Huomenna on hyvä syy jäädä kotiin

Kahviloiden langattomat yhteydet helpottavat etätyötä.

Mete Sasioglu

Huomenna perjantaina 21. syyskuuta vietetään kansallista etätyöpäivää. Viime vuoden syyskuussa yli 10 000 suomalaista teki etätöitä Suomen ensimmäisenä kansallisena etätyöpäivänä.

Suomalaisista noin 14 prosenttia tekee etätyötä. Suomi on eri tutkimusten mukaan yksi Euroopan kärkimaita etätyösovelluksissa. Silti päivittäin tehdään yli kaksi miljoonaa edestakaista työmatkaa, joista kolme neljäsosaa eli 75 prosenttia kuljetaan henkilöautolla. Keskimääräinen työmatkan pituus on 13 kilometriä, johon aikaa kuluu noin puoli tuntia. Työmatkat aiheuttavat ruuhkahuippuja erityisesti aamu- ja iltapäivällä ja kasvattavat työmatkoihin käytettyä aikaa.

Etätyön yleistyminen voi tulevaisuudessa vaikuttaa paitsi päästöjen vähentämiseen ja ruuhkahuippujen tasoittamiseen myös asuinalueiden suunnitteluun, toimistojen mitoitukseen ja toimipaikkojen sijaintiin. Yli 20 kilometrin työmatkojen osuus on vain 13 prosenttia kaikista alle 150 kilometrin työmatkoista, mutta nämä matkat aiheuttavat 58 prosenttia kaikista  työmatkakilometreistä.

Etätyökampanja on Suomen ympäristökeskuksen ja Microsoftin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää etätyötä ja liikkuvaa työtä muun muassa yksityisautoilun vähentämiseksi.

Hyödyt

Työajan joustavuus ja rytmittäminen omien tarpeiden mukaan

Työtehon ja työn tuottavuuden paraneminen

Lisääntynyt työrauha ja keskittyminen

Ajan ja rahan säästöt työmatkoissa

Työnantajan toimitilojen kustannusten säästöjä

Työn ja perhe-elämän joustavampi yhteen sovittaminen

Lisää työpaikan houkuttelevuutta ja on rekrytointivaltti

Mahdollistaa työskentelyn poikkeustilanteissa (liikenne-este, huono keli)

Vähentää työmatkaliikennettä

Riskit ja huonot puolet

Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen

Vaikeudet irrottautua työstä ja liiallinen kuormittuminen

Kotona työskentely vaatii sopeutumista perheeltä.

Sopimattomat tilat ja kustannukset kotona työskentelylle

Yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemukset työyhteisöstä

Huoli urakehityksestä ja asemasta organisaatiossa

Etäjohtamisen haasteet

 

Lähde: Työterveyslaitos ja Suomen ympäristökeskus

Written by:

Toimitus

Ota yhteyttä