisesti, pukeutumalla siististi ja tuoksumalla hyvältä. Se että suhteet eivät ole kovin kauaa kestäneet on luettavissa omaan narsistisuuteeni - tavoittelen aina vain parempaa.

19.7.2011 13:17

Tätä voin omalta osaltani täysillä kompata, ja toivottavasti omalta osaltani antaa esimerkkiä muillekin ATM-miehille.

Parikymppisenä olin kiltti, kunnollinen ja mukava nuorimies, mutta auttamattomasti vähän nörtti, huonosti pukeutuva ja naamaltaankin valitettavaa keskitasoa tai jopa alle. Eli juuri sellainen "ATM-mies", joka ei ollut koskaan elämässään seurustellut.

Kouluttauduin, joskin muista syistä kuin naisen saamiseksi. Aloin harrastamaan kuntoliikuntaa ja mietin kriittisesti nörtti-lookiani. Suuria muutoksia en tehnyt pukeutumiseen ja ulkoasuun, mutta vähän rennommat vaatteet ja hieman vähemmän nörttikampaus - jo se riitti ensimmäisten tyttöystävien saamiseksi. Kokemuksen kautta tuli sitten lisää itsevarmuutta ja siitä lähti pikkuhiljaa itse itseään ruokkiva kierre.

Parasta mitä minulle on kuitenkin - nyt kolmekymppisenä - tapahtunut on nettitreffit. Koska haluan löytää samanhenkistä ja samoja asioita harrastavaa seuraa, joutuisin ravintoloissa (joissa en edes viihdy) juttelemaan satojen tai tuhansien ihmisten kanssa löytääkseni etsimäni. Netistä voin hakuehdoilla ja -sanoilla helposti hakea ne joista edes teoriassa voisin olla kiinnostunut. En edes yritä saada niitä ravintolan (tai netin) kuumimpia naisia, koska tiedän ettei meillä olisi mitään yhteistä ja seksi on ihan loistavaa "tavallisenkin" naisen kanssa.

Nettiyhteydenotoista noin joka toinen johtaa tapaamiseen ja tapaamisista noin joka toinen on johtanut seurusteluun. Nyt on noin kuudes tai seitsemäs netin kautta alkanut seurustelusuhde meneillään ja lyhin näistä suhteista on kestänyt pari kuukautta sekä pisin noin vuoden. Itsekin tavoittelen aina vain parempaa ja olen siinä onnistunutkin: nyt olen parisuhteessa johon haluan jäädä.

Tarinan opetus? Niin raadollista kuin se onkin niin ET välttämättä kelpaa sellaisenaan kuin olet. Omaan menestymiseen parisuhdemarkkinoilla voi vaikuttaa. Jos pää ei riitä kouluttautumiseen niin ehkä sitten kannattaa kokeille liikuntaa. Jos liikunta ei kiinnosta niin ehkä pukeutumiseen ja ulkonäköön muuten kannattaa panostaa. Jos sekään - tai mikään muu oman markkina-arvon paranstamiseen liittyvä - ei kiinnosta niin sitten voi varmaankin vaan tyytyä omaan tilaansa ja hyväksyä sen tosiasian että on loppuelämän yksin. Mutta siihenkin voi sopeutua ja rakentaa elämäänsä yksin.

30.12.2011 17:07

Pelimies olet. "Itsekin tavoittelen aina vain parempaa ja olen siinä onnistunutkin: nyt olen parisuhteessa johon haluan jäädä."

Oletko selvittänyt, pelaako nykyinen kumppanisi samaa peliä? Ja missä kohtaa nappulasi hänen pelilaudallaan lie?

19.7.2011 12:13

Laasanen ei huomioi ollenkaan yhteiskunnan muuttumista ja sitä, että naisten ja miesten on vaikeampi luontevasti tutustua toisiinsa kuin aiemmin. Ihmisten kanssakäyminen tapahtuu yhä suljetuimmissa piireissä ja ehkä luontevia kontakteja vastakkaiseen sukupuoleen on vähemmän. Itse ainakin olen koko 20+ ikäni, luontevimman pariutumisajan, opiskellut ja työskennellyt ryhmissä joissa miehiä on reilusti vähemmän kuin naisia. Jos kumppania ei kohtaa oman arkensa piirissä, missä sitten?
Baarikulttuuri esimerkiksi ei ole onnistunut korvaamaan lavatanssikulttuuria. Väitän että useimmat ovat täysin hukassa, millä tavalla tekisi ravintolassa tuttavuutta uusien ihmisten kanssa, kun sitä ei ole millään tavalla normitettu (miesten haku, naisten haku). Mitä muita konkreettisia paikkoja on?
Laasanen ei ole myös huomioinut sitä, että uuteen mieheen tutustuminen on naiselle aina riski. Mies on fyysisesti voimakkaampi, ja nainen tuntee tarvetta arvioida onko mies turvallinen. Kun mies kohdataan luontevasti, naisella on enemmän mahdollisuuksia arvioida turvallisuustekiöitä. Ainakin itselläni torjunta, ylimielinen käytös ja ylimitoitetut kriteerit kielivät siitä, että mies ei ole onnistunut herättämään luottamusta. Jos luottamus syntyy, kriteerit alkavat sortua.
Nettideittailu vain korostaa tätä ongelmaa. Kun ihmiseltä jää pois mahdollisuus tulkita esim. nonverbaalia viestintää, nousee pääasiaan epäoleelliset seikat. Siihen on syynsä, miksi on kehittynyt esimerkiksi sellainen, nyttemmin jo romuttunut tapa kuin että mies avaa naiselle oven. Huomaavaisuus viestii että haluaa toiselle hyvää.
Laasasen markkina-arvo höpinä kertoo ajastamme ainoastaan yhden oleellisen asian, sen kuinka korostetusti markkinatalousyhteisyhteiskunta alkaa leimata ajatteluamme ja kuinka koemme tarpeelliseksi soveltaa markkinatalouden teoriaa arkeen. Miehistä ja naisista ja heidän todellisuudestaan Laasasen tulkinnat ovat lähinnä lapsellisia.

19.7.2011 15:45

"Miehistä ja naisista ja heidän todellisuudestaan Laasasen tulkinnat ovat lähinnä lapsellisia."

Olen vahvasti eri mieltä: Laasasen tulkinnat ovat mielestäni hyvin osuvia. Sanomani perustuu kokemuksiini lukuisista lyhyistä ja puolipitkistä (seksi)suhteista sekä vapaisiin että varattuihin naisiin (poimittu kotimaasta, ulkomailta, koulusta, töistä, baarista, netistä, keskeltä kirkasta päivää, ...), kokemuksiini avioliitosta lapsineen kaikkineen, muuhun asiaan liittyviin harrastuksiin ynnä soveltuvaan korkeakoulututkintoon.

30.12.2011 17:15

STAALO33, esitit hyviä pointteja ("useimmat ovat täysin hukassa", "uuteen mieheen tutustuminen on naiselle aina riski"). Olen myös samaa mieltä Laasas-yhteenvedostasi.

19.7.2011 12:19

Teoria pitää pitkälti paikkansa. Olen kohta 22-vuotias, kropaltani lihaksikas ja naamaltani sen näkönen, ettei naisen saaminen jää siitä kiinni. Olen kuitenkin täysin onneton sosiaalisessa kanssakäymisessä. Naiset saattavat kiinnostua minusta, mutta pian kiinnostus lopahtaa, kun keskustelevat tovin kanssani. En yksinkertaisesti kykene pitämään naisten kiinnostusta yllä. Olen kokenut elämässäni vastoinkäymisiä naissuhteissa niin paljon, etten tiedä, jaksanko enää edes yrittää. Viimeisimmän vuoden aikana olen huomannut, että suhtaudun kyynisesti ja katkerasti naisiin. Olen entistä enemmän keskittynyt bodaukseen ja jättänyt naiset sikseen. Naiset yleensä lukevat kasvoiltani, että näytän aggressiiviselta/vihaiselta, vaikka todellisuudessa se on pelkkää katkeruutta ja elämään kyllästymistä. Nykyään kun nainen tulee aloittamaan baarissa keskustelua, niin saatan käyttäytyä todella vittumaisesti ja piikittelevästi, vaikka en haluaisi. Sisälläni on vaan niin paljon katkeruutta naisia kohtaan, että käyttäydyn tahtomattani vittuilevasti nykyään. Ongelma on kasaantunut tässä viimeisen vuoden aikana. En ole koskaan seurustellut ja harrastanut seksiäkin vain 3 kertaa. Hyvä puoli on se, että en näytä tyypilliseltä "ilman jääneeltä mieheltä", joten ilman jääminen naismarkkinoilla ei näy ulospäin minusta niin vahvasti. Yksikin nainen sanoi kerran baarissa, että sä näytät siltä, että kun sä astut yökerhoon, niin sun ympärillä on heti naisia. Naurahdin vaan ja vastasin juu kyllähän se vähän niin tuppaa menemään. Sosiaalinen kyvyttömyytenikin tulkitaan monesti niin, että olen varattu mies. Totaalinen nolaus olisi, jos kaikki työkaverit, perhe ym. saisivat tietää, että olen täysi peräkammarin poika.

20.7.2011 02:24

Sinä olet siis 21-vuotias. Ei kuule siinä iässä vielä lopeteta yrittämästä, eikä ryhdytä katkeraksi! Minkä takia et pysty pitämään naisten kiinnostusta yllä? Eikö sinulla ole mitään puheenaiheita? Tai mielipiteitä asioista? Tunnen paljon suomalaisia miehiä, joilta saa vain yksisanaisia vastauksia tai ynähdyksiä. Mutta tätäkin voi harjoitella. Ensinnäkin, mieti etukäteen muutama puheenaihe illaksi, vaikka uusia elokuvia (muitakin kuin Transformers), mitä viikonloppu- tai lomasuunnitelmia on, asioita työstä tai opiskelusta jne. Muista kysyä kysymyksiä naiselta, se on tärkeää ("Näitkö elokuvan X? Mitä olit mieltä? Oletko nähnyt saman näyttelijän elokuvan Y?" "Onko sinulla kesälomaa vai oletko töissä koko kesän? Mihin olet menossa lomalle?") Harjoittele jatkossa jonkin aikaa ihan vaan keskustelua, äläkä ajattele asiaa yhtään sen pidemmälle. Älä ajattele naista jonka kanssa puhut mahdollisena seurustelu- tai seksikumppanina, vaan IHMISENÄ jonka kanssa haluat vaihtaa ajatuksia.

Ei tässäkään hetkessä kehity, mutta kehittyy kyllä. Itse olen nainen, mutta olen joutunut pakon edessä ulkomailla asuessa opettelemaan vieraiden ihmisten kanssa puhumisen, ja nykyään se luonnistuu jo aika hyvin. Ei ole ollut tavallaan aika introvertille ihmiselle helppoa, joten voin kyllä jossain määrin ymmärtää ongelman.

19.7.2011 13:06

Vanhempana äiti-ihmisenä luin keskustelunne. Yksin jääneen nuoren miehen tarina on koskettava. Samanlaisia naispuolisiakin löytyy, mutta missä kohtaisitte? Kannattaa vastoin pelkojaan osallistua mahdollisimman paljon kaikenlaiseen. Töihin, koulutukseen, harrastuksiin. Jospa jostain se oma rakas kuitenkin löytyisi. Ei saa antaa periksi.

Muuten kirjoituksissa korostuu kaiken medikalisointi. Ikäänkuin yksinäisyyskin olisi joku sairaus ja siihen apteekin hyllyltä löytyisi synteettinen lääkevalmiste. Ei ihan kaikkea voi tutkia ja laittaa teorioiksi. Iloisesti liikkeelle erilaisten ihmisten pariin, vapaaehtoistöitäkin löytyy! Nuoret naiset ovat tulleet harmillisen nokkaviksi, mutta taustalta voi kuitenkin löytyä se itsestään epävarma pikkutyttö.

Eiku tutustumaan vaan! Jos tavoitteena on pikemminkin ystävän, kuin seksin metsästys, voi lopputulos olla parempi ja kestävämpi. Ihmis-suhdekoulutusta jo peruskouluun, niin ystävät ja perheet löytyvät kaikenlaisille kumppaneille.

19.7.2011 13:39

Kyllähän noita sinkkunaisia tapaa, mutta ei se pahemmin auta jos he alkavat sylkemään päälle kun heidän kanssaan pyrkii juttusille.

19.7.2011 13:20

Kai molemmat sukupuolet saavat päättää itse, onko kiinnostunut jostain henkilöstä vai ei?

Joskus törmää siihen, että jotkut miehet tyrkyttävät itseään väenväkisin. Jotkut eivät usko selvänäkään sanaa: "Ei." Ja sitten joko h*ritellaan tai haukutaan lesboksi tai ollaan muuten vaan närkästyneitä. Välttämättä yksi kieltäytymiskerta, samalle miehelle, ei riitä. MIssä vika?

Oma lukunsa tämäkin:
Joitakin vuosia sitten nykyinen ex-ystävättäreni päätti poikakaverinsa kanssa, että se poikakaveri soittaa jollekin kaverillensa, että hän saa minulta. Häivyin välittömästi paikalta sanomatta sanaakaan. Jälkeen päin ystävättäreni kiukutteli minulle siitä, kun häivyin ja se mies oli tullut turhaan, eikä saanut. "Mielenkiintoista", kun he kuvittelivat, että he päättävät kenelle minun on annettava.

19.7.2011 21:02

No jessus sentään. Hyi, ei tuollaiset ole kavereita. Joillakin menee vapaamielisyys ihan yli hilseen.

19.7.2011 13:34

Aiheeseen sopiva blogikirjoitus:

Ihmisluontoa etsimässä: Koulutettujen naisten sinkkuongelma

http://ihmisluonto.blogspot.com/2011/06/koulutettujen-naisten-sinkkuongelma.html

19.7.2011 14:03

Luuserille!
Entäs jos ihan tietoisesti yrittäisit seuraavan kerran piikittelyn sijaan harrastaa naiselle small talkia. Naiset tykkäävät siitä, että heistä ollaan positiivisesti kiinnostuneita (mitä teet, opiskelet, harrastat?) ja sitten huippua on se, että jos hieman kehut häntä pukeutumisesta, kasvoista, hiuksistä, kengistä, meikistä, tyylistä tyylin "näytätä tosi hyvältä" "sulla on kiva asu" "kivat korut" jne. Ei sen tarvi olla mitään lipevää ylisanaa.
Eli tietoisesti pitää koettaa kätkeä se ironia, piikittely, joka kertoo varautumisestasi pettymykseen ja kaikista edellisistä pettymyksistä. Ajattelet, mitä sinä haluaisit kuulla häneltä. MIkä olisi kivaa kuulla toisen sanovan sinusta. Piikittely koetaan nolaamiseksi ja loukkaavaksi. On vain opeteteltava nöyrästi sitä small talkia! Siitä ja pienestä kehusta kuka tahansa naisen syttyy. Ja yhteinen ilta ja yö odottaa!

19.7.2011 19:40

Tätä tosiaan pitäisi yrittää ja lähteä eri asenteella. Pitäisi vaan yrittää saada sellanen rento fiilis päälle ja yrittää jättää negatiiviset kokemukset naisista pois. Itseltäni vaan monesti puuttuu se viimeinen siirto. Nainen saattaa olla joskus pitkäänkin kiinnostunut, mutta en uskalla tehdä niitä viimeisiä peliliikkeitä koskaan. Viime kesänä tapailin parin viikon verran yhtä todella ulkoisesti kaunista ja sosiaalisesti kyvykästä naista. Se sujui oikeastaan ihan hyvin, mutta itseluottamukseni on naisasioissa sen verran huono, etten vaan kykene ottamaan ratkaisevia askelia. Tuokin nainen teki silloin aloitteen tapailuun ja oli todella kiinnostunut. Ei oikeastaan tarvinnut itse tehdä mitään muuta kuin antaa virran viedä. Olisi vaan pitänyt tehdä ne viimeiset peliliikkeet, joilla tapailu olisi muuttunut seurusteluksi. En vain osaa osoittaa omaa kiinnostustani riittävän selkeästi naisille ja ne tulkitsevat yleensä minut välinpitämättömänä. Tiedän, että ulkonäöllisesti ja älykkyyden puolesta voisin aivan hyvin seurustella tuon viime kesäisen kauniin naisen kanssa, mutta jäädyn aina sosiaalisissa tilanteissa hyvännäköisten naisten kanssa.

28.7.2011 11:59

Sun kannattaa tosiaan ottaa koko homma vaan rennommin ja pitää vaan hauskaa. Olla välittämättä mistään "lopputuloksista" sen enempää.

28.6.2012 23:52

osuit naulankantaa ! olen 20 v nuorimies ja just minäkin olen joutunut tuohon samaan rumpaan, eli itselläkin puuttuu ne vihoviimeiset peliliikkeet tai ratkaisevat peliliikkeet jolla homma saadaan kunnolla käyntiin,myönnän että olen ihan komea fiksu ja hyväkroppáinen nuorimies verrattuna moneen muuhun, suorastaan huomaan että moni nainen on ollut kiinnostunut, ongelmanani on en vain osaa näyttää sitä kiinnostumistani tai tehhä sitä loppu taktiikkaa,ja minulla on ollut monia ns ``säätöjä`` naisten kanssa mut joku siin vaan piilee et oon omasta tahosta aina lopettanu ne.

19.7.2011 14:04

Niinpä, kyllähän seuraa miehistä saisi vaikka jokaiselle päivälle vaikka nettideittien kautta.
Niin pinnallista kuin se onkin, todella harvoin Suomessa tulee vastaan ketään haluttavaa johon ihastuisin, jonka kanssa voisin kuvitella seurustelevani ja jopa harrastavani seksiä! En voi biologialleni mitään että esim. pidän tummapiirteisistä miehistä enemmän kuin pyöreistä pellavapäistä :D Sanonpahan suoraan sen!

Mutta ehkä jotkut naiset ovat vähemmän geeniensä orjia kuin minä, vaikka kyllä luonne on valehtelematta yhtä tärkeä kuin ulkonäkökin. Jos luonne on epämiellyttävä, ei ulkonäkö siinä ihmisessä auta.

25.7.2011 00:34

"pidän tummapiirteisistä miehistä enemmän kuin pyöreistä pellavapäistä"
Mikset muuta etelämmäksi?

60:n asteen pohjoispuolella on varsin vähän väkeä. Selkokielellä tämä tarkoittaa, että etelämpänä on huomattavasti enemmän:
- Toisen sukupuolen edustajia.
- Työpaikkoja.
- Erilaisia töitä

Suomenkaltaisella syrjäseudulla saa valita ammattinsa todella tarkasti, ettei kävisi niin, että 10 - 20 vuoden päästä sellaisen ammatin töitä ei enää ole Suomessa.
Jo Saksassa ammatit ovat selvästi pysyvämpiä, mikä on tilanne muissakin väestöltään keskikokoisissa maissa.

19.7.2011 14:16

JP:n kirjoitus osui asian ytimeen. Olemme puolileikillään tai puolitosissaan suunnitelleet perustavamme Suomeen jotain vastaavaa kuin Hollannissa - olemme kokeneita ja viehättäviä ja rohkeita keski-ikäisiä naisia ja olemme todenneet, että voisimme auttaa ja ohjata lukuisia nuoria - tai vaikkapa elämän tiellä kompastuneita vanhempiakin miehiä - seurustelun saloihin...lempeästi ja eri näkökulmia avaten. Ans kattoo vaikka tämän kirjottelun tiimoilta saisimme hommaan vauhtiakin :D

Perinteinen prostituutio tuntuu monesta miehestä liian tekniseltä ja pinnalliselta - näin naisena ja asiaa kokeilemattomana voin vain kuvitella, että näin juuri onkin. Olisi oikeasti hienoa jos seksuaalikasvatus olisi oikeasti ohjaavampaa kuin mitä se on. Ja kyllä se samanlainen ohjaus olisi paikallaan myös nuorille naisille, aivan yhtä epävarmoja me olemme ja mies suuri arvoitus.

Pena siihen JP:n viestin perään laittoi juuri sen mitä itse olen huomioinut, että keski-ikäisenä markkinat kääntyvät toisinpäin - jos mies on pitänyt huolta henkisestä ja fyysisestä kunnostaan, niin tarjontaa piisaa :D Me keski-ikäiset naiset olemme jo ne "ihanat" alfaurokset kokeilleet ja nähneet mitä varjopuolia näissä superuroissa on ja arvostamme jo ihan muita juttuja ;D

Joku kirjoitti myös seksin/parisuhteen medikalisoitumisesta...sitähän tämä nykyaika on ja se on yksi uusi asia lisää mikä meidän pitäisi oppia - lukemaan ja suodattamaan.

Ennenkaikkea toivoisi kuitenkin juuri sitä, että ihmiset keskittyisivät muuhun kuin epätoivoiseen parin hankintaan. Siinä voi meinaan käydä niin, että kun harrastaa, hoitaa itseänsä, auttaa muita, että hups - kohtaakin hienon ihmisen jonka kanssa natsaa niin patjan jousien paukuttaminen kuin se kaikki muu kumppanuuteen liittyvä :)

19.7.2011 14:19

Koko keskustelu tuntuu menneen toisen sukupuolen syyttämiseen. On totta, että monilla akateemisesti koulutetuilla naisilla on liian kovat kriteerit. Henkilökohtaisesti en ole koskaan ymmärtänyt eräiden ystävieni kriteeristöjä (esim. ei saa asua siellä eikä täällä, täytyy olla koulutettu tiettyyn ammattiin jne.). Ulkonäönkin puolesta pitäisi löytää joku Brad Pitt. Toki miehen täytyy sen verran silmää miellyttää, että voi kuvitella tämän kanssa harrastavan sänkypuuhia. Joskus tuntuu, että nämä "citynaiset" unohtavat tärkeimmän: sen että löytyy yhteys, mies rakastaa sinua ja tahtoo pitää huolta ja on vastuuntuntoinen sekä mukava. Monesti ne, jotka ovat osanneet katsoa ulkonäköä syvemmälle, ovat vihdoin löytäneet sen oikean elämänkumppaninsa. Tämä on kuitenkin vaikeaa, koska ei nykyään ole mahdollisuutta tutustua toiseen niin hyvin, että näin pääsisi käymään. Esim. baarista on mielestäni mahdotonta löytää ketään, koska silloin ulkonäkö on ratkaiseva siinä, kenelle alat juttelemaan. Jokainen, niin mies kuin nainenkin, tekee tietynlaista luokitusta vastakkaisesta sukupuolesta tällaisessa tilanteessa. Parempia paikkoja ovat esim. työpaikka, koulu, harrastukset, kaveripiirit jne.

Mutta on kyllä tyhmää miesten puolelta väittää, että naiset pilaavat maailman tai että koko tasa-arvo on hömpötystä, joka köyhdyttää koko valtion. Helppo se on silloin sanoa, kun miehet ovat perinteisesti olleet siinä naruja vetelevänä osapuolena. Tuntuu vähän siltä, että pidetään kiinni saavutetusta edusta eikä osata muuttaa ajatustapaa monipuolisemmaksi. Onko tosiaan teille miehille tullut mieleen, että voisitte vaihtaa rooleja? Ja siinä mielessä puolustan akateemisesti koulututun miehen valintaa, että ainakin oman kokemukseni mukaan heillä ei ole samassa laajuudessa perinteisiä sukupuoliroolikäsityksiä niin kuin vähemmän koulutetuilla. Kyllä käsittääkseni esim. vanhempainvapaita pitävät miehet ovat pääasiassa korkeasti koulutettuja eikä duunareita. Olisiko siis osa syy myös miesten ajatusmaailmassa eikä vain siinä, että naiset ovat liian valikoivia? Todennäköisesti kummassakin.

Tasa-arvo on sitä, että saa olla sellainen kuin on eikä tule syrjityksi sen vuoksi. Naiset ja miehet ovat sekä fyysisesti että henkisesti erilaisia. Tasa-arvo ei tarkoita sitä, että naisten pitäisi olla samanlaisia kuin miesten tai päinvastoin, vaan sitä, että molempien ominaisuuksia arvoste Se, että tasa-arvo leimataan joksikin feministiseksi pitäisi olla -tilan tavoitteluksi johtuu siitä, että naiset ovat joutuneet vaatimaan samoja oikeuksia miesten kanssa. Mutta muistakaa se, että oikean tasa-arvon kannattajat puolustavat myös miesten oikeuksia silloin kuin heidän asemansa on heikompi naisiin nähden, esim. huoltajuuskiistoissa.

19.7.2011 18:39

Mielenkiintoista, että kuvittelet yksin jäävien miesten olevan duunareita ja yksin omaan liian alhaisen koulutuksen saaneita. Kyllähän tuolta edelleen löytyy pilvin pimein pirkkoja, joilla ei ole minkään sortin koulutusta. En usko, että arvoni naismarkkinoilla hirveästi kohenee kun tästä valmistun korkeakoulusta. Ehkä kiinnostus voi nettideiteissä nousta kun läväytän siihen, että olen kovapalkkainen pomomies, mutta tuskinpa haluan, että joku tulee luokseni kuin haaskalle. Jos minä en kelpaa ilman titteliä, minä en halua kelvata ollenkaan. En raada tai opiskele naisia varten. En ikinä osta isoa velkakolossia Espoosta tai suurta perheautoa, jotta voisin tyydyttää jonkun naisihmisen pinnallista unelmaa. Minä synnyin tänne romantikkona ja edes hitusen haluan siitä säilyttää hautaan saakka.

19.7.2011 14:49

Hyvät yksinäisyydessä rypevät herrat, miten paljon olette tehneet naisen "pokaamisen" eteen esim viimeisen kuukauden aikana? Vaikuttaa siltä että osa on kylmästi sanottuna niin vässyköitä että itsetunto murtuu ekojen pakkejen jälkeen. "It's not about how hard you can hit, it's about how hard you can keep getting hit and keep moving forward." -Rocky Balboa

Jos menee juttelemaan tuntemattoman naisen kanssa ei kannata välittää lopputuloksesta, tee omaa juttuasi ja elää omaa elämääsi. Sosiaalisen hyväksynnän hakeminen näyttää naiselle usein säälittävältä, ole siis mies äläkä mikki hiiri. Koita luoda seksuaalista jännitettä, sitä ei luoda lyömällä munaa tiskiin et halvalla lähtee kelle tahansa naiselle, näytä että itselläsikin on arvo. Ei kannata myöskään olla liian kiltti, sillä tavalla että myötäilet kaikkia naisen mielipiteitä, älä myöskään kehu todella kuumien naisten ulkonäköä ennenkuin ovat sen ansainneet yms yms. älä esiinny alempiarvoisena. Naiset paranevat päivä päivältä pakkejen antamisessa ja paranet itse kerta kerralta oli lopputulos mikä tahansa.

Ulkonäkö ei edes ole niin tärkeää miehen puolella kunhan pidät itsesi siistinä ja et ole täysin rupsahtanut, jos olet kasvattanut juuret tietokoneen eteen tai sohvalle niin mene vaikka kerran viikossa lenkille tai pyöräilemään.

Itsevarmuus on varmaan tärkein ominaisuus mitä naiset hakevat miehestä.
Ja sinun on tärkeä ymmärtää se tosi asia, että mikään materia tai ulkopuolinen ihminen ei määrittele itseluottamustasi. Sinä ainoastaan pystyt määrittämään, miten kova itseluottamus sinulla on.

Yksi suuri syy heikkoon itseluottamukseen on se, että vertaat itseäsi, ulkoisia ominaisuuksia ja materiaa siihe, mitä lehdissä annetaan ymmärtää “täydellisyydeksi” tai “ihanteelliseksi” tai mitä sinun naapurillasi on ja mitä sinulla ei (kaiken kaltainen minulla ei ole, mutta toisella on -ajattelu). EI! Sinä olet oma ihanteesi ja vertaat itseäsi vain itseesi. Kehut itseäsi ja vaikka pussailet itseäsi! Kukaan ei olle täydellinen ja täydellisyyten pyrkiminen on typerää, koska sellaista ei olekaan… Pyri mielummin erinomaisuuteen tai suorityskyvyn parantamiseen.

Terveeseen itseluottamukseen sisältyviä uskomuksia:

-Olen täysi 10!
-En välitä paskaakaan siitä, mitä muut ajattelevat minusta!
-Teen mitä haluan ja mikä tuntuu hyvältä.
-Olen puoleensavetävä, hauska ja onnellinen.
-Ihmiset rakastavat minua ja minä rakastan ihmsiä.
-Onnistun ja vaikka epäonnistun, tulen onnistumaan lopulta!
-Näen asiat positiivisena, vaikka ne eivät aina siltä kyseisellä hetkellä näyttäisi.

Tämä on itseluottamuksen selkäranka ja ilman tälläista ajattelua voit vilkuttaa hyvästit itseluottamukselle. Joten ole tarkkana sen suhteen, mitä itsestäsi ajattelet.

Itse olen tällä hetkellä kohta 24v , elänyt yksin melkein koko elämäni ja se on tuntunut todelta pahalta ajoittain. En saanut mitään parisuhdetta etenemään, ehkä se liitty jotenkin siihen että en ole oikein saanut mallia vanhemmilta, en tiedä. Olen ollut aika eksyksissäkin opiskellut aihetta joka ei kiinnostanut lainkaan polttelin yksin kannabista parin vuoden ajan päivittäin. Pari yhden illan juttua kahden vuoden aikana jotka meni niin että ei pystynyt laukeamaan kun oli niin kauan elännyt oman käden varassa että vaan pornostara taso sytytti. Kelasin että tämä on täyttä paskaa! Tiedän kuka olen ja mitä haluan ryhdistäydyin lopetin pajauttelun ja runkkaustakin boikotoin selvittääkseni itseni. Ja nyt elän aika hyvää elämää, viime vuonna sain enemmän seksiä mitä olen koko elämäni aikana saanut.
Huomasin ajan kuluessa, että ympärilläni on välillä naisia kuin puluja toreilla, kun he huomaavat, että osaan ajatella itsenäisesti ja olen persoonallinen. Tällä hetkellä olen sinkku vaikka kaipaisin parisuhdetta odotan yhtä henkilä, unelmieni nainen muuttaa helsinkiin syksyllä, toivon parasta mutta en aio antaa sen murtaa itseänikään jos ei toimi. Isoisä opetti aina tähtäämään keskipisteeseen ja tämän mukaan elän.

Kysy itseltäsi mikä sinua estää? Siis oikeasti mikä sinua estää?

Se, että sinulla ei tällä hetkellä ole rahaa? Se, että sinusta tuntuu ettet ole fyysisesti viehättävä? Se, että “elämä potkii päähän”, eikä mistään mitä yrität, tule yhtään mitään? Nämä ovat käyttytymistä ja saavutuksia ohjaavia voimia ja saat, mitä pyydät. Peruslähtökohta on se, että tulee tietoiseksi omasta asenteesta, uskomuksista ja haluista.

Älä sorru naisten seksuaalisellevallalle jos et naista saa ala toteuttamaan omaa intohimoasi, ja ota kiinni joka tilaisuudesta, älä anna sisäisen pelkurisi kontrolloida itseäsi vaan anna ohjat välillä sisäiselle seikkailijallesi. Pahimmassa tapauksessa, mitä sinulle voi tapahtua? Nainen lyö sinua turpaan tai haastaa oikeuteen? No ei.

19.7.2011 15:11

Citysinkkunaiset ovat yleensä hyvin materialistisia, koulutusta, statusta ja mammonaa palvovia, itsekkäitä ja kylmiä naisia. Kun asiaa ajattelee, niin on oikeastaan hyvä, että nämä naiset jäävät yksin, eivätkä siirrä kieroutunutta arvomaailmaansa lapsille. Sääli, että samalla moni mies jää myös yksin.

Jostais syystä monella akateemisella naisella on sellainen harhakuva, että koulutus ja ammatti määrittelevät suhteen toimivuuden. Onko vika siis koulutusjärjestelmässä, vai kuka noita typeryyksiä syöttää heidän päähänsä? Onnea niille naisille, jotka ovat nähneet miehessä muutakin kuin tittelit ja rahapussin. Olette onnenne ansainneet.

25.7.2011 00:56

Näin on, koulutus ei takaa fiksuutta. Kun 70% ikäluokasta ääkaupunkiseudulla saa "akateemisen" koulutuksen, ja fiksuja on kuitenkin vain se sama 2-5% kuin ennenkin, niin suurin osa nk. "akateemisista naisista" on vähemmän fiksuja.
"akateemisuus" ei takaa, että osaa keskustella, ajatella tai tietää mitään, mitä voisi käyttää keskustelussa toisten kanssa.

19.7.2011 16:29

Juupas - eipäs, juupas -eipäs! Keskustelun taso on mennyt nokitteluksi.
Vastoin omaa tahtoaan yksin eläviä löytyy sekä uros-, että naarasmerkkisiä.
Sen "oikean" etsimiseen vaan kuluu joiltakin koko elämä. On sekä miehiä että naisia, joilla vaatimustaso on liian korkealla. Sitten voi viisikymppisenä vollottaa, että jäi perhe ja lapset saamatta. Ei ihmis-suhdetta perheellisillekkään ole taivaasta jaettu. Vaatii pitkää pinnaa ja sitkeyttä sopeuttaa saman katon alle erilaisista ympäristöistä ja tavoista tulleita aikuisia. Mitä pidemmälle perheen perustaminen lykkääntyy, sen vaikeammaksi se käy. Kun "minä itte" pariskuntaan lisätään vielä pari vauhdilla tehtyä lasta, on lopputulos selvä. Ero ja lapset riitakapulaksi.

Ei perheellisenkään elämä välttämättä pelkkää auvoa ole eikä vanhassa suhteessa seksikään enää kiinnosta.
Joskus on ihan hyvä olla yksin, mutta jos yksinäisyys vaivaa niin baanalle vaan. Vertaisia hakemaan, tuttavuutta tekemään! Vaatimukset ovat kovaat, sekä miehille että naisille. Kukaan ei ole täydellinen, eikä näinollen täydellistä pariakaan tarvitse. Olemme vain ihmisiä ja elämä täynnä mielenkiintoisia tuttavuuksia.

19.7.2011 18:05

Tää netti on kaiken pahan alku ja juuri

19.7.2011 20:28

Syytän Facebookkia, se oli viimeinen naula arkkuun jos mietitään "luonnossa" tapahtuvaa spontaania tutustumista.

19.7.2011 20:48

Eihän tämä ole mikään ongelma, menenpä vain Venäjälle tai Thaimaaseen hankkimaan vaimon joka arvostaa sitä että olen mies ja minulla on työ. Ei sitä minkä näköinen ja mikä yhteiskunnallinen asema minulla on.

PS. Hyvä vartalo, naama ja korkea koulutus. Silti täysin naiseton.
PPS. Kylmät sinkkunaiset saavat jäädäkin sinkuiksi kun ovat niin ranttuja, thaimaalaisia vaimoja tulee näkymään Suomessa yhä enemmän.

28.7.2011 14:39

Ehkä itse olet etsinyt vääränlaisia naisia. Minun mielestäni miehet haluavat nykyaikana vain yhdenillan juttuja tai lyhyitä suhteita. Mistä se johtuu sitten. Itse en ole hullumman näköinen ja hoikkakin vielä, silti en onnistu löytämään sitä omaa kultaa. En ole ronkeli.

19.7.2011 22:11

"Mutta on kyllä tyhmää miesten puolelta väittää, että naiset pilaavat maailman tai että koko tasa-arvo on hömpötystä, joka köyhdyttää koko valtion. Helppo se on silloin sanoa, kun miehet ovat perinteisesti olleet siinä naruja vetelevänä osapuolena"

Miesten poliittinen ja tekninen johtoasema perustuvat miesten omiin
kiistattomiin ansioihin. Oletetaan usein, etteivät miehet ole antaneet naisten tehdä mitään, ja pakottaneet heidät hellan ja pöydän väliin. Mutta unohdetaan se, että miehet ovat myös olleet puun ja kuoren välissä kun muovi kehitettiin. Sekä miesten, että naisten asema on edelleen hankala. Miesten asema siinä mielessä, että läheisyyden hankkiminen on hankalaa, naisten siinä mielessä, että vastuunoton kyvyt, sekä teknillinen osaaminen on vähäistä. Suhtautumalla myönteisesti näihin nykyisiin parinvalintapreferensseihin tosiasiassa vain hankaloitetaan naisten kykyä tulla mukaan yhteiskunnan ytimeen.

Esimerkki: mies rakentaa avaruusaluksen, jonka jälkeen viidakossa havahtaa ja
tuo vaginan omaava määkivä panettelija, nainen levittää haaransa ja tulee muutenkin tarjoamaan läheisyyttään ilman merkkiäkään siitä, että osallistuisi tähän yhteiskuntaan tasa-arvoisesti. Sitten tulee nämä feministit vielä päälle huutamaan, että naiset on alakynnessä ja yhteiskunnan ytimen ulkopuolella.

Naisilla olisi nyt biljoonan taalan paikka näyttää miehille ja kehittää vaikkapa sellaista avaruusteknologiaa, jolla ihmiskunta voidaan aikanaan pelastaa tältä kaukaiselta planeetalta. Naiset voisivat myöskin kunnostautua lääketieteessä ja pelastaa maapallon lukuisat syöpätautiset. Mutta ei naisia kiinnosta sellainen, vaan he haluavat naida professoria itseään. Ja sitten on tietysti näitä uranaisia, jotka eivät löydä menestyvämpää puoliskoaan.

Miesten yleinen tyytymättömyys on tosiaan eri asia kuin pienen miesryhmän
kurja kohtalo. Ja kun miehiä on paljon tyytymättöminä se tarkoittaa myös sitä, että menetetään joka päivä hyvää ja pohjimmiltaan lahjakasta ainesta, eletään niukasti ja lasketaan senttejä ruokakaupassa. Kyse on siitä millaisia parinvalintapreferenssejä naiset käyttävät. Hyvä seksielämä kaikille ei ole viittaus naisten kollektiiviseen kärsimykseen, vaan tasa-arvoon, töissä jaksamiseen, uuden luomiseen ja vastuunottoon, joka nykynaisilta tyystin puuttuu. Nykyaika on naisten osalta tiukennettujen pariutumispreferenssien kultakautta, plus tietenkin tarvetta kuulua muotteihin, joita imetään muotilehdistä ja rannoilla kännissä toikkaroivilta paranoiaa lietsovilta känniköriläiltä, joita kutsutaan parhaiksi miehiksi. Miehen innovatiivisuus, jota tarvitaan esimerkiksi avaruustutkimuksessa, kärsii, ellei hän saa naisen läheisyyttä sellaisenaan, tai jos hän naisen kanssa ollessaan joutuu kieltämään voimakkaasti tunteitaan ja vastaamaan naisen määrittämiin pintapuolisiin kriteereihin. Ei Suomessakaan ikisinkkuja ole niin paljon, kuin naisiin tyytymättömiä. Ongelma on laaja. Naiset pyörittävät parinvalintakommunismia, mutta unohtavat sen, että esimerkiksi matalapalkka-aloilla työskentelevien miesten merkitys on yhteiskunnallisesti korvaamaton korvaamaton (eikä ihmetytä, miksi robottiteollisuudenkin kehitys pysähtyi). Suomi ei ole kuitenkaan valtiona kommunismi. Se ei voi ainakaan toistaiseksi pakottaa miehiä myöskään tekemään duunia nälkäpalkalla, kuten Kiina. Tämä tarkoittaa sitä, että kansantaloudellisesti vajotaan niin alas, että lyhyellä tähtäimellä perussairaanhoitajankin ostovoima tipahtaa sinne nykyisen ansiosidonnaisen tasolle.

Se on sitten oma kysymyksensä, pitäisikö sivistysvaltiojärjestelmä romauttaa naisten mieliksi niin, että huonompina pidetyt miehet työskentelisivät orjina ja naaraista 85% lekottelisi hiekkarannoilla yksinkertaisten pitkäkinttuisten tollojen kanssa. Ilmeisesti monen mielestä se olisi parempi niin, ainakin mitä ylläolevista kommenteista voidaan usein päätellä...

19.7.2011 23:32

Suomi olisi paljon parempi paikka kaikille, jos nuorten miesten naisen puutteeseen eli käytännössä SYRJÄYTYMISEEN puututtaisiin yhteiskunnan toimesta, vaikkapa edistämällä kansainvälistä parinmuodostusta eri keinoin.

Vähintä mitä yhteiskunta voisi tehdä olisi se, että jokaista afrikasta tuotua tummahipiäistä "kulttuurinrikastuttajaa" (joista noin 2/3 on miehiä) kohden tuotaisiin vastaava määrä naisia esimerkiksi Aasiasta kompensoimaan tilannetta. Aasiasta löytyy varmasti paljonkin vähäosaisia ja kurjuudessa eläviä naisia, ja näitä voitaisiin korvamerkitysti tuoda Suomeen tietty määrä.

Tai jos peräkammarin poika haluaa itse hakea vaimon ulkomailta, niin valtio voisi tukea tätä esimerkiksi "avioitumissetelillä" tai muilla tuilla.. Periaatteessa tuo voisi olla sukupuolineutraali eli yhtä hyvin suomalaisnainenkin voisi tätä halutessaan hyödyntää. Heillä ei vaan käytännössä ole niin suurta tarvetta.

19.7.2011 23:39

Olen FM ja mieheni ammattikoulun käynyt. ja h*tin hyvännäköinen. insinörtit esittäkööt tasokaavioitaan, minä olen löytänyt aarteen enkä pois vaihda <3

20.7.2011 00:58

"Suomi olisi paljon parempi paikka kaikille, jos nuorten miesten naisen puutteeseen eli käytännössä SYRJÄYTYMISEEN puututtaisiin yhteiskunnan toimesta, vaikkapa edistämällä kansainvälistä parinmuodostusta eri keinoin."

Murros hetken vielä odottaa, mutta liiallisen sääntelyn sijaan tulee keskittyä
tiedon levittämiseen ja sitä kautta sivistyksen laajentumiseen. Orjuuttaminen ei johda sivistykseen.

Syrjäytymiseen sisältyy toki muitakin aspekteja, kuin "naisen puute". Yksi niistä on klassinen turhautuminen, eli saamattomuus. Mies voi elää vuosia tekemättä mitään, vaikka nainen istuisi vierellä ja olla tyytymätön (myös?) itseensä. Miehelle mahdollisuus saada naiselta seksiä on kuitenkin täysi perustarve. Myös useammalta partnerilta silloin tällöin.

Yleisen hyvinvoinnin ratkaisuavain ei ole siis naisellisen seksuaalivallan kukistamisessa ja naisen aseman heikentämisessä. Naisen palkitsemisvaltaa on mahdollista vähentää ja tarkoittaa käytännössä sitä, että naisiin aletaan suhtautua sukupuolisina toimijoina kriittisemmin ja miehiin vähemmän kriittisesti (vaakakuppiteoria). Naisen loistoa ei pidä heikentää, vaan naisia tulee auttaa kehittymään siten, että he oppivat käyttämään vahvaa seksuaalista identiteettiään hyviin tarkoituksiin ja varttuvat osaksi yhteiskunnan toimintakeskiötä, esimerkiksi politiikkaa ja tekniikkaa. Nykyisin naiset ovat viihdyttäjiä, shoppailijoita, apulaisia, siivelläeläjiä ja sijaistoimijoita, eli vähän niin kuin eläimiä, joille miehet pelaavat homman kotiin. Tästä johtuu myös nykyinen parinvalinta, joka on sidoksissa eläimellisyyteen ja yleisideaaliin naisten avuttomuudesta. Statueurokset useimmiten puolustavat tätä asetelmaa, ja ajattelevat kuljettavansa naisille jotain hyvää, vaikka tosiasiassa syöttävät heitä kuin pikkulapsia isoilla lusikoillaan.

"Vähintä mitä yhteiskunta voisi tehdä olisi se, että jokaista afrikasta tuotua tummahipiäistä "kulttuurinrikastuttajaa" (joista noin 2/3 on miehiä) kohden tuotaisiin vastaava määrä naisia esimerkiksi Aasiasta kompensoimaan tilannetta."

Tuossa on myöskin kysymys siitä, että pyritään vaikuttamaan kovin
pintapuolisesti vakavaan ongelmaan.

"Aasiasta löytyy varmasti paljonkin vähäosaisia ja kurjuudessa eläviä naisia, ja näitä voitaisiin korvamerkitysti tuoda tietty määrä."

Jotta tuo toimisi kaikki länsimaat pitäisi varustaa aasialaisnaisilla, eli niitä tarvittaisiin hillittömät määrät ja se taas aiheuttaisi ongelmia Aasiassa. Muuten nuo naiset ennenpitkään pakenisivat ulkomaille, jos niitä tuotaisiin vain Suomeen...

"Tai jos peräkammarin poika haluaa itse hakea vaimon ulkomailta, niin valtio voisi tukea tätä esimerkiksi "avioitumissetelillä" tai muilla tuilla.. Periaatteessa tuo voisi olla sukupuolineutraali eli yhtä hyvin suomalaisnainenkin voisi tätä halutessaan hyödyntää. Heillä ei vaan käytännössä ole niin suurta tarvetta."

Uskoisin, ettei aasialaisvallat (jotka on isoja ja vaarallisia) pitäisi tuollaisesta pidemmän päälle.

20.7.2011 02:19

Itse oon 33v nainen ja olen seurustellut viimeksi 7v sitten. En näe mitään pahaa ja kamalaa siinä, että jää yksin. En tunne yhtäkään onnellista paria. Suurin osa on yhdessä vaan yhteisen hankitun omaisuuden takia, on rakas ok-talo, mökki, lapset ja lemmikit. Kaikki on kulissia ja pariskunnat elävät omaa elämäänsä. Itse ajattelen että haluan parisuhteen vasta siinä vaiheessa, jos kyseessä on ihan oikea RAKASTUMINEN, todellisen sielunkumppanin löytäminen. Muuten en enää siihen touhuun lähde. Kulissit ei mua pidä tyytyväisenä. Ja teille yksinäisille miehille viesti:nauttikaa elämästänne jumalauta! älkää uskoko sitä mitä teille syötetään, että vain vaimo ja lauma räkänokkia on mahdollisuus olla onnellinen! Suurimmalla osalla kyseessä on pelkkä kulissi, eihän ole paljoakaan aikaa siitä kun julkaistiin tutkimus, että sinkut ovat onnellisempia kuin perheelliset. Itse oon ottanut sen asenteen, että aion olla tyytyväinen+kiitollinen niistä korteista, jotka minulle on suotu. Olen sen havainnut toimivaksi.
Mitä tulee siihen, että nainen saa aina seksiä, niin siitäkin voitte miehet vaan syyttää ihan itseänne!
Minullekin tarjoavat varatut miehet seksiä jatkuvasti, koska he ovat ottaneet naisen muutoin kuin rakkaudesta. Sitten ovat onnettomina ja tarjoavat seksiä muille naisille. Älkää OTTAKO ketä tahansa muijaa hitto vie, arvostakaa itseänne niin paljon, että otatte vain sen ketä rakastatte! ja jos ette rakasta niin EROTKAA älkääkä paneskelko ympäriinsä, turha siinä on naisia syyttää että "nainen saa aina kun haluaa", mitäs järjestätte elämänne niin että olette rakkaudettomia onnettomia, se nyt ei ole naisten vika, vaan miesten kun ottavat kenet vaan harpun ilman rakkautta!

21.7.2011 10:43

On aina helpompaa syyttää muita omista virheistään. Hyvää ja aiheellista tekstiä Stirlandaa78!

13.8.2011 18:57

Stirlandaa78 puhut asiaa. Sinkkunaisen "paras kaveri" kapakassa on naimisissa oleva mies, jonka vaimo ei ymmärrä häntä jne. Miksi ihmeessä pitää olla naimisissa, jos oma kumppani ei miellytä. Toivottavasti tämän lukee joku naimisissa oleva nainen ja miettii kannattaako "päästää" oma mies poikien kanssa kapakkaan. Ei me sinkkunaiset vokotella naimisissa olevia miehiä, vaan toistapäin.

20.7.2011 03:35

Onhan se nihkeää, jos pitää kaikki raha-asiatkin tulla samassa paketissa ja toisen pitäs olla mahdollisimman suloinen olento, että kestää.. :)
Eipä sitten ole motivaatiota, jos ei ole riittävän vakaa kokonaispaketti.

20.7.2011 05:04

"Minullekin tarjoavat varatut miehet seksiä jatkuvasti, koska he ovat ottaneet naisen muutoin kuin rakkaudesta. Sitten ovat onnettomina ja tarjoavat seksiä muille naisille."

Kysehän on polygamiasta, eli pyrkimyksestä moniin partnereihin tai seksuaalikontakteihin. On turha sanoa, etteikö polygamiaan voisi kuulua rakkautta. Yleensä kuuluu paljon enemmänkin, kuin parisuhteisiin. Itsekin olen polygamian vakaa harjoittaja.

Uskoisin, että tulevaisuudessa palataan polygamiaan, kun sukupuolinen rakennetutkimus edistyy ja ihmiset alkavat uskaltautua perheyksikön uskonnollisten raja-aitojen tuollepuolen. Syväanalyysissä mustasukkaisuuden ja toisen omistamisen tunteet häviävät.

"Älkää OTTAKO ketä tahansa muijaa hitto vie, arvostakaa itseänne niin paljon, että otatte vain sen ketä rakastatte!"

Tuo on hyvä neuvo. Miesten kohdalla ongelma on pitkälti juuri siinä, että he
tekevät ryhmänä naisen eteen poikkeuksetta mitä vaan. Jos joku mies päättääkin, ettei ota jotakin vähä-älyisesti elävää siipeilijämuijaa sänkyynsä toiset tarraavat siihen heti. Naiset voivat henkisesti rapistua ja laiskistua, koska se ei haittaa heidän menestystään miesten silmissä.

"älkää uskoko sitä mitä teille syötetään, että vain vaimo ja lauma räkänokkia on mahdollisuus olla onnellinen! "

Tätä olen itsekin pyrkinyt toitottamaan. Oma naisystäväni onneksi on
hyväksynyt sen, etten halua tehdä lapsia tällaiseen maailmaan ja ymmärtää asian hyvin. Ongelma vaan on se, että yksinäisyysleima tulee nopeasti ja on länsimaissa vaikeaa pelkästään sen tuomittavuuden perusteella, koska se on yleensä merkki mieskunnon puutteesta. Lisäksi miehissä elää aina toivo, että naiset alkaisivat vastata heidän tarpeisiinsa. Naisilla ei tietenkään ole velvollisuutta siihen, eikä heitä pidä pakkokeinoin siihen taivuttaa. Se mitä tällaisessa maailmantilanteessa voidaan yleensä tehdä on juuri tämäntyyppinen kirjoittaminen ja Laasasen opetusten saattaminen yhteiskuntateoreetikoille. Usuttamalla naiset kyhäämään meille tehokkaita avaruusraketteja saadaan tasa-arvo nopeammin kuin tilaamalla
akkoja Thaimaasta.

20.7.2011 05:07

höpöhöpö!
jos kyseessä on OIKEA rakkaus, siinä ei katsota ulkonäköä, varallisuutta jne. Löytäväthän vaikeasti vammautuneet ja ylipainoisetkin kumppaneita. Tärkeintä on olla sinut oman itsensä kanssa, pitää hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, jopa yksinäisenä.
Ainahan sanotaan, että sen oikean löytää kun lopettaa etsimisen, se johtunee juuri siitä, että olet juuri hyväksynyt sen oman, yksinäisen elämäsi ja nautit olemassa olostasi=)
Ei kukaan halua masentunutta ja alkoholisoitunutta synkistelijää, ethän itsekään sellaiseen rakastuisi.
NAUTI elämästäsi sellaisena kuin se on, silloin niitä ihmeitä tapahtuu.

20.7.2011 09:45

Kyllä minäkin vielä DI:ksi lukevana sinkkumiehenä huomasin miten ns. alemman koulutustason naiset olivat itsestäni kovinkin kiinnostuneita. Kuulin jopa erään tutuntuttuni sanovan joka sairaanhoitajaopiskelijana oli tullut bileisiimme löytääkseen sieltä mukavan dippainssin, joka takaisi hyvän elintason, jonka käsittääkseni on sittemmin löytänytkin.
Eikä siinä mitään, näinhän se aika luonnollista onkin. Toki tiedän taas monia kouluttautuneita naisia jotka ovat ottaneet duunaritason miehet itselleen. Kouluttautuneet naisetkin monasti on aika tavallisista duunaritason perheistä joten mieltävät että duunareissakin on hyviä puolia. Voisin jopa väittää että ovat käytännön tasolla kätevämpiä; rakentavat vaimolleen talon, hoitavat pikku remppahommat nopsemmin kuin korkeakoulutetut kanssaveljensä.

Itse kuitenkin halusin korkeakoulutetun vaimon itselleni ja löysinkin.
Osin suosiotani naisten keskuudessa lisää että en ole ilmeisesti mikään susiruma, ainakaan äitini ja naapurien mielestä :)

20.7.2011 11:28

Stirlandaa 78 vaahtoaa niin tunteella, että on varmasti kaikille osapuolille parasta sinun jäädä vanhaksipiiaksi.
Lapsia ei muuten lueta omaisuudeksi. Mutta näin se ilmanmuuta parasta on, että lapsia eivät ne tee, joilla ei mitään rakkauden- tai suojeluvaistonpoikastakaan ole lapsia kohtaan. Kukin dallaa tyylillään. Tässä keskustelussa oli kyse niistä, jotka vastoin omaa tahtoaan ovat jääneet yksin ja yksinäisyyden riesaksi tuntevat. Ei niistä elämän vapaamatkustajista, joita nykyään sinkuiksi kutsutaan.

30.12.2011 17:38

Sanoi äiti ja kirosi Stirlandaan.

20.7.2011 13:38

"Toki tiedän taas monia kouluttautuneita naisia jotka ovat ottaneet duunaritason miehet itselleen. "

Sellaisenaanhan mies ei kelpaa, siinä pitää olla aina jotain jännää. Esimerkiksi akateeminen tutkinto, kyky paneutua moniutkaisiin aivoituksiin ja neljän tonnin palkka voi olla jo monen naisen mielestä aika jännä. Duunari kelpaa jos on esimerkiksi lihaksikas ja miehekäs.

6.9.2011 19:50

Mies kelpaa jos sillä on penis suklaata ja siemensyöksy seteleitä.

20.7.2011 17:24

The Äidille,
Olen varmaan kuvaamaasi elämän vapaamatkustaja ja nautin siitä todella paljon. Valinta ei ollut tietoinen mutta sattuipahan vain käymään niin ettei sitä sopivaa miestä sitten löytynyt kohdalle. Nyt jo nautin elämästäni niin etten miestä tähän ihan ensimmäisenä kaipaa, lapsia olisi ollut mukava saada kun niistä pidän, mutta iloitsen sitten lähipiirin lapsista. On minulla muutama hyvä miesystävä ja eivät hekään ole tietoisesti jääneet yksin vaan elämän kulku on ollut sellainen ettei sitten mukavaa naista heillekään ole löytynyt.
En ymmärrä käyttämääsi sanaa vapaamatkustaja. Yksineläjän elämä on melko vaativaa ja siinä joutuu selviytymään taloudellisesti ja muutenkin aika monesta jutusta. Joka ikinen lasku joka tulee on sinkun itse maksettava. Jos lähden matkalle ja haluan oman huoneen hotellista, maksan siitä ylimääräistä. Perheellisiä tuetaan tällä hetkellä niin paljon, että pikemminkin heistä joissakin tapauksissa voisi käyttää sanaa vapaamatkustaja. Tämä ei todella koske kaikkia, mutta kyllä tämmöisiin perheisiin välillä törmää. Käyttämäsi vapaamatkustaja sana on mielestäni väärä ja osoittaa suurta tietämättömyyttä.

20.7.2011 19:17

Olen itse sinkku nainen ja etsin aktiivisesti itselleni miestä. Olen kouluja käynyt, mutta en varsinaisesti etsi korkeasti koulutettua miestä. Tärkeintä olisi löytää sellainen henkilö, jonka kanssa olisi yhteisiä kiinnotuksen kohteita ja yhdessä olo muutenkin sujuisi mutkattomasti ja tarkoitan tuolla mutkattomuudella sitä että kumpikin pystyy olemaan suhteessaan omia itseäin ilman että tarvitseee pitää mitää roolia yllä ja että yhdessä on hyvä olla.

Aikanaan seurustelin mm. ammattikoulun käyneen autonasentajan kanssa ja me tulimme kyllä toimeen ihan hyvin muuten, mutta ongelmaksi tuli se ettei meillä ollut yhtään mitään yhteistä eikä sitä kautta myöskään mitään puhuttavaa ja yhdessä jaettavaa. Kumpikin koki sen ongelmaksi ja lopulta päätimme erota yhdessä tuumin ja se päätös todella oli yhteinen. Sen jälkeen opin sen että parisuhteeseen kuuluu olennaisena osana rakkauden lisäksi myös ystävyys ja ystävyyssuhde syntyy yleensä sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa on jotain yhteistä. Kaikkien kiinnostuksen kohteiden ei tarvitse kohdata eli omiakin juttuja saa ja pitää olla, mutta jotain yhteisiä asioita olisi kuitenkin hyvä olla.

Itse en ole koskaan etsinyt matcho miestä tai muutenkaa semmoista itsestään suurta "meteliä" pitävää "alfaa". Toivoin vain semmoista mukavaa kilttiä miestä, jonka kanssa voin jakaa elämän suuria asioita.

Niille miehille, jotka eivät ole vielä sitä sopivaa naista löytäneet, toivotan voimia ja jaksamista. Elämä on vaikeaa meille kaikille tavalla taikka toisella. Ainoa keino selvitä niistä haasteista on uskoa itseensä ja luottaa siihen että "aina ei voi sataa"... Jokainen on arvokas ja erityinen ja ansaitsee siksi tulla onnelliseksi. Älkää siis luovuttako vielä.

terveisin, vielä toistaiseksi sinkku nainen :)

22.7.2011 01:41

"Aikanaan seurustelin mm. ammattikoulun käyneen autonasentajan kanssa ja me tulimme kyllä toimeen ihan hyvin muuten, mutta ongelmaksi tuli se ettei meillä ollut yhtään mitään yhteistä eikä sitä kautta myöskään mitään puhuttavaa ja yhdessä jaettavaa."

Miten voi tulla hyvin toimeen, jos ei oo mitään yhteistä?

28.7.2011 12:47

tuolla tarkoitetaan sitä että seksi sujuu hyvin ja kaikki muutenkin sujuu niinpitkään kun kumpikaan ei puhu mitään

25.7.2011 01:02

sinkkunaiselle: kanssasi saattaa tarvita voimia ja jaksamista, kuulostaa niin tosikkomaiselta ja vakavalta elämänasenteesi.

30.12.2011 17:50

Tuossa edellä syytettiin Sinkkunainen-nimimerkillä esiintyvää tosikkomaiseksi, sellaiseksi, jonka kanssa tarvitsee "voimia". Olipa tarpeeton heitto asialliseen kommenttiin. Eikä nimimerkki mielestäni näyttäydy voimia vaativana kumppanina, vaan kiinnostavana ihmisenä. Mutta kaikissahan meissä on vikamme - ja jotkin niistä ylitsepääsemättömiä. Hänessä se on sukupuoli. :D

Kaipaan lisää "tosikkoja" keskustelemaan!

20.7.2011 19:41

"Yksineläjän elämä on melko vaativaa ja siinä joutuu selviytymään taloudellisesti ja muutenkin aika monesta jutusta. Joka ikinen lasku joka tulee on sinkun itse maksettava. "

PKS-alueella asuu aika paljon syrjäytyneitä nuoria, joiden elämää
vauraammat vanhemmat rahoittavat. Eli on paljon niitä, joiden todelliset käyttövarat voivat olla kuukaudessa esim. 500-3000 euroa suuremmat kuin mitä on virallisesti tiedossa. Ei monet opiskelijatkaan sillä opintotuella kitkuttele.

20.7.2011 20:00

"Niille miehille, jotka eivät ole vielä sitä sopivaa naista löytäneet, toivotan voimia ja jaksamista. Elämä on vaikeaa meille kaikille tavalla taikka toisella. "

Ei sinun mitään voimia ja jaksamista tarvitse toivottaa. Tuollaiset kommentit
vain traumatisoivat yksineläjiä. Pikemminkin pitäisi sanoa, että eläkää tämä elämä yksin, sillä tällä planeetalla ei ole juurikaan ystäviä. Itse olen ystävyyssuhteeni löytänyt ja voin kertoa, että niitä on pahuksen hankala saada poikki. Ja hyvä sekin, koska se osoittaa miten arvokkaista suhteista on kohdallani kyse.

21.7.2011 06:25

The Äidille,
Hankitko enemmän tietoa ennen kuin puhut sinkkujen puolesta:). Aliarvioit meidät aika perusteellisesti. Yleensä perheellisillä on kahdet tulot ja näin sen pitäisikin olla eikä niin että toinen loikoo kotona yhteiskunnan tuella.. Maksan tosi paljon veroja, mutta enpä juurikaan saa rahoilleni vastinetta. Kun esim. terveyden huollossa perheelliset rynnivät ensin. Kyse ei ole kateudesta vaan tosiasioista. Mutta kukin siis tyylillään, hyvä että olet onnellinen tuollaisena, minä nautin sinkkuudestani vaikka maksan siitä kovan hinnan. Huolehdithan lapsistasi niin, että ne eivät ole kiljumassa pihalla heti aamusta, tarvitsen lepoa kun käyn kahdessa työssä elääkseni. Näin voin ostaa sen jäätelöpallon, tosin en sitä kyllä tee vaan mieluummin ostan ison paketin ja kutsun ystäväni kotiini viettämään aikaa.

20.7.2011 20:34

Höpö höpö. Tätä ikuista rutinaa siitä, että sinkut maksavat enemmän, kuin perheelliset. Ihan vaikka kesäinen esimerkki: Sinkku ostaa sen yhden jäätelön ja maksaa siitä vaikkapa 2€. Perheellinen ostaa viisi jädeä ja maksaa niistä 5 x 2€.
Ihan peruskoulun matikalla pitäisi tästä laskusta selvitä. Kumpi maksaa enemmän?
Samoin vaatteita, ruokaa, tilaa, sähköä, vettä, harrastuksia, polkupyöriä jne ostetaan x 5. Kumpi maksaa enemmän?

Perheitä ei todellakaan tueta riittävästi, niinkuin kateelliset sinkut inisevät. Jos toinen aikuinen on töissä ja toinen hoitaa lapset kotona, verotetaan työssäkäyvää ihan kuin olisi sinkku! Lapsilisä on pikkiriikkinen apu siitä hyvästä, että tähän maahan tekee uusia kansalaisia ja heidät järjellisiksi aikuisiksi kasvattaa.

Sinkut ovat elämän vapaamatkustajia, koska eivät takaa tulevaisuutta tälle tai millekkään muulle maalle ja kansalle. Peesaavat vaan elämänsä läpi ja se siitä. Loppu. Tämän keskustelulinjan aiheena oli ne miespuoliset, jotka eivät haluaisi yksin ja perheettä olla ja ovat vasten tahtoaan tilanteeseen ajautuneet...

21.7.2011 08:28

Minä lähdin maasta, kun kävi selväksi että olen vankasti nettomaksaja verotuksen kautta. Että se siitä "vapaamatkustuksesta"! Lapsiperheet saavat ihan tarpeeksi tukea Suomessa nykyään, ei siihen tarvita lisää. Se on oma päätös hankkiiko kolme lasta joiden asioita pitää kustantaa.

21.7.2011 00:11

"Sinkut ovat elämän vapaamatkustajia, koska eivät takaa tulevaisuutta tälle tai millekkään muulle maalle ja kansalle."
"Tämän keskustelulinjan aiheena oli ne miespuoliset, jotka eivät haluaisi yksin ja perheettä olla ja ovat vasten tahtoaan tilanteeseen ajautuneet..."

Kun mies tekee lapset niin todennäköisesti on kahdeksan vuoden päästä maksamassa pelkkiä elatusmaksuja, että se lastemme tulevaisuudesta ja kyvystä rakastaa. Tällaisessa maailmassa ei yleensäkään kenelläkään pitäisi olla mitään velvollisuuksia lastentekoon. On harhaa ajatella, että elämä johonkin katoaisi, jos minä en tee lapsia. Enkä aio tehdä. Täyttäkää keskenänne tämä maapallo vinkuvilla vainoharhaisilla idiootti-vintiöillänne.

21.7.2011 00:29

Mielenkiintoista kirjoittelua tästä asiasta. Osa parempaa, osa huonompaa. Mielenkiintoisia asioita nuo pariutumisasiat, toiset vaan näyttää pärjäävän paremmin kuin toiset niissäkin.

Olen itse tommonen nelivitonen ukkomies. Naimisissa ja silleen. En huonomman näkönen mutten niin hyvänkään. Ei ihannevartaloa, mutta harteikas miehekäs mies. Hyvin koulutettu.

AInakin omalla kohdallani naiset on osoittaneet kiinnostusta ja sivusuhteitakin on ollut. Miksikö? No ainakin olen aina ollut naisille ystävällinen ja heidät huomioinut. Ja käyttäytynyt juovuksissakin siististi, mutta rohkeasti. Uskallan tehdä aloitteita. Örveltämällä ei saa, ainakaan kovin hyvin.

Yritystä peliin tytöt ja pojat.

21.7.2011 08:06

Jippii, niin todellakin...isomahaisia ukkomiehiä on jonoksi asti oven takana, on siis kivaa olla naimisissa jonkun the Äidin kanssa ja nauttia elosta, hih, hih....ja tehdä aloitteita siinä perheen hoidon lomassa. Sinkut on kyllä laatutietoisia, jos ukkomies pitää valita niin löytyy niitä ilman mahaakin.

21.7.2011 01:08

Ei jumankauta taas tuo iänikuinen väite, että sinkut olisivat jotain vapaamatkustajia ja höystettynä väitteellä kateellisista sinkuista. Kukahan se kateellinen mahtaakaan olla?

Ja minun käsittääkseni tuskin kukaan ei lapsia hanki sen takia, että valtio saisi lisää kansalaisia ja tulevia veronmaksajia, eihän tuollaista voi edes etukäteen tietää tuleeko niistä edes veronmaksajia, vaan ihan omista itsekkäistä syistä niitä lapsiakin hankitaan eikä siinä mitään, ihan ok, mutta kyllä se taitaa olla parasta kaikille, että ne ketkä eivät ole isä/äitimateriaalia niin jättävät lapset hankkimatta.

Tuo perheellisten tuntema halveksunta vapaaehtoisesti lapsettomia ja perheettömiä kohtaan on yksi käsittämätön ilmiö.

21.7.2011 01:10

"Mielenkiintoista kirjoittelua tästä asiasta. Osa parempaa, osa huonompaa."

Aivan: etenkin eräiden miesten kirjoitukset saattavat olla huonoja. Sen takia olen ollut tässä keskustelussa yliaktiivinen h* tason ylläpitämiseksi.

"Mielenkiintoisia asioita nuo pariutumisasiat, toiset vaan näyttää pärjäävän paremmin kuin toiset niissäkin."

Se on selvä. Mutta selviäminen toisaalta ei aina viittaa muuhun kuin
biologisten odotusten täyttymiseen.

"Olen itse tommonen nelivitonen ukkomies. Naimisissa ja silleen. En huonomman näkönen mutten niin hyvänkään. Ei ihannevartaloa, mutta harteikas miehekäs mies. Hyvin koulutettu."

No eipä tuo sinusta kovin paljon kerro. Keskivertoulkonäkö, koulutusta, hartiat...
Mutta totta, naiset ovat kiinnostuneet tuollaisesta enemmän kuin siitä ihmisestä noiden takana.

"AInakin omalla kohdallani naiset on osoittaneet kiinnostusta ja sivusuhteitakin on ollut. Miksikö? No ainakin olen aina ollut naisille ystävällinen ja heidät huomioinut."

Ystävällisyys on naisten hankinnassa/iskennässä toissijaista. Naiset tuijottavat lähinnä tietynlaista voittajageeniä, jonka löydettyään sitten toki nauttivat varmaan ennemmin ystävällisyydestä, kuin kaltoinkohjtelusta.

"Ja käyttäytynyt juovuksissakin siististi, mutta rohkeasti. Uskallan tehdä aloitteita. Örveltämällä ei saa, ainakaan kovin hyvin."

Elikä pokkuroit naisia.

"Yritystä peliin tytöt ja pojat."

Sori, ei tarvitse enää yrittää. Enkä yrittäisi vaikka tarvitsisikin.

21.7.2011 01:19

"Tuo perheellisten tuntema halveksunta vapaaehtoisesti lapsettomia ja perheettömiä kohtaan on yksi käsittämätön ilmiö."

Mosh.

-Miljardien ihmisten elinolojen tuhoutuminen 50-200 vuodenaikana.
-Lukuisat ihmiset ilman perusravintoa, lukutaitoa, sairaanhoitoa.
-Lukuisat varakkaammatkin ihmiset ilman kykyä rakastaa elämäänsä tai edes mahdollisuuksia edes hyvään seksiin.
-Ongelmat avaruus- ja robottiteollisuuden kehityksessä.
-Kaikenlainen itsekkyys, ahneus, perusteeton muiden selkänahan repiminen, riippuvuudet, neuroosit.

Ennenkaikkea:

-Typerät, vanhempia jäljittelevät koulukiusaavat pennut, jotka eivät ota oppia nykyajan tai aikuisten tekemistä virheistä.

Ja vain vähäisellä kärjistyksellä, voidaan sanoa.

Lapsettomuus ei ole mitään velvollisuuksien kiertämistä, sillä elämää tulee aina olemaan ja kaikki syntyminen on syytä keskittää sinne, missä voidaan taata lapsille hyvä elämä. Toki jos joku kokee olevansa erittäin hyvä isä tai äiti, joka pystyy vallitsevissa olosuhteissa tekemään parhaansa lapsen eteen on oikeutettu tekemään lapsen.

SYNTYVYYDENSÄÄNNÖSTELY KEHIIN.

21.7.2011 09:50

Suomalaisnaiset ovat läskejä, persjalkaisia nirppanokkia. Hae mies ulkomailta kaunis, hoikka, täydellinen nainen, joka arvostaa sinua aina!

21.7.2011 13:02

Tietoinen sinkkuus ja lapsettomuus ovat nimenomaa velvollisuuksien kiertämistä ja aikuisuuden puutetta. Sopiihan sitä olla teini vaikka eläkeikään asti. Täydellistä itsekkyyttä ja "mulle nyt kaikki heti" -elämää. Mikäs se sinkun iso haaste ja ongelma elämässä oikein on? Katkesko rakennekynsi vai lähtikö mopo käsistä?

Turha paatoksella urputtaa maailman ylikansoittumisesta, voi ottaa esimerkit huomattavasti lähempää. Suomi eläköityy. Suomesta lapset loppuu. Kenen sinäkin, Bedman, luulet sinua vanhana hoitavan ja passaavan, kun nuorempaa polvea ei ole?
Kuvitteletko ikuisesti olevasi nuori? Käykö se ihqu samanikäinen sinkkuystävä sinua vanhainkodissa moikkaamassa, vai oletko täydellisen yksin?

Suomessa ei ole uhkaa ylikansoituksesta, työntekijöiden loppumisesta kylläkin. Mistä kuvittelette että teidän jälkeenne tulevat ne ihmiset tätä maata pyörittämään? Vai eikö mitään väliä kunhan saa peesata elämän läpi mistään mitään vastuuta ottamatta???

Siitä olen samaa mieltä, että Bedman kumppaneineen voi jättää lasten teon niille jotka tekemisen lisäksi hallitsevat kasvatusasiat.
Ennen vanhojapiikoja ja -poikia pidettiin säälittävinä reppanoina joilta elämä hurahti ohi. Nykyään sinkkuus on muotia. Muotia ylläpitävät työnantajat, joille sinkut ovat hyvää työvoimaa. Ihankuin partiolaiset - aina valmiina!

21.7.2011 18:13

The Äidille,
Miten voit olla noin katkera meitä sinkkuja kohtaan? Onko sinulla kenties jäänyt jotakin elämättä? Lapsien tekeminen on jokaisen oma valinta ja kun sitä mukavaa isä kandidaattia ei ole löytynyt ei sen takia kannata alkaa suhteeseen ihan kenen kanssa tahansa. Sinkkuuteenkin on todella monta syytä, osa voi olla syvästi pettyneitä aiempiin huonoihin kokemuksiin. On todella väärin, että luokittelet sinkut yhteiskunnan eläteiksi. Minun käy sinua kyllä sääliksi, kannattaisi tutustua meihin sinkkuihin ja ennen kaikkea erilaisiin ihmisiin. Työnantajat tietysti pitävät meistä sinkuista ja me mielellämme joustamme, kun se työpaikka on meille todella tärkeä. Jos jään työttömäksi, ei minulla ole taloudessa toista kenen kanssa voisin menot jakaa. Ihanaa on myös se, että aika on muuttunut, emmekä enää ole reppanoita vaan avarakatseisia, erilaisuutta ja toisia ihmisiä huomioivia ihmisiä.

21.7.2011 16:11

Jotkut totesivat, että "et välttämättä kelpaa sellaisena kuin olet". Sitten lueteltiin asioita joita sinun pitäisi "muuttaa" itsessäsi. Mainittiin esim. urheilun aloittaminen tai pukeutumiseen huomion kiinnittäminen. Suututtaa, että yleensä miehen näkökulmasta nämä nähdään itsensä muuttamisena vaikka itselle nämä asiat tarkoittavat itsestään huolehtimista. Naisen pitää huolehtia itsestään (ja siihen menee aikaa ja vaivaa), mutta miehen pitäisi kelvata omana ihanana itsenään.

Sitäkin on ihmetelty, että jos sinkkunaisia on niin paljon, miksi ongelma on juuri miehillä? Miksi yksin jäämistä valittavat miehet eivät osaa löytää elämäänsä mitään muuta sisältöä kuin naisen saamisen? Itse varmasti elän elämäni sinkkuna, eikä ajatus ahdista yhtään. Sosiaalisia suhteita voi olla muunlaisiakin kuin parisuhde.

Täällä myös paasataan siitä minkälaiseksi maailma on mennyt kun nykyään perusmies ei kelpaa. Aiemmin piti heti ensimmäisen seurustelukumppanin kanssa painella vihille parikymppisenä. Ensimmäinen vastaantulija sai kelvata. Toteutettiin elämän käsikirjoitusta "Näin Kuuluu Tehdä". Ja näistähän niitä onnellisia ihmisiä vasta tulikin! Kulissit olivat kunnossa ja siinähän sitten kitkutettiin hampaat irvessä! Onneksi naiset saavat nykyään ihan itse päättää mihin elämänsä käyttävät. Tämä on vain kova pala joillekin niellä. Niin monessa kommentissa käy ilmi, että vika on naisissa. Kyllä se vain on niin, että nainen ei ole mikään automaattisesti jokaiselle miehelle lankeava juttu. Tajutkaa nyt että se on henkilökemioista kiinni, joko natsaa tahi sitten ei. Ei vika ole automaattisesti naisissa jos ei natsaa.

Sitten niille, jotka inisevät että vain komein ja rikkain kelpaa. Tiedän paljon parisuhteessa olevia jotka ovat kaukana rikkaasta ja aivan tavallisen näköisiä. Heillä vain on jotain oikeasti annettavana ja heillä on sosiaalisia kykyjä. Alkaa pikkuhiljaa ärsyttää itsesäälissä kierivät valittajamiehet jotka voisivat lakata syyttämästä muita ja hiukan laajentaa näkökulmaansa elämään ettei yksi asia saisi aivan vääristyneitä mittasuhteita!

21.7.2011 18:35

Tämä Laasanen vain kertoo totuuden. Asiallinen teksti, totuus on tämä. Surullista, naiset ovat pilanneet maailman.

26.9.2011 03:56

Lukekaapa http://www.image.fi/artikkelit/aivan-tavallinen-perhe miten asiat oikeasti Suomessa ovat - sinkkunaisia(kin) on aivan ilmeisesti liian vähän siihen nähden kuin oikein olisi, valitettavasti?

21.7.2011 20:55

Minusta tuntuu, että joko tuo "The Äiti" on trolli tai sitten on jotenkin katkeroitunut ihminen. Onhan niitä pariskuntiakin, siis ei-sinkkuja, jotka ovat päättäneet että eivät hanki lapsia. Syitä voi olla vaikka mitä mutta ne eivät muille kuulu.

Onneksi valtio ei tässä maassa ihan joka asiaan nokkaansa työnnä, esim siihen, että elääkö elämänsä yksin, toisen kanssa, lapsien kanssa vai ilman. Lasten teko ei ole mikään kansalaisvelvollisuus eikä myöskään mikään ihmisoikeus.

21.7.2011 23:37

"Tietoinen sinkkuus ja lapsettomuus ovat nimenomaa velvollisuuksien kiertämistä ja aikuisuuden puutetta. Sopiihan sitä olla teini vaikka eläkeikään asti."

Vahvojen roolimallien puute on se mikä puuttuu (myös nykyajan
perheenisiltä- ja äideiltä). Lapsettomia on aina ollut, eikä heissä ole ennenkään ollut mitään vikaa. Itse olen aina pyrkinyt työskentelemään oman kasvamiseni ja elämän ymmärrykseni eteen sekä arkisessa, että esoteerisemmassakin mielessä. Rajattomasta kasvusta, mikä koskee myös lapsentekoa on sitäpaitsi varoiteltu monien luonnonsuojelijoiden toimesta. Itse kuitenkin näen asian siten, ettei tämä maailma puutteineen ole lapselle hyvä paikka asua, joten ohjaan asuinpaikkaa etsivän sielun ilomielin muualle.

"Turha paatoksella urputtaa maailman ylikansoittumisesta, voi ottaa esimerkit huomattavasti lähempää."

Minä en ylikansoittumisesta niinkään piittaa vaan siitä, onko tämä maailma nykyisin lapselle hyvä paikka asua. Jos olisi, niin minulla olisi paljonkin intressejä ryhtyä isäksi. Jos maailmantilanne oleellisesti muuttuu 15 vuoden aikana, kyllä minä isäksi voin sitten vielä ryhtyäkin. En kuitenkaan usko tuohon muutokseen näillänäkymin.

"Suomi eläköityy. Suomesta lapset loppuu. Kenen sinäkin, Bedman, luulet sinua vanhana hoitavan ja passaavan, kun nuorempaa polvea ei ole?"

Kummilapseni. Ja toisekseen on sen verran hilloa jo nyt, että sillä hoitaa hyvin vanhuusajan kustannuksia, joita ei saa julkiselta
sektorilta. Itseasiassa tulemme jotenkin toimeen ilman eläkettäkin. Ja ihan sama se on loppupeleissä onko täällä lapsia hoitamassa vanhempiaan sitten kun 30% pennuista on rappioalkoholisteja.

"Suomessa ei ole uhkaa ylikansoituksesta, työntekijöiden loppumisesta kylläkin."

Loppukoon ihan rauhassa mun puolesta. Jos täällä olisi nykyajan lapsilla hyvä olla meillä olisi robottiteollisuus kehittynyt vuodesta 1981.

"Siitä olen samaa mieltä, että Bedman kumppaneineen voi jättää lasten teon niille jotka tekemisen lisäksi hallitsevat kasvatusasiat."

Kyse ei ole siitä, ettenkö hallitse kasvatusasioita. Kyse on siitä, että minä en saa kasvattaa heitä tarpeeksi, koska yhteiskunta ajaa heidät nopeasti omiin rattaisiinsa minun kasvatukseni ulottumattomiin.

"Ennen vanhojapiikoja ja -poikia pidettiin säälittävinä reppanoina joilta elämä hurahti ohi. Nykyään sinkkuus on muotia."

Tuossa en ole eri mieltä. Sinkkuusmuoti on noin kärjistäen vain sitä, että tytöt ja pojat tulevat huonosti toimeen keskenään. Vaatimukset miehiä kohtaan ovat menneet sentyyppisiksi, että mies samaistetaan ihmisarvoltaan tehokkaaseen moottoripyörään ja nainen johonkin huoraan, joka istuu siinä takana meikattuna.
Jos mies- ja naiskuvia onnistuttaisiin jotenkin manipuloimaan parempaan suuntaan niin tuskin kovin moni nainen haluaisi olla enää sinkku.

"Muotia ylläpitävät työnantajat, joille sinkut ovat hyvää työvoimaa. Ihankuin partiolaiset - aina valmiina!"

Enpä tiedä. Miessinkut usein käyvät aliteholla (poislukien profeministisnkut).

22.7.2011 00:19

"Jotkut totesivat, että "et välttämättä kelpaa sellaisena kuin olet". Sitten lueteltiin asioita joita sinun pitäisi "muuttaa" itsessäsi. Mainittiin esim. urheilun aloittaminen tai pukeutumiseen huomion kiinnittäminen. Suututtaa, että yleensä miehen näkökulmasta nämä nähdään itsensä muuttamisena vaikka itselle nämä asiat tarkoittavat itsestään huolehtimista. Naisen pitää huolehtia itsestään (ja siihen menee aikaa ja vaivaa), mutta miehen pitäisi kelvata omana ihanana itsenään."

Miehetkin ovat erilaisia ja eri tavoin suuntautuneita. Ihmisen hyväksyminen omana itsenään ei tarkoita sitä, etteikö häneltä voisi odottaa tekoja ja kehittymistä.
Kysymys kuuluu ovatko vaatimukset suhteessa miehen oman elämänpolun
kanssa. Usein mieheltä edellytetään muutosta ja oman itsen kannalta virheellisiä elämäntapoja, mikä pitkälti selittää myöskin miesten häiriökäyttäytymistä ja keskinäistä kilpailua.

Fakta on, että miehellä ei ole useinkaan mahdollisuuksia omaehtoiseen elämäntapaan, jos tavoitteena on naisen löytyminen elämään. Miehiltä vaaditaan akateemisia ponnistuksia, hikiliikuntaa ja taistelija-asemaa, tai ainakin jotain näistä. Muunlaisia miehiä ei edes pidetä miehekkäinä, vaan runkkareina. Naisilta ei vaadita yleisesti vastaavia sillä nainen pystyy (lähes aina) siistimällä käytöstään sensuellimmaksi vastaamaan miesten toiveisiin. Yleensä naiset ovat myös itse tyytyväisempiä, jos heillä on seksuaalista vetovoimaa. Vähemmän naisellisiakin naisia on, mutta hekään eivät jää liikaa miesten kiinnostuksen ulkopuolelle.

Tämä naisten yleinen asenne, ettei runkkareita kannata ruokkia, eikä
varsinkaan tyydyttää on esimerkiksi herkän ja ujon miehenalun kannalta hyvin sortava. Sitä voidaan kutsua naisten seksikartelliksi tai esimerkiksi kommunismiksi, joka ei tarjoa miehelle yksilöllistä vaihtoehtoa. Kiinan kommunistipuolue on naisten jälkeen maailman toiseksi valtavin kommunismi, jossa elkeet ovat samat. He eivät esimerkiksi salli ihmisten ilmaista ajatuksiaan vapaasti tai hankkia heidän informaatiota omasta elämästään tai yhteiskuntansa asioista. Syyllistyessään samaan naiset ovat tehneet tästä maapallosta varsin huonon kasvualustan menestyvälle ihmiselämälle. Miehet juoksevat naisten perässä hattu kourassa ja maksavat seksistä kalliin hinnan, olipa kyse prostituoidusta tai tavan tytöstä.

22.7.2011 11:32

Tuo on täyttä omaa kuvitelmaasi että mieheltä vaaditaan akateemisia ponnistuksia, hikiliikuntaa ja taiteilija-asemaa. Tuo on aivan pelkkä tekosyy sille, että voi syyttää naisia siitä, ettei seuraa löydy. Suomessakin suurin osa parisuhteessa elävistä ei ole akateemisia tai taiteilijoita. Kuten jo edellä sanoin, kyse on henkilökemioista.

Itse olen ujo, mutta en syytä sinkkuudestani miehiä. On käsittämätöntä että miesten pitäisi automaattisesti saada naista. Jos asia käännettäisiin päinvastoin eli naisten oletettaisiin automaattisesti saavan miehen (väität kylläkin näin jo olevan), miehet nousisivat kapinaan että eihän nyt rumalla ja kuvottavalla naisella ole automaattisesti oikeutta miesseuraan. Joillakin miehillä on 2000-luvullakin sellainen käsitys, että nainen on velvollinen tyydyttämään miehen (seksuaaliset) tarpeet. Itse elän elämäni yksin ja olen aivan tyytyväinen siihen vaihtoehtoon. Mielestäni on aivan äärimmäisen itsekästä olettaa että joku toinen ihminen on velvollinen tyydyttämään tarpeeni. Ei tulisi mieleenkään edes ajatella niin. Joidenkin miesten mielestä kuuluu olla naisia, jotka ovat täällä vain tyydyttääkseen miehen luonnollisia tarpeita. Kun puhutaan prostituoiduista, heidän tarpeensa esim. ihmisarvoiseen elämään kyllä unohtuvat miesten tarpeisiin verrattuna. Ja on aivan turha väittää että prostituoitu pelkästään nauttii työstään. Kukaan päästään terve ei voi väittää ettei toisten tyhjennysastiana toimiminen jättäisi jälkiä ihmiseen. Joillekin miehille asiat tuntuvat olevan tasan niin yksinkertaisia että jotain tungetaan johonkin ja homma on siinä. Haluaisin sinun vastaavan kysymykseen, että onko toinen ihminen todella velvollinen tyydyttämään toisen ihmisen tarpeet? Voisiko vain hyväksyä, että kaikkea ei elämässä saa. Joillakin on tässä elämässä todellista puutetta ruoasta ja muista perusasioista, mutta täällä miehet vinkuvat, ettei elämässä voi olla muuta sisältöä kuin pariutuminen.

Miksi mies ei voi etsiä elämäänsä muuta sisältöä? Toistan jo yllä olevaa kirjoitustani, mutta ihmettelen, miksi joillekin miehille yksin elämisestä tulee elämää suurempi katkeruuden aihe. Luulevatko nämä pariutumisesta haaveilevat miehet todella että parisuhde on pelkkää auvoa ja taivas aukeaa? Sitten kun nämä miehet eläisivät suhteessa, alkaisi vinkuminen siitä miten seksiä ei saa tarpeeksi usein ja voi voi, kun nainen petti. Vika olisi taas naisessa. Taas saisi syyttää naisia epärehellisyydestä ja pihtaamisesta. Sitten jo perusteltaisiin sitä että miehellä (juuri niin, miehellä, mutta ei naisella) pitää olla oikeus moneen naiseen kerralla, miehellä pitää olla oikeus etsiä seksiä muualta, jos ei sitä kotoa irtoa. Tämä maailma tuntuu pyörivän vain miesten tarpeiden ja halujen ympärillä.

24.7.2011 01:49

Kumma, että jotkut naiset luulevat kyseen olevan vain seksistä, vaikka kyse on myös hellyydestä, rakastetuksi tulemisesta ja perheen perustamisesta. Parisuhteessa elävät miehet eivät elä vain sattumalta pidempään kuin yksin jääneet. Heillä on elämässä tarkoitus ja turha luulla että se on pimppi.

24.7.2011 00:50

Statussymbolien hankinta kuluttaa valtavasti luonnonvaroja. Maailman ympäristöongelmat vähintäänkin puolittuisivat ilman ökypakkoautoja, suurasuntoja, kerskavaatteita ym.

22.7.2011 12:25

"Tuo on täyttä omaa kuvitelmaasi että mieheltä vaaditaan akateemisia ponnistuksia, hikiliikuntaa ja taiteilija-asemaa."

Ujompi mies ei pysty vastaamaan esim. naisen supliikin tarpeeseen, joten useimmiten naiset valitsevat taistelijoita ja niitä, joilla asema puhuu puolestaan.

"Itse olen ujo, mutta en syytä sinkkuudestani miehiä. On käsittämätöntä että miesten pitäisi automaattisesti saada naista."

No se on sinun vaikea käsittää, kun elät jossakin harhassa, jossa ihmiset eivät kommunikoi keskenään.

23.7.2011 11:52

En elä harhassa. Sinulle ainoa kommunikoinnin muoto vain vaikuttaa olevan seksi. Olet jo liian syvällä ongelmassasi. Ei tosiaankaan ole ihme ettei seuraa löydy kun nainen on pelkkä makuualusta. Sosiaalisesti peruskyvykkäät (eli ei tarvitse olla mikään supliikkimies), ujot, muita arvostavat ihmiset kyllä pariutuvat. Ihmisen täytyy olla todella tylsämielinen ja kiittämätön tätä elämää kohtaan jos ei tämän kaiken yltäkylläisyyden keskellä keksi muuta sisältöä elämäänsä kuin sen miettimisen että keneen voisi vehkeensä tunkea. Voi kyynel..

Maailma muuttuu ja siihen on sopeuduttava, myös miesten. Sinä et ketään naista voi pakottaa viettämään elämäänsä kanssasi. Ainahan miehet ja yhteiskunta ovat yrittäneet hallita naista ja kertoa mitä naisen kuuluu tehdä, onneksi se käy yhä vaikeammaksi.

24.7.2011 01:51

Sinun viestisi on täynä miesvihaa ja näköalattomuutta. Kyse ei ole pelkästä seksistä, se luulo tulee omasta päästäsi.

25.7.2011 13:04

Sinulla taas taitaa olla ongelmia luetunymmärtämisen kanssa. Kritisoin tekstissäni Bedmad-nimimerkin kirjoituksia, joissa aika tarkalleen hyvin suureksi ongelmaksi sanottiin seksi ja naisten harrastama syrjintä kun eivät tyydytä miestä. Lue Bedmadin kirjoitukset ja tiedät mitä kritisoin. Myönnän miesvihani sellaisia ihmisiä kohtaan jotka luulevat että naisseuraa pitäisi tulla automaattisesti ja että miehen tarpeet ja halut menevät kaiken muun edelle ja nainen on VELVOLLINEN ne tyydyttämään (esim. prostituoidulla ei ole oikeutta ihmisarvoiseen elämään velvoitettaan täyttäessään).

Tiedän hyvin että kaikki miehet eivät ole vain seksin perässä. On ikävää, että osa ihmisistä joutuu elämään ilman naista, mutta ketään ei voi pakottaa elämään toisen kanssa. Naisia ei voi syyllistää tästä. Jokaisella on oikeus valita seuransa ja olivatpa valintakriteerit mitkä tahansa, niistä ei vain voi valittaa.

Näköalattomuutta en kyllä suostu myöntämään. Olen pohtinut asioita monelta kannalta. Moni vain ei näytä kritisoivan sitä miten naisia syyllistetään niin voimakkaasti miesten syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä. Yksi hyvä esimerkki tästä on Aamulehden kirjoitus "Tytön puute sairastuttaa miehenalun". Suosittelen lukemaan.

22.7.2011 12:44

Me miehet tehdään asiat ihan väärin. Tarkoituksena ei ole saada kaadettua naista vaan tutustua ihmisiin. Kun olet ihmisten ilmoilla ja tapaat ihmisiä, niin miehiä kuin naisia, et voi välttyä tilanteilta, jossa tunteet kasvavat suuremmiksi.

Tämä taktiikka tuunata itsensä pelikuntoon ja lähteä mätäsmetsälle on väärä. Älkää tehkö niin. Jos pöksyt pakottavat niin käykää thaihieronnassa ja unohtakaa se, että kännissä joku nyt yhtäkkiä vain haluaisi ottaa sut lakanoidensa väliin.

Ystävyyttä, sitä se unelmiesi naisesikin ensin haluaa.

22.7.2011 13:34

"Tämä taktiikka tuunata itsensä pelikuntoon ja lähteä mätäsmetsälle on väärä."

Juu. Ei naisen eteen kannata punnertaa tai tehdä kuperkeikkaa. Se vaan vähentää miesten yleisiä mahdollisuuksia toimia rehellisesti.

"Älkää tehkö niin. Jos pöksyt pakottavat niin käykää thaihieronnassa ja unohtakaa se, että kännissä joku nyt yhtäkkiä vain haluaisi ottaa sut lakanoidensa väliin. "

Naisille seksuaalikontakti on aina pyhää tai moraalitonta. Se on nykyajan
varjopuoli, ettei naisista oikeastaan saisi edes puhua. Ihmisten seksikäytöksessä ei muutenkaan ole tapahtunut minkäänlaista modernisaatiota, ehkä siksi, että biologia erittäin määrittää tarkasti jopa sen missä välissä on sopivaa voihkia.

22.7.2011 14:32

Öööö...Bedmad? Onko mielestästi parisuhde = sänkysuhde? Kyllä suhteeseen vaaditaan paljon paljon muutakin kuin toimivat sukuelimet.

Ja aiempaa jatkaakseni. Ei tietenkään parisuhde tai lasten teko ole mikään velvollisuus. Totesin vain tosiasian, siis faktan, että sinkuista ei tänne jää mitään, eikä heistä koko elämänsä aikana ole hyötyä muuta kuin oman napansa kaiveluun ja työnantajan rikastuttamiseen. Tosiasia siis. Ei faktoista kannata ottaa nokkiinsa.

Kokemusta lähes 10v sinkkuudesta on, mutta perhe oli tavoitteena ja se on nyt saavutettu. Sinkkuystävät ovat järestään vanhetessaan käyneet kitkeriksi ja lapsivihamielisiksi jopa omia kummilapsiaan kohtaan. Miten voisikaan eri ikäisten lasten kehitysvaiheita ymmärtää, kun on keskittynyt lähes 50-vuotta oman navan tutkailuun???

Tuutin täydeltä tuli kirjoitetuksi tekstiä, mutta tosiasiathan eivät siitä muuksi muutu. Korostan edelleen sitä, että lapsia ei todellakaan kannata sellaisen ihmisen tehdä, joka ei lapsiaan myös osaa rakastaa ja kasvattaa.

22.7.2011 17:27

Ei kun The Äitiä ottaa pannuun kun sinkut vie duunit nenän edestä ja ei ukostakaan enää nyt sitten tiedä mitä se oikein puuhastelee kun sinkkuja on joka puolella. The Äiti mainitsi ettei sinkuista jää mitään jäljelle. Jokaisestahan meistä jää läheisille ainakin muistot jos ei muuta. Hirveää tekstiä The Äiti kyllä tänne laittaa ja oikein pisti miettimään kuka lataa moista vai onko tarkoitus vain provosoida? Vai onko kyseessä joku todella katkeroitunut tyyppi, mene ja tiedä...

22.7.2011 16:38

No itse olen avoimessa, vankassa parisuhteessa, joka perustuu ensisijaisesti ihan sielunyhteydell. Elämäntapaa, jossa oltaisiin hyvin vähällä seksillä, elikä askeesia tai aseksuaalisuutta en tuomitse, mutta sellainen tila pitää kuitenkin saavuttaa vahingoittamatta itseä ja muuta yhteiskuntaa. Seksi ei saa olla hallinnan keino, vaan sitä pitä harjoittaa ylevästi.
Minä ymmärrän hyvin lapsen kehitysvaiheita jo senkin takia, että oma lapsuuteni on paremmin takaraivossa, kuin monilla muilla.

Osallistu keskusteluun

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
  • Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.
  • Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia.
  • Älä levitä huhuja tai valheita.
  • Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
  • Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan.
  • Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
  • Älä mainosta.
  • Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde.